При осчетоводяване на суми от Бюрото по труда вземам начисленията на заплати и осигуровки по същия начин като в посочената тема от irenabrilli , където е публикувала поста си alfa . Използвам за това стандартните сметки 604 и 605 за начисленията на извършените разходи за заплати и осигуровки на лицата, наети от БТ. В края на всеки месец обаче без да чакам превода от Бюрото по труда осчетоводявам очакваната сума  ДТ499 или която и да е подходяща разчетна сметка / Кт 70... т.е. осчетоводявам на приход очакваната сума и след това я закривам с плащането. Така не завися от превода на парите от БТ, които не се знае точно кога ще бъдат преведени и начислявам приходи и разходи за месеца, за който реално се отнасят.
Тези активи нали ще дойдат от Австрия ? Та там физическото лице да ги " оцени " като се има пред вид, че става дума за свързани лица. Иначе оценителят е правилния избор.
Елена - С, аз мисля, че трябва да си отстояваме правата, дадени ни от закона, защото НАП и НОИ с противоречивата си практика ни карат да имаме поведение, съобразено с тях дори и когато не са прави. Затова и често те губят дела по различни поводи в съда. В местното НОИ примерно мога да кажа, че дават правилни и компетентни съвети относно майчинството и ситуацията с прокуриста , което дава възможност хората да имат доверие в институциите. Не винаги обаче е така.
Регистрирате се, подавате декларация за започване на дейност, осигурявате се за общо заболяване и майчинство, подавате в необходимите срокове болничните си и други, предвидени в законодателството документи, свързани с тях в НОИ и щом имате 12 месеца осигурителен стаж имате право на обезщетение за бременност и раждане, а впоследствие и на такова за гледане на дете до две години.
и още нещо по-актуално
№ 94K-1305-1 от 10.09.2008 г. относно условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка - едноличен търговец
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
чл. 40,

чл. 50,

чл. 53 КСО,

чл. 21 ТЗ
На основание чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от КСО осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

На това основание самоосигуряващите се майки могат да получават парично обезщетение за бременност и раждане в случай, че са изпълнени следните условия:

- първо - към деня на започването на отпуска за бременност и раждане майката трябва да е осигурена за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
- второ - да е налице най-малко 6 месеца осигурителен стаж с участие в осигуряването във фонд "Общо заболяване и майчинство";


- трето - през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майката да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.


При спазването на посочените условия за периода на бременност и раждане (до 315 дни) на осигурената за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица самоосигуряваща се майка се изплаща парично обезщетение за бременност. За този период не се изисква управлението на едноличния търговец да се възложи на прокурист.


Посочените условия трябва да са изпълнени и с оглед изплащането на обезщетение за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст след изтичането на периода от 315 дни (чл. 53 от КСО). Ако майката - едноличен търговец, не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата не е преустановила дейност, парично обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща при условие, че предприятието се управлява и представлява от друго лице - прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението на фирмата и няма право на парично обезщетение по чл. 53 от КСО.
Вие може да си направите фирма, обаче след като започнете да имате болнични трябва да имате назначен прокурист(ако е ЕТ)

Елена -С , прокуристът се назначава след 410 ден и то ако във фирмата има наети лица и се извършва дейност.
А може и закупуване на ДМА от физическо лице ?
Има регистрация като свободна професия ,плаща си патент, но няма ли вероятност при проверка от НАП които казват , че не може да има проблем че не е ЕТ. Много двусмислено е написано в закона .

Кой текс от кой закон Ви притеснява в случая ?

А иначе извън зададения от Вас въпрос ако упражнявате дейност като ЕООД не бихте имали задължение за патент .
Да, може да работи като се регистрира като свободна професия.
Вече писах, че доста походих по ИТ и НАП за да мога да прекратя един такъв допълнителен тр.договор и да го направя основен със стара дата.

Съгласна съм, че доста често правим това, което е безконфликтно по отношение на контролните органи . В случая защо трябва да правим един договор основен със стара дата като той по презумпция си е станал такъв ? По силата на обстоятелствата е основен, защото остава първи по отношение на всеки следващ.
Интересно ми е като прекратяваме така един втори до момента трудов договор дали ще изплатим и обезщетение по чл.224 на лицето, което пак ще назначим ? Всъщност въпросът ми е риторичен, нека всеки си прецени, ако попадна в такава ситуация нищо чудно и аз да духам някаква каша. :laugh:
Лека и на тебе, утре ще мислим на свеж ум.
:lazy2:
За регистрацията по ЗДДС - тя, разбирам , че ще е доброволна. Ако по някаква причина не ви е нужно да сте регистрирани по-бързо то тя би могла да стане и преди и след прехвърлянето на инструментите. Как ще стане това прехвърляне ? Кой ще е доставчикът ? Ще бъде ли това свързано с данъчен кредит или не ? Всъщност и преди и след регистрацията по ЗДДС бихте могли да ползвате този данъчен кредит, ако има такъв.

За наема - ако давате под наем тези инструменти в България и сте регистрирани по ЗДДС си начислявате ДДС на наема. За даването под наем в чужбина ще трябва да видите чл.21 от ЗДДС и свързаните с това особености по начисляването или не на ДДС.

За осигуряването - това лице дали е осигурено в собствената си страна и в какво качество? Трябва да се види законовата база в случай, че е осигурен там дали е нужно да се осигурява и тука в България. Иначе това, че сам собственикът ще свири си е упражняване на личен труд, свързан с дейността на фирмата.

Това на пръв прочит. Утрото може да донесе и други мнения и избистряне на въпросите и отговорите. :smile1:
Ако в качеството си на самоосигуряващо се лице в ЕООД-то се осигурява за ОЗМ / на високия процент / трябва да представи и болничен в ЕООД-то . Двата болнични листа ще бъдат представени в НОИ - от работодателя по трудов договор и от ЕООД .
Мисля, че е по правилно да се освободи от допълнителния и да се назначи по основен, защото Д1 не е достатъчно. Когато решите да освободите работника после в уведомлението е т.8 какво основание ще пишете? Трябва да е 01 (ако е основен) а на вас ще ви излезе друг код.

При освобождаването ще се пише кода на назначаването, но това не значи, че договорът междувременно не е станал основен. При попълване на уведомление не съществува основание " основен договор ".
 Т.е не е необходими да се прекратява допълнителния трудов договор и да се назначи на нов вече основен ТД , а само се правят два записа на Д1 , ако да кажем договорът на лицето при основния му работодател е бил прекратен на 15.10 ? Правилно ли мисля или ?

Да, смятам, че това е правилното в случая.
Не мисля, че се прекратява. Прекратява се само ако е втори договор за да премине в първи. :)

В този случай , когато по силата на обстоятелствата вторият трудов стане основен не е необходимо да се прекратява. При подаване на информация обр.1 от момента на превръщането на договора в основен подавате лицето с код 01.
имам хора с по 7 запора!!!!!! сумата която се удържа се разпределя по -равно на всички.Всички съдия изпълнители са ОК с това.

Всъщност това законово правилно ли е ? ЧСИ ли трябва да гледаме да удовлетворяваме или да се погасява задължението на лицето ?
За двете вече минали процедури 04-06 и 07-09 .2012 можете да подадете искане, за третата , започнала 10.2012 още не знаете с какъв резултат ще приключи.

допълнение

Ако изчакате и декември ще имате трите процедури вече приключени
" И чак днес се сетиха,че искат да им се възстановят тези пари."

Извинете, Вие счетоводителят ли сте на тази фирма ? Защото те няма как да се сетят, Вие би трябвало да следите процедурите за възстановяване на ДДС . Иначе от 04 до 10.2012 са минали две процедури и тече трета. Може с искане да си поискате ДДС за възстановяване за периода 04-09.2012 г. вкл като подадете за това две прил.6 за двете процедури - едната 04-06.2012 вкл и другата 07-09.2012 г. вкл..