http://www.nssi.bg/eservicesbg/cashbenefits/esoftware

Хайде, има вече фронт за работа . Подадох и един болничен. :smile1:
Двамата съдружници не искат ДУК искат трудов договор.

Интересно ми е какъв им е мотивът за това ? И защо не СОЛ примерно ? Иначе и дейността на управителя по ДУК и тази на СОЛ е трудова дейност.
Щом управляват няма как да не бъдат СОЛ или ДУК. В качеството си на СОЛ могат да извършват и каквато и да е друга дейност в дружеството . Не знам каква е целта и идеята Ви  по отношение на осигуряването.
Присъединявам се към Хрили, ако става дума да е Управител на трудов договор. Ако е трудов договор за друга длъжност - може. Абе и управител може, ама дали трябва е друг въпрос...както казва Хрили - многопластов. хихих
Тип документ - 2
Дата - датата на ДС.
Благодаря! Ние сме придобили актива с ДДС и впоследствие не ни признават ДДС-то! В този случай пак ли попадаме в чл.50, ал.2 във връзка с чл70?

Разгледайте чл.70 и вижте съдържа ли той основанието за отказ на данъчен кредит , което са Ви направили. Няма как да знаем.  :smile1:
 Във въпросното дружество възниква ли задължение да се осигурява след като е записан в ТР като управител?

Ако е вече СОЛ - не, както е писал и Hrili , но това не отменя необходимостта от подаване на ОКД за новата фирма, в която ще упражнява дейност.
Здравейте! Колеги, искам да питам ,ако някой е имал такъв случай, при отказ при публикуване на ГФО от предходната година, дали е възможно да се публикува отново заедно с таз годишния отчет. Благодаря предварително!

Да, може и става с една такса.  :smile1:
Бих казала, че искат ли като условие да Ви включат в програмата ЕТ да е на трудов договор няма мърдане - или е на трудов договор или няма програма. Законите тука не са това, което си мислим.
Осигуровките на СОЛ са за сметка на лицето. Или ги внасяте лично или чрез фирмата, но следва да внесете във фирмената сметка/каса сумата за това.
Да, може. Последното обаче е излишно . Няма как печалбата за 2016 да не отиде в неразпределена такава от минали години през 2017.  :smile1:
ОПР се упоменава в съдържанието, защото сте сложили отметка, че искате и ОПР при попълване на Приложението. Махнете отметката и тогава генерирайте ГФО.
Ами неможе , но масово се практикува.

Практикува се, защото може при условията на чл.113 ал.13

Скрит текст :
ЗДДС
Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

Вижте този член от ЗДДС и също препратката към чл.70. Ако отговаряте на условията по чл.50 и чл.70 не начислявате ДДС.
...стоката, която е влязла е за 1000лв, митото си е начислено върху тази сума, но ДДС-то е начислено върху 1400лв...

А транспорт имате ли в МД ?
Аз не мога да се съглася, че чл.128 е основание за издаване на документ. Той просто определя задължението на работодателя при прекратяване на трудов договор да издаде документ . Какъв ще е този документ - заповед ли или с друго наименование е без значение - важното е да има такъв. В това мисля беше и същността на въпроса - издава ли се заповед ? Да, издава се и задължението за това се поражда от чл.128 . Друга работа е вече прекратителното основание на договора.
Основание "чл.128...на основание чл.327..." ми звучи като :на основание задължение, вменено ми от КТ прекратявам договора поради неизплатени заплати".

По-скоро, ако работодателят не желае издаването на заповед можем да се мотивираме пред него със задължението ни да издадем такава на основание чл.128а/3 от КТ.
Дали ще го приеме системата на НАП по този начин?

Да, защото код 2 в уведомлението освен за ЕКАТТЕ е и за промени в трудовия договор. Всъщност промяната е само формална - вече няма код 07.
Ако е подадено уведомление през 2006г с код 07, как подавате сега с ЕКАТТЕ?

Ако договорът е безсрочен подайте с 01 и едновременно с деклариране на кода по ЕКАТТЕ променете и основанието на договора в НАП.