За ДДФЛ не се изисква засичане на Д1 и Д6 и съвсем правилно сте си подали Д6 редовна с код 8 и разликата в повече. Може би не сте чекнали, че не е необходимо едновременно подаване на Д1 и Д6.
По т.1 всичко е ОК.
По т.2 и т.3 не е така , както сте го описали в частта за к.5.
 Т1/2 за 2018 подавате с попълнена колона 5 и суми по месеци, както следва : 550*11/12 . Подава се коригираща Т1/2 за 2017 с добавяне на сумата от 240 лв към вече наличната такава там. В случая това, доколкото разбирам няма да е необходимо, защото човекът е на макс осиг. доход цялата година по ТД вкл. и 12.2017, когато започва като СОЛ.
По т.4 - 12*152,90

Точно така съм Ви и разбрала. И защо, ако стоката е платена от холандската фирма да не е Ваша ? МД посочва Вашата фирма като контрагент . Може би ще направите някакъв Протокол за прихващане на вземания и задължения ? Или има и други обстоятелства , които съществуват като договореност ?
Според мене така оформените документи говорят за внос , а плащането от холандската фирма - като част от задължението им да платят за материалите и труда при изработка на поръчката .
Д6 с код К , а СО и УПФ - с новите, намалени стойности. ЗО е със старата , подадена вече стойност. Датата е като вече подадената Д6.
Д6 редовна със сумата на ЗО в увеличение.
В
Догодина, когато се правят коригиращи Т1 и Т2 за 2018, ще се получат осиг.вноски за довнасяне, които ще се включат на съответния ред в Приложение 1 (окончателни осигурителни вноски вкл. и за минали години)  и така ще стане дублиране според мен.
Или бъркам?

Няма да се получи дублиране. Под "осигурителни вноски вкл. и за минали години" се имат предвид тези вноски за доплащане, които биха се получили от подаване на коригиращите Т1 и Т2  само с разликите в сравнение с вече подадените и платени за тези минали години  .
Примерно сега 2018 подаваме за 2018 и 2017 коригиращи Т1/2. Получават се вноски за довнасяне за 2018 - 100 единици, а за 2017 - 20 единици платими до 30.04.2019. Посочвате тези 120 единици. Те са общо дължими по ГДД 2018 , но включват и вноски за 2017.
Според Указанията в Приложението - не.
Не просто когато ме съкратиха ми казаха че другия месец ще ми преведат борса на 15то число

За съжаление плащат не тези, които съкращават.
По - скоро очаквах причината да е плащане на сумата за наема за 10 г. . Принципно фактура се издава при авансово плащане / до 5 дни от постъпване на плащането / или до 5 дни от датата на данъчното събитие. Какво данъчно събитие имаме в случая ?
Да цялата година е СОЛ, полага личен труд от 01.04.2018г.

Само като уточнение :
След като цялата година е СОЛ значи полага личен труд цялата година, а от 01.04.2018 този личен труд е и платен.
Зависи какво са договорили с наемателя.
Разделяте размера на сумата за личен труд на броя на месеците на упражняване на дейност като СОЛ.
"Личният труд при мен се полага от 01.04.2018 на 510лв."
Ако това означава, че за първите три месеца лицето не е упражнявало дейност и не се е осигурявало делите на 9.
Ако това означава, че лицето е упражнявало дейност И за първите три месеца, но без възнаграждение делите на 12.
Посочвате сумите в колона 5.
Би трябвало да се посочат брой обр.2004 за минали години и да се отворят толкова на брой формуляри обр.2004. Опитвам, но не  успявам да напиша обаче никаква цифра там. Иначе съгласно указанията би трябвало да е такава процедурата.
На 27.03.2019 ни изпратиха корегираща фактура към тази от 31.10.2018 и ни начислиха ДДС.

Към 31.10.2018 не сте били регистрирани по ЗДДС и е следвало да получите и платите фактура с включено ДДС. С тази коригираща фактура се изправя точно тази нередност - да не ви е включено и платено ДДС. Не следва нищо да правите по отношение на Протоколи и прочие задължения по ЗДДС , защото всичко станало касае периода преди регистрацията Ви по закона.
Малко отговори на въпроси във фейсбук. Как си помагаме само.


Много оригинална идея за една тема с подобни бисери.  :good:
Трябваше направо тема да откриеш и там да продължим с постване на такива ценни указания...
1.Да
2.Да
ЗДДФЛ
Скрит текст :
Вижте и чл.42 ал.3 ЗДДФЛ.

Съгласно ДР на ЗДДФЛ т.26 И това лице е в трудови правоотношения с дружеството за целите на данъчното облагане. Има право на данъчни облекчения и на месечна и на годишна база.


Указания Т1 :
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

600/12 - по 50 лв всеки месец