В интерес на истината това с нулевите редове не е новост, а си е отдавна залегнало в СС1. Просто си е изискване по стандарта. Новостта от тази година вероятно е, че масово му обърнахме внимание и повечето решиха да го спазват / или си го спазват от преди / , други - не , а трети се двоумят все още.  :smile1:
Някой по-горе беше коментирал за Баланса и ОПР-то от Микроинвест Делта - като съдържание отговарят на СС1, но трябва да се прехвърлят в ексел и ръчно да се изтрият нулевите редове и да се преномерират, което си е доста работа за повечко отчети ...

Във форума им имаше коментар, че ще се вземат мерки . Дано !
до добавя, че на автомобила  не са начислявани амортизации за данъчни цели, поради това, че беше откраднат

 И не е отписан ?
Не мисля, че имате проблем .  :smile1:
 Очаквах че разделите ще си останат със същите наименования примерно Б и В.

Това не е ли малко прекалено ?
http://www.alexnenov.com/archives/291

Една друга доста провокативна, но допадаща ми много гледна точка.

Скрит текст :

Може би не е добра идея да гледаме кой колко получава, а да потърсим начин да получаваме повече ние самите. Тези, които мислят, че заплата от 800 лв. / примерно / е мизерна нека станат работодатели и да предложат повече. Дали ще могат ? Всяка монета има две страни и винаги ще има и доволни и недоволни. Който получава си мисли, че получава малко . Който дава си мисли, че дава много. Не мисля, че това може да се промени. Искахме пазарна икономика - това е положението на пазара сега .

Честит празник 24 май !  :smile1:
И от писмото пак не е ясно: продажби реализирани извън територията на страната ни? - Фирмата товари козметични продукти на собствен пикап и ги продава в брой в Гърция.
Или същото, което казва Олина:
" За сладоледа в Аляска мисля, че ако отидеш там със сладоледа и го продадеш, да,  тогава плащането е съгласно закона там, защото мястото на изпълнение е Аляска. Там се прехвърля собствеността"

Всъщност мисля, че няма значение нито къде е мястото на изпълнение , нито къде се прехвърля собствеността, защото в случая е важно къде става плащането. Ако продам сладоледа в Аляска без да съм го доставила все още там , събера си парите и после им го изпратя това ще промени ли факта , че са ми платили в Аляска ? Всъщност споделям мнението на aztam .
Относно: Регистриране на плащания в брой по вътреобщностни доставки /ВОД/с фискален бон от ЕКАФП/ФУ/.

Скрит текст :

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.94
Здравейте, управителят на фирмата /с договор за управление и контрол/ пътува в провинцията с личен автомобил и донесе фактура за заредено гориво.

Всички разходи за командировката вкл. и тези за горивото отчитате и осчетоводявате в сметка 609 / или друга , ползвана от Вас / . За какво е тази фактура на името на фирмата / ако е така / ? Да не би да я отчитате и нея отделно ? ? ? Според мене няма нужда от пътен лист - той е за фирмените автомобили, но не и за личните.А и в самото командировъчно си има графи за изминати километри и обходени места.
за сумите в намаление :
Д6 с код К , правилните суми, които намалявате, а другите - като в подадената вече Д6

за сумите в увеличение :
Д6 редовна със сумата в увеличение


"Ползвах приложението за микро предприятие - супер е."
Къде мога да генерирам това приложение ?

https://www.kik-info.com/dokumenti/gfo-mikropredriatie.php

Изисква се абонамент.
По принцип за АОД може да се ръководим от 4.4, а за ПОД - 4.6. Както сте го решили.  :smile1:
СС 12

Признаване на активи и пасиви по отсрочени данъци
Скрит текст :

Може би не е целесъобразно да формирате изобщо АОД ? А може и да е - вижте тази част от СС 12. :smile1:
Имате оповестявания - оповестявате, нямате - не оповестявате .  :smile1:
ЗДДС
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

(4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:
1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;

В случая не се знае издадена ли е или не фактура.
Ще трябва да отидете на място в НАП.
Здравейте,
искам да сключа договор м/у мен /като едноличен собственик капитала на ЕООД/ и фирмата ми за безвъзмездно ползване на моя автомобил, т.к.  дейността го изисква. Не искам наем.
[/b].

ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Китайците изпращат стоката до Холандски офис


 А този офис някакъв статут в Холандия има ли ?

http://balans.bg/5331-dostavka-na-stoka-ot-treta-strana-transpotirana-ot-es/