Имам следния въпрос:
Може ли  собственика на капитала на ЕООД 2  да назначи на договор за управление физическото лице на ЕООД 1

А този собственик на капитала на ЕООД ? Има ли въобще някакъв статут и права в ЕООД 1, за да прави назначения там ?
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ"СОЦИАЛНО
 ОСИГУРЯВАНЕ"
Скрит текст :
Може да направите и писмено запитване до НОИ.
Мдаа, благодаря, много е отчайващо. А за какво са отметките за подаване примерно само на декл. 1 без декл. 6

Примерно може да подавате обр.1 на СОЛ и не се изисква подаване на обр.6. Или да подавате обр.1 с код корекция за дадено лице, но тази корекция да не променя задълженията по обр.6 .
Няма как да коригирате само обр.1 без обр.6. След срока за извършване на корекция това може да стане единствено на място в НАП . :smile1:
Това, че основният работодател не е подал информация не означава, че лицето не е осигурено при него на максимума. Изискайте една декларация от него, че е осигурен на максимума при другия работодател , ако това е така .
Осигуряването е функция на упражняването на дейност - ако лицето упражнява дейност в ООД-то и е подало за това ОКД5 следва и да се осигурява .
Не, няма такова изискване. Като СОЛице , каквото сте , имате право на обезщетение от НОИ за всички дни по болничния лист. Това с 3-те дни касае наетите по трудов договор лица , при които първите три работни дни от болничния лист се изплащат от работодателя.
Здравейте, моя приятелка открива ЕООД през 2010 и забравя докато в един "прекрасен ден" НАП не и напомня за това.

 "Напомняйки"  НАП иска нещо - какво иска ?
http://www.account-bg.info/e107/page.php?389

от Указанието на НАП от линка :
" Следва да се има предвид, че номерирането на документите по чл. 78 от ППЗДДС (фактури и известия към тях), издадени след 1.01.2007 г. включително, започва от "0000000001" съгласно §14 от ПЗР на същия правилник. Тази разпоредба се отнася единствено за peгистрираните по ЗДДС лица.

При регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от № 0...01. След дерегистрация на лицето по ЗДДС, същото може при издаване на фактури като нерегистрирано вече по ЗДДС лице да продължи достигнатата номерация на фактурите. При повторна регистрация данъчно задълженото лице може да започне номерациятa на фактурите си от № 0...01, но няма пречка и да продължи достигната номерация."

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Това информативно, ако решите да изплащате на лицето възнаграждение за личен труд.  :smile1:
След регистрацията по ЗДДС вече се променят и изискваните реквизити на фактурите - добавят се нови. Няма дублиране на номера, защото те са от фактури с различни реквизити и от кочани , издадени на различно основание.
Пропуснах да кажа, че лицето подава ГДД по чл.92

Отговорът ми остава същият от 8:57. :smile1:
Номерацията започвате от 1 и спазвате изискванията за реквизитите на фактурите съгласно чл.78 ППЗДДС .
Ще подава, ако има доходи за положен личен труд като СОЛ в дружеството. Ако само се осигурява, полага труд и не получава възнаграждение не следва да подава ГДД чл.50 при положение, че доходите му по трудово правоотношение са единствени и ДДФЛ по тях е правилно изчислен и удържан/възстановен.
След като сте регистрирани по ЗДДС сте задължени да описвате отделно фактурите, както по-горе е пояснил и dijit .
За регистрирана по ЗДДС фирма ли става дума ?
Честно казано много се колебая - имам един точно такъв случай. Дали да не му начисля еднократно неначисления клас до момента и нататък да си върви, както трябва ? Даже съм си мислила и за коригиране на ведомостите назад , но от това се отказах категорично. Още съм в чуденка...
.......какво да пише като причина, че започва да се отразява върху ДТВ от сега нататък?

А до сега ?
Аз мисля, че неправилно слагате акцента на ДУК. Разбира се, че юристите са прави и самият ДУК може да не е вписан в ТР. Лицето, което е управител обаче не може да не бъде вписано там и това всъщност поражда проблема, а не невписаният ДУК.
Какъвто и да е кодът / а 10 си е съвсем на място / лицето следва да бъде вписано като управител в ТР.