Само един малко страничен / а и не толкова страничен / въпрос за изясняване на питането :

Засичате ли времево колко време от работното в административния офис отива за влизане в различни сайтове и социални мрежи, за да отчетете лично потребление ?
 След като има дейност си подавате ГФО.
1, от януари до декември 2019г.

Тези. :smile1:
Не знаем още каква логика е заложена, ако се подаде от втори работодател и от основен с бележка от втория. Ако и двамата подадат код за основен работодател не се знае дали няма да се увеличи сумата на обл. доход на лицето в ГДД. Аз бих коригирала тази неточност.
306 е код за свободна професия. Ако имате такова лице - да.
Защо не ? Един РКО би бил достатъчен.  :smile1:
Тази отчетна стойност напълно отговаря на определението за счетоводен разход / в случая от взаимоотношения със свързани лица / . Ако имате подходящата аналитичност и можете да извлечете тази информация би било редно да се посочи. Не мога да си представя колко трудоемко би било, ако става дума за оборотен магазин , където се продават и същите стоки от други фирми. Трябва специална отчетност за точно тези ли да има... в името на "Справката " ...
А за кои случаи според НАП е предвидена възможността "физическо лице с Булстат"?

И аз си зададох същия въпрос. Всъщност това не значи, че следва да посочим Булстата, а като код да се посочи този на свободна професия / примерно / . Когато физическото лице е без Булстат ще следва да се посочи съответния  код на доходи от извънтрудови правоотношения. В единия случай лицето с Булстат няма да декларира , че е получило доход от нас, но лицето с код 307 ще декларира източника на дохода и ще се направи засечка.
Това така на прима виста...може и да не съм права.
Само да попитам - кое точно от Указанията към самото приложение не е ясно ? Сигурна съм, че едно прочитане ще даде необходимите отговори.
Тази година отново ще подадете и това ще е последно до евентуално започване на дейност.
Добре той ще сътрудник с някакъв дял , и управител самоусигуряващо лице,  аз само съдружник без да съм управител

Е, явно не става въпрос за ЕООД. Човекът се ориентира в ситуацията.  :smile1:
След като не е правено изравняване, не бих чекнала че е основен работодател

А как това прави от основния работодател неосновен ?
При използване на иконката за подчертаване на текст последният се маркира, но при публикуване не се визуализира подчертан.
Добре той ще сътрудник с някакъв дял , и управител самоусигуряващо лице,  аз само съдружник без да съм управител и без да извършвам трудова дейност в фирмата . Тогава усигоровките за месец са само 40 лева.

Съдружник - така я наредихте вече работата.  :good:
никога не бавим така плащания и почти винаги всички осигуровки се прихващат и ни връщат пари по сметка.

За плащане на осигуровки си има определен срок и той няма връзка с това кога ще Ви прихванат ДДС за възстановяване с дължими осигуровки. Не следва да обвързвате едното с другото от гледна точка на спазване на срокове.
становище от НАП за дивиденти и наем над 10 000 лв.
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/15840?page=0


Много благодаря ,  Magrat !!! :flowers:

" Когато обаче дивидентът се изплаща въз основа на различни решения за разпределение на дивидент, взети през годината то всяко едно от плащанията на дивидент няма да се разглежда като част от обща парична престация, тъй като всяко едно от плащанията се основава на отделно решение на общото събрание на съдружниците.
Е, това, че са начислени в този период не ги прави изплатени.  :smile1:
Благодаря Ви!Да уточня през 2019 са изплатени заплатите от 12.2018 до 11.2019 и това формира облагаемия доход за 2019г.Правилно ли съм разбрала?

Да, точно така. :smile1: