Надзорен съвет осигурявани на друго място.В дружеството получават само 460 лв и само дод се удържа.Отказват се от възнаграждение.какво се пиде в Д 1

Защо се удържа ДДФЛ като се отказват от възнаграждение ?
Сега като заискат всички ФЛ да си подават декларациите до 31.01.2018 отиде чл.92......


/ поправих си годината, Марпанче, ама това ще стане /
Колеги, в как най-правилно е да се осчетоводи такса свръх багаж при Европейска командировка - като вид глоба или в 609 - към признатите разходи за командировка?

Тя самолетната компания е "глобила" вече командирования / не фирмата /, но пък Вие сте му дали дневни пари да си посреща тези разходи.
Физ.лице-отдава под наем лек автомобил на  ЕООД  си. Пак  по същият начин/както и за имоти/   - декл.по чл.55,  от ЕООД -то    нали?      СИС трябва ли да се попълва?

По-смело де - ДА на всички въпроси .  :smile1:
47.99 Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде  ????

И това го помислих, но все пак вендингът си е търговия с напитки, нали ? А и са от една група по отношението на МОД - няма да има разлика в това отношение.
Мен точно това ме притеснява, че ще се ползва 1 година и два месеца. Т.е. повече от 12 месеца.
?

Поддържам отговора си , даден по-горе. Според мене лицензът не отговаря на изискването на СС 38 за "ресурс, контролиран от предприятието" . В тази връзка не е нематериален актив нито за счетоводни нито за данъчни цели. Ако беше нематериален актив съгласно СС 38 щеше да е такъв и съгласно ЗКПО с предвидения срок от 1 г и 2 месеца.  :smile1:
В таблица 1 за месеца в болничен 420,00 ли трябва да се впише?

В колона 3 - нищо, в колона 4 - 0.
Здравейте,
според мене от този разход не следва да се формира нематериален актив. Ще се опитам да се аргументирам.
Съгласно СС 38 Нематериални активи в т.2 се казва : " Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:..."

В случая не мисля, че предприятието контролира или е в състояние да контролира закупения лиценз и същият не отговаря на това изискване на стандарта.

За данъчни цели ЗКПО казва :
: Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:
1. придобити нефинансови ресурси, които:
......
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;"
Следователно дори и да определите лиценза за нематериален актив за счетоводни цели той не е такъв за данъчни .

Лиценза следва да разсрочите като текущи разходи и такива за бъдещи периоди.
Да, трябва - Вие ще подавате, те ще Ви отказват или не и така докато или оборотът Ви падне под 50 х или Ви регистрират.
Благодаря Ви много ! :smile1:
виж дописаното!

Да, видях,  :good:
Благодаря !
Благодаря ти много, Далила !  :air_kiss:
Здравейте !

Попитаха ме нещо, за което не се чувствам уверена в правилния отговор.
Безработно лице от 2012 г - не е подавало и Д7. Не е внасяло и осигуровки / здравни /.
Ако подаде сега Д7 би трябвало да няма глоба поради изтекла давност ? След подаването на Д7 ще му се формират задължения за здравно осигуряване от 2012 с лихвите ? За възстановяване на правата си трябва да внесе всичко от 2012 до момента  или за това се изисква по-малък интервал ?

Ако някой е запознат да даде едно рамо ? Благодаря предвар :smile1:ително .
На един мой колега му отказаха да му отпуснат обезщетение за безработица при положение, че е съдружник в ООД.

Като човек не си знае и защитава правата така се получава. Може да е съдружник, но е достатъчно да отговаря на изискванията, цитирани по-горе от Далила и да не упражнява дейност като такъв към момента.
Този въпрос не го ли обсъждахме вече?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21529.msg128913.html#msg128913
Както виждам - и отговорите са същите :hmmm:

Направи ми впечатление, че и питащата е същата.
Според мене имате следните възможности :
1.Заем от ЕТ на ЕООД с определената за него пазарна лихва
2.Заем от физическото лице на ЕООД - също с определена лихва и при условие, че има пари в касата на ЕТ, които ФЛ може да ползва лично
3.Допълнителна парична вноска от ФЛ в ЕООД по чл.134 ТЗ без лихва и с определен срок за връщането на тази вноска .

Тука има доста дискусии за паричните вноски - можете да видите при какви условия се правят и да се съобразите с тях.
Има няколко варианта и все са правилни, но като стана дума за нещо безлихвено - парична вноска в ЕООД по чл.134 ТЗ ?

Иначе в ЕТ няма понятие като неразпределена печалба . :smile1: