Значи излиза, че вече ще изместваме Д6 и плащането с един месец


Така ще е, ако плащаме заплати за даден месец през следващия. Ако плащаме месец за месец ще подаваме обр.6 с ДДФЛ и осигуровките - само дето ще са в две колони, защото ДДФЛ ще е с код 8.
 :ok:
Точно така, а срокът на ДДФЛ е до 25.02.2014 , ако сте платили заплатите за 12.2013 през 01.2014........ехееее, дълга работа стана. :laugh:
Е, ако заплатата е изплатена декември - всичко с код 5 на едно в обр. 6 / с един код, в една колона /. Вижте пример 1 от Становището на НАП от 02.01.2014.
" ....интересуваха се от това кога е платено, а не за кой период се отнася. "

Ако това се отнася за ДДФЛ всъщност излиза , че отправната точка е не кога е платен, а кога е удържан и се отнася за този именно месец. Плащането вече е като срок следващия месец до 25 число.
По принцип КИ намалява цена или количество на вече фактурирана доставка. Тези общи суми са по-скоро бонус за оборот , отколкото промяна на цени. Ако е промяна на цена би трябвало да е описано за коя точно фактура и стока е корекцията, а мисля, че КИ , за което питате не съдържа такава информация. Ако трябва да сме прецизни следва КИ да е правомерно издадено и да може да се коригират единичните цени на стоките. В противен случай вероятно това си е бонус за оборот - мисля, че по-коректно би било да се издаде фактура от получателя на този бонус, а не КИ , но както и да е - това е често срещана практика. Ако стоката беше цялата продадена би било лесно - намаление на отчетната стойност на продадените стоки . Сега следва за непродадената част да правите намалението чрез Дт 304 / Кт 401 с намалението със знак минус, но имате ли инфо кои точно стоки касае то и дали са продадени именно те ?
Моля, ако някой разполага с бланката за отчитане на ваучери на ВМ Финанс Груп да я прикачи в темата - предварително благодаря ! :give_rose:
Стоката идва от Русия в България

А датата на данъчното събитие е ?
 " стоката е освободена от митница през януари "

А датата на данъчното събитие е ?
За промените в МОД не се пише допълнително споразумение. Допълнителното споразумение е за условията по трудов договор, а МОД се въвежда като задължителен съгласно нормативен акт.
Случаите на корекции са разгледани в Н-8 в актуализираният и вече вид и там вижте чл.6а ал.8 .

" (8) Декларация образец № 6 за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 - 4 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване."
 
Повече инфо за възможни корекции вижте в Становището на НАП от 12.12.2013.

стана така, че не се смогва да четем становища и промени, точно прочетем едно и излезе друго..... :laugh:
Да изчакате да се обработи, както чакаме и ние ...
От указанията на обр.6 преди 31.12.2013 :

" " буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация."

Няма да подавате суми с отрицателни знаци - НАП ще " реагира " отрицателно .  :laugh:
Не знам дали и за месеци от стари периоди ще е в сила едновременно подаване на обр.1 и 6 с равнение между тях, защото обр.1 примерно може да си е подаден правилно.
За четвъртото тримесечие не се удържа и внася данък от наемателите.

Това обаче не касае етажната собственост, там данъкът е окончателен .
Ще си подадете коректно информацията и така ще е спазено и "тяхното" изискване - да видят 13.10.2013 като последен ден в осигуряване.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4175.0.html


При едностранно счетоводство нямате контировки, но трябва да съобразите, че отчитането на следствата не става при тяхното плащане.
Да, ако в месеца е имал дни в неплатен, зачетени за стаж - код 01 и дни, незачетени за стаж - код 28. Всъщност две декларации обр.1.
За мен това не е нито указание, нито становище, а напълно анонимно съобщение в сайта на НАП. Въпреки това и аз смятам, че е редно да се върне удържания неправомерно данък и да се издадат правилните документи.

Точно това е правилното решение на въпроса ! Недоумявам , че  именно НАП " прилагат " закона по този неуместен начин .
При тебе е идеалният вариант - подаваш, както досега . Виж пример едно от Становището на НАП.
За целите на определяне на МОД на наетите лица не е според оборотите. Кодът на дейността за статистиката и за целите на осигуряването не е задължително да е един и същ.