Правилно ли разбирам, че данъчната основа, формирана от доходите от наем се намалява първо с авансовите вноски (тоест при 22.4 лв през 2019 сумата е 268.8 лв), а после, след като попълня таблица 2 слагам сума, която дължа като окончателни ЗО в приложение 4 ред 8, да кажем, че е 2000 лв. Тоест намалявам данъчната основа с тези 2000 лв?

Точно така.  :smile1:

Върху годишния осигурителен доход, получен под табл. 1 - осигуровките за довнасяне се допълват в т. 2 за сол с нисък процент, в т. 3, ако е с висок процент и в т. 4 ДЗПО като проценти върху този доход, в табл. 2 - съответно 8% ЗО
И в допълнение се добавят в приложение 3 като окончателни.
Така ли е?

Да. :smile1:
В приложение 3 след като се попълни облагаем доход, трябва ли точка 7 за "Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗ0, удържани и внесени авансово през годината" - да бъде попълнена с тези осигуровки върху 6720 за годината? Или спира до т. 6 и всичко останало се попълва в табл. 1 и табл 2 само?

Авансово внесените осигурителни вноски ги попълвате  в Приложение 3 като обща сума в съответната точка , а в Т1/2 попълвате осигурителния доход, върху който са внесени.


Ако облагаемия доход от дейността като СОЛ за годината (9,600 лв) е платен еднократно - разнася ли се по месеци в табл 1 и 2 или само в м. 12 се посочва?

В Указанията е записано - дели се на месеците на упражняване на дейността като СОЛ независимо от броя на отработените дни. Делите на 12, ако е бил СОЛ цялата година. Ще има и осигуровки за довнасяне, които също трябва да отразите в Приложение 3 на съответния ред за окончателни осиг. вноски.


Ако е по месеци това ще доведе ли до приложение 3, част 2 - т.1 Авансово удържан данък - да бъде попълнен?

Както и да е попълнена Т1/2 , ако има авансово внесен данък се вписва в Приложението. Ако не е внасян такъв няма какво да записвате.

 Какво става с платените ЗО? Да ги добавя  към обявените със Спр.73/6 в Приложение 1?

Авансово внесените осигуровки вкл. и здравните за периода след полагане на личния труд са суми, които лицето в ГДД декларация следва да ползва в намаление при определяне на данъчната основа. Дори и непосочени в справката по чл.73/6 следва да се имат предвид при попълването на ГДД. Дали да ги посочите в нея ? Ще срещнете отговори и да и не. Важното е СОЛ-ът за попълни правилно декларацията си. Може би ще стигнем до извода, че един от начините за това е посочването на тази информация в 73/6.
Здравейте, имам следният казус. В момента съм в майчинство до навъшване на 1 година на детето ми. По мое решение подадох молба и бях освободена от работа. До навършване на 1 годинка на детето ми ше получавам парично обезщетение, въпросът ми е какво следва да направя за да получавам такова и до навършване за втората година.?

Трябва да сте осигурена за общо заболяване и майчинство , което е възможно само , ако сте наето по ТД лице във фирма или собственик на такава с подходящ вид осигуряване . Това най-общо казано .
Точно заради втория абзац от текста, който сте постнали мисля, че сумата трябва да се раздели на 12месеца, макар и да е получена еднократно.

Да.
Указанията към Т2
Скрит текст :

Прочетете също от Указанията кои от Приложенията участват във формиране на сумите в колона 5 на Т2 във Вашия случай и дали правилно сте попълнили цифрите там.

Чл. 267а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

2. И бих искала да попитам и за СОЛ, с личен труд в шест непоследователни месеца за 2019г. в фирмата, която управлява и работещ в друга фирма по трудов договор, от автоматичното прехвърляне на данните от НАП ми се прехвърлят данни само в клона 3 на Образец 2004 доходът от Трудовия договор, а аз допълвам в кл.4 СОЛ  за цялата година и личен труд в кл.5, като доходът от 6-те месеца го разделям на 12 месеца, защото е бил ДОЛ през цялата година?

Точно така .  :good:
 Описано е в текста.
Благодаря, че дадохте насока към това изказване на г-н Бъчваров.
Това е въпросният текст - за съжаление не виждам къде има нещо за Д6/13.
Не се съмнявам, че и това ще намери своето разрешение.

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Скрит текст :

Спорна работа и здраве !
Точно за Д6 за 2019 на СОЛ не видях да има коментар в неговото изказване. Проверих и данъчния и осигурителен календар на НАП - също няма. Може би не съм видяла или прочела нещо - ще помоля да ме поправите и копирате правилния текст.
За самоосигуряващи се в ООД и ЕООД - срок 30.04.20 за Декларация 6 за 2019г.
За самоосигуряващи се ЕТ - срок 30.06.20  за Декларация 6 за 2019г., трябва да е.

Къде го има това ?
 Но комбинацията от 5 шкафа за по 200 лв - прави ли актив,

Това може да прецените единствено Вие със съдействието на собственика на фирмата , изхождайки от фактическата ситуация в самата фирма. Ако тези 5 шкафа са отделни модули към някакво оборудване и не могат да са самостоятелни ще формират актив. Ако обаче са отделни и не е наложително ползването им непременно като едно цяло са си материален разход. Може и други аргументи да имате в една или друга посока.
Проблем би имал ЕТ, който ще приключи до 30.06.2020 и ще има до изравнява.
 чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Това основание зависи от условията на самия договор - стига да имате достатъчна аргументация - не става дума автоматично да се изключва ГД.
Та в този ред на мисли, дали би могло дейността, за която е получило приходи, да бъде като граждански договор, т.к. по този начин няма да попада в обхвата на ДЗЛ, съотвно и необходимост от регистрация?

На какво основание точно гражданският договор ще извади от лицето на определението за ДЗЛ ?
Здравейте,
използвам темата да споделя една своя приятна изненада по повод надвнесения данък. В почивните дни подадох две декларации на физически лица с надвнесен данък и посочих банкова сметка за възстановяване. Снощи ми се обадиха и двамата , че НАП превел веднага още в понеделник данъка. Направо не повярвах - сега обаче гледам сметките им - да, парите са възстановени просто мълниеносно. Да кажа , че направо гледам и не вярвам , но е факт. :good:
Да споделим и добрите практики !
Много благодаря за полезната информация !  :give_rose:
Да е спорна и спокойна работата на всички !
Сигурно, защото имаш пари и нямаш други задължения по този вид плащане