Самия факт че пише авансово изплатен изцяло преди сделката означава че парите са преведени и съответно ддс е трябвало да бъде начислено с него на авансите а сега да се придспадне целия аванс с нулево ддс..

Дали не бихте обяснили с цифри , че ми се струва да има нещо неизяснено в питането ? Каква е сумата, която е записана в НА и каква е платената ? Не разбирам например откъде съдите, че е начислено ДДС на 30 % от авансите след като се твърди, че всичко е платено...
Във връзка с разсроченото плащане - според мен не е проблем при наличие на предварителен договор, в който ясно е обозначена схемата на изплащане, да се признава данъчен кредит за всяко извършено плащане. Моля да ме коригирате, ако не съм права.

Аз също смятам, че няма проблем да си ползвате ДК по фактурите , които ще Ви издават за всяко плащане.
Предложението ми не е оригинално

Аз по принцип не допусках и за миг, че актуализацията при тегленето може да даде като " ефект " дефект .
Здравей,
Току-що направих актуализация с версия 3.83.900 от 17.04.2015 и пробвах, но няма промяна в начина на работа - прозорецът за контиране остава отворен след запис с F9, като запазва датата на извършеното контиране както винаги.
Опитай отново да свалиш актуализацията.

Много благодаря , че си си направила труда да провериш и да ми отговориш . От сутринта се главоблъскам и това доста ми спъваше бързината на работа. Бях изтеглила същата / последна / версия и при запаметяване прозорецът се затваряше . Предложението да сваля отново актуализацията реши и въпроса . Сега всичко е ОК ! Вече си остава отворен прозорецът за следващо контиране !

Благодаря много !
Имам един въпрос към тези, които ползват старата версия Микроинвест Делта / не ПРО / , но са актуализирали с последните изменения . Забелязвам нещо, с което в момента не мога да се справя . Преди при контиране и запаметяване с F9 направеното вече контиране се запаметяваше и на екран оставаше отворен прозореца за  следващото контиране. Сега при запаметяване се затваря целия прозорец и за следващо контиране трябва да се извика наново или контиране или избор от заредени кореспонденции. Може да е въпрос на някаква настройка, но нещо не мога да я намеря и направя.

Как след запаметяване на дадено контиране да остане на екран прозореца за следващо контиране ?

Дано можах да обясня правилно и благодаря на тези, които биха могли да помогнат.  :smile1:
Благодаря!

Ако имате ПИК на лицето или фирмата бихте могли да я подадете Вие.
а ще мога ли да я попълня и препратя т.к ел. подпис не е при мен и друг човек ще трябва да я пусне?

Няма да стане така.Без наличието на ел.подписа няма да имате въобще достъп до нея за дадената фирма.Попълнете му я на хартиен носител и да я набере онлайн.
Здравейте, от къде мога да изтегля формуляр за да подам по елктронен път декларация по чл.55 Намирам само формуляр за подаване на хартиен носител

Попълва се онлайн от страницата на НАП - електронни услуги.
Според мене официален акт на връчване на Призовката за втората фирма няма .  Като чета изискванията за информацията в Призовката и за първата фирма дали е нормално да е връчена като част от една обща Призовка .

АПК
.........
Чл. 47. (1) Призовката съдържа:
1. наименование и адрес на административния орган;
2. име, адрес, съответно седалище или адрес на управление, на призованото лице;
3. по кое производство, в какво качество лицето се призовава и за извършването на какви процесуални действия;
4. дали лицето трябва да се яви лично или може да бъде представлявано от пълномощник, или да даде сведения, обяснения или пояснения писмено;
5. срока, в който лицето следва да се яви, или ден, час и място на явяване на лицето или на неговия пълномощник;
6. правните последици при неявяване.
От текста към Приложение 4 :

" Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва и подава от данъчно задължените лица, които през съответната година: а) са извършили сделки със свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по търговски и финансови взаимоотношения с такива лица; б) са извършили  скрито разпределение на печалбата."

Смятам, че следва да посочите само тези суми, които се отнасят за 2015 / без корекции съответно за стари години / .
Имам същия проблем и Д-я 6 с корекция намаление на ЗО не ми се приема. Не знам защо

Правилно ли я попълвате ? При намаление - код К , намалената сума плюс всички други, както са подадени преди и датата - същата като на вече подадената Д6 ?
По предписание на НОИ трябва да направя корекции на 2 лица за месец юли и август.
Само на тези лица ли подавам Д1 с код К или...и едновременно Д 6 - има и в намаление и увеличение.Моля за съдействие,защото не ми се е налагало до сега.

Ща подадете обр.1 на тези лица с код К и обр.6 с код К за намалението и редовна за сумите в увеличение. Системата ще отчете равнението по този ЕИК за подадените Д1 и Д6 като цяло.
Къде точно да отида, те са хиляда кабинета? Или на входа/информацията да питам къде мога да направя справка за болнични, трудов стаж и тн. съжалявам, че толкова разпитвам, но много се притесних, а никой около мен не разбира нищо....трябвало е по-рано да проверя дали не ме лъжат :(

Във всяко ТП на НОИ имат и офис, където приемат болничните и дават информация за всичко свързано с тях. Просто попитайте на информация къде е този офис.  :smile1:
http://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

Не, все пак майката е на съдружника, а не на ООД-то. :smile1:
Ползвате си данъчен кредит при закупуването на инвестиционния имот. При използването му И за освободени сделки ще коригирате ДК в годишен аспект като формирате коефициент в СД ЗДДС за последния месец от календарната година.
Фирма ползува под наем недвижим имот,срещу което се издава фактура всеки месец.Наемателят е платил на фирма 2 000,00 лв. без ДДС за почистване на двор,част от този недвижим имот,за което получава фактура с начислен ДДС.Тази сума разход ли е или формира ДНМА.
Разход.
Нали този двор няма да го почиствате еднократно, пак ще се налага във времето...  :smile1:  Не може при всяко почистване да формирате ДНМА.
Има програми за ЗП, например "Млад фермер", при които изрично се изисква субсидирания земеделски производител да не работи на ТД или ако работи на ТД да е до 4 часа дневно. Това обаче няма общо с осигуряването на ЗП.

Да, няма. Вероятно обаче нещо в обясненията е объркано и оттам и питането на dyndla. :smile1:
.., но той ми заяви, че ще се осигурява на четири часа като земеделски производител. За да можел като почне на друго място да работи на осем часа. 

Да не би да се е объркало момчето ? В определени ситуации има изисквания вече регистрирано лице - земеделски производител , ако е назначено на ТД да работи на 4 часов работен ден . Не съм много навътре със ЗП, но да не би да е имал това пред вид, а не, че ще се самоосигурява на 4, а ще работи на 8 ?