Защо ли си мисля, че това предписание трябва да е от Инспекция по труда.

Точно така си е - НАП препращат към ИТ.
Предполагам, че с каквото и да е купено едно ДМА, дори и с ПДП / каквото и да е това / може да бъде продадено.
Предполагам издавате фактура за Вашата комисионна , както е и редно да бъде ? В този случай имате просто прихващане на вземания и задължения към този доставчик 401/411 със сумата на комисионната .
От Указанията към Приложението за деклариране на заеми :

" В Част ІІ се декларират непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв. В колона 5 се посочва годината, през която е предоставен паричният заем, а в колона 6 - непогасеният остатък по този заем. Сумата на ред 5 в колона 6 трябва да надхвърля 40 000 лв."

Ако предоставените и непогасени заеми надхвърлят 40 000 и обхващат периода от 2015-2019 ги декларирате 2020 за последно.
Здравейте, сега установих, че съм подала 2 пъти декларация образец 1 за СОЛ за м.09.2020г.

Подайте Д1 с код К и верните данни. Не е необходимо да заличавате.
Същото е и за Декларация 6,нали. Щом няма доходи, да не я подава?

Вие това къде го прочетохте ? Какво общо има Д6 с доходите ?

Дано сте начинаеща ...
Здравейте,
През 2020 г. е сключен договор, издадена е фактура от доставчик, която е платена от нас.  Услугата по договора не е извършена и в януари 2021 доставчика ни издава кредитно и връща сумата. Следва ли да се направи някаква корекция на ФР за 2020 г. или просто осчетоводявам кредитното в тази година и закривам с полученото плащане? Не сме регистрирани по ЗДДС.

Издаването на КИ през 2021  си има и дата на данъчното събитие - вероятно от 2021. Ако това събитие е през 2021 нямате причина да сторнирате през 2020.  Промяната на обстоятелствата си е за новата година. Разгледайте фактологията и вероятно всичко следва да си се осчетоводи за 2021.
Да, това е така. Не мисля, че имате причина да го овъзмездявате "административно" , но всеки да постъпи, както пожелае.
Така е, да чакаме, но сроковете за справката по чл.73 ни притискат, как може да има повече яснота в най-кратки срокове?

Защо да ни притискат ? Подаваме си я редовно, а до 30.09.2021 може да се правят корекции при необходимост.
На практика фактурата на едно ЕООД на лекарска практика е остойностяване на труд. Да не би да трябва да облагаме тази сума с осигуровки, защото е от трудова дейност ? Да, ама не...а сега ,виждате ли , дайте да обложим 1000, че били за труд...
Не зная какво са подписвали, но на фактурите пише: доплащане за работа в извънредни условия на пандемична обстановка. Каза, че са изчаквали, но това е официалното становище от София и скоро ще бъде публикувано на страницата на НАП :blush:

Да видим - чакаме.
Колеги,
работите тръгват пак в посока на онези събития от 2010 , когато след люти спорове и протести даже пред НАП в София се размина осигуряването на СОЛ и по ДУК при определени условия. Намери се компромисен вариант. Тука ситуацията има подобен привкус. малко ме озадачава и написаното от ТИТА с цялото ми уважение към материалите, публикувани там :

" Тъй като касае заплащане за работа при неблагоприятни условия, в конкретния случай изглежда става въпрос за (облагаем) доход, свързан с трудовата дейност на едноличния търговец. При съобразяване с гореизложеното, въпросният доход  би следвало да се взема предвид при формиране на годишния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице."

Да видим дали изглежда, че става въпрос или наистина за това става въпрос и преди да почнем да правим с готовност корекции да видим и лекарите дали и точно какво са подписали. Нека се изяснят страните по този въпрос. И най-вече да видим позицията им по отношение не на ЕТ, а на юридическите лица.
Този отговор е ЕЖК на една жена от НАП. Това се отнася за добавките на сестрите със сигурност, но лекарите - СОЛ едва ли са подписали точно такъв текст в договора.
Ако няма личен труд,

Винаги има личен труд при действаща фирма - може само да е безвъзмезден или не.  :smile1:

Не бих променила поне на този етап нищо. Има доста спорни моменти в това "чудо" .
Благодаря за отговора, но ако е по ЗЗД, и под мин. осиг. доход, след приспадане на НПР , какво правя с декл.1 и 6.

Разгледайте подробно постнатата по-горе тема - ще отговори на въпросите ви.
 може ли да се сключи даговор за личен труд по ЗЗД и ако маже как трябва да се осчетоводи като граждански ли или не; Може ли възнаграждението по договор за личен труд да е по- малко от мин. раб.заплата, респективно от мин. осиг. доход, ако не може какво правим когато приходите на фирмата са под 7300лв за 2020 г.?

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=5347.0
Договорът би бил именно по ЗЗД. Сумата на възнаграждението не е обвързана с МРЗ и МОД.
Здравейте !

Преди години имах една работничка с ТЕЛК и не и удържахме ДДФЛ. В края на годината давахме бележки за доход на майките, за да си възстановяват данък и с нея стана война докато и се обясни, че няма как да възстанови нещо, което не и е взето. Та и Вашият управител май е в същата ситуация - как ще си иска 40 000 обратно като на никого не ги е дал ???
Точно днес четох една новина как държавата дала помощ на фирма, а НАП взела парите. Та така изглежда и това. Не мога да изкажа мнение - сякаш още съм в "първоначален шок" ...
И за пример, че отн.скоро "ми мина през погледа": "НОИту на Враца" например си спазва разпоредбите и никому нищо не казва/праща, отпуска си обезщ. за безработица от първия възможен ден и не "подканва хората да правят неща". :)

Наблюдавам същата практика и при нас на местно ниво, което ме изненада и при първия случай помислих, че е инцидентно, но ... продължават в същия дух. :smile1: