" Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)"
Имам лица на граждански договори и не мога да се ориентирам кои суми трябва да попълня. За м. Декември 2019г. възнагражденията и осигуровките са платени през 2020

Давате в увеличение неплатените възнаграждения и осигуровките за работодател, свързани с тях. Ако давате разходите за възнаграждения в 602, а за осигуровки от работодател в 605 то увеличавате резултата със сумата 602+605 за тези граждански договори.
Не трябва целта да е салдата в двете дружества да са еднакви . Едните имат задължение, а другите имат вземане и тези суми се отписват съгласно ЗКПО в различни срокове. Виж чл.37 и 46 от ЗКПО. При реалното погасяване , ако преди това са били отписани има обратно действие.
maxi,
нали имаше вече една твоя тема с това равнение и закръгление...за всяка фирма поотделно ли преживяваш тая драма  :(
По-горе пишеш за точни числа, а сега за числа в хиляди. Все нещо ще пипнеш, ако е печалбата да е нула няма да е голямо прегрешение, спокойно. И което и да пипнеш - все същото.
Пренасяме данъчна загуба и нее внасяме данък, мога ли да запиша в ОПР И Баланс 0 за печалба от текущата година?

Данъчната загуба няма място в ОПР - там имаме счетоводна печалба или счетоводна загуба. Това ще отразиш в ОПР. След като фирмата има счетоводна печалба 630 лв. без значение каква е данъчната , декларирана в ГДД в ОПР имаме печалба 1.

Интересно си формулирала въпроса си - май отговорът е, че правилното е най-лесно.  :smile1:
По-скоро мисля, че първо изпращат един вид сметка за плащането и след това вече фактурата с номера.
Въпросите ми са следните:
- Как точно да процедирам с фактурите, които не са издадени на фирмата? Мисля да ги осчетоводя като разчети със собственика, но не съм сигурна дали трябва да ги включа в дневника с доставките и дали и за тях важи това със самоначисляването на ДДС с протокол по чл. 117?

Правилно се ориентирате към Протокол по чл.117 и възниква въпроса за регистрация на собственика по чл.97А преди тези фактури...


- Другият ми проблем е, че една от фактурите, които е издадена на фирмата, няма номер на фактурата.

Потърсете най-долу в десния ъгъл на фактурата - изписват номерата с много ситен шрифт.
Съответно ще има намаление на осигурителните вноски по д6. Какъв е начинът да направя корекцията по електронен път или ще трябва да се подава заявление до НАП.

Ще трябва да отидете до НАП в случая на намаление.
Сега преобразубах финансовият резултат. От тук нататък трябва да начисля данъка, който трябва да се отрази в ОПР и така попълнен се подава в НСИ, правилно ли е?

Правилно е, да.  :smile1:

Следвате последователността приключване и получаване на счетоводен резултат - преобразуване и получаване на данъчен резултат - изчисляване и начисляване на данък - подаване на ГДД и НСИ.
От Указанията на Т1:
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

Няма място за чудене, ditzve . :smile1:
тоест приключвам ли ги в 123 , или само в данъчната декларация си попълвам клетката за преобразуване на резултат, но нали ще имам разлика в ОПР? Благодаря.

Да.
Здравейте искам да попитам декларация 6 с код 13 са самоосигуряващо се лице за 2019 по електронен път ли е само

Не, може и по поща или на място .
В данъчната декларация, за да преобразувате в увеличение трябва да имате сумата осчетоводена на разход. Не се преобразува с неосчетоводен разход.
май се оказва ,че ще трябва да корегирам подадената вече чл.73,ал.6???!

Всъщност не съм сигурна, че трябва. Попълнила сте, каквото сте приспаднали. Иначе съм приятно изненадана, че системата зарежда всички осигурителни вноски, независимо от посочените - така и трябва да бъде - лицето има право да ги ползва, ако не от този от други доходи в ГДД.
и при мен е така :blink:

Те не са заредени при отваряне - има една стъпка - зареждане на данни / не помня точната формулировка  / и тогава се зареждат.
в таблица Т2 за ЗОВ  в ГДД  по чл 50 за 2017 видяхме ,че е
пропусната да се сумира в годишният доход пенсията му!
какво да правим?

Ако не оказва влияние на изравнителните вноски може би най-добре нищо.
 И въобще това според вас дали следва да се третира като дейност/разход

Здравейте ,
според мене напълно отговаряте на условията от т.30 на ДР на ЗСчетоводство за предприятие без дейност. Това, което описвате ще бъде един счетоводен разход, който сам по себе си не представлява дейност за фирмата.
Какви проблеми биха възникнали евентуално за това ,че клиентите на адвоката не са му подали данни?

За адвоката - никакви. Подава си ГДД с верните данни и това е.
Благодаря много.Съвсем се обърках вече с тези СОЛ. Този СОЛ от 2020 пак ще взема заплата за личен труд.Дали може сумата за връщане да му се приспадне сега  и да не я иска от НАП,защото няма банкова сметка и не иска да си открива само заради тази сума?

Може. През миналата година за един такъв СОЛ не поискахме възстановяване и му направиха Акт за прихващане от задължения за осигурителни вноски.
СОЛ има право да ползва годишния размер на осиг. вноски при намаляване на данъчната основа независимо колко месеца е полагал труд с възнаграждение. Правилно е, че ще има данък за възстановяване.
Направи ми впечатление следното :
При зареждане на данни в Т1/2 се изписва съобщение, че данните ще заредят колона 3 , а колони 4 и 5 "следва да попълните " . Вероятно това е и правилното / ще видим / - да не се попълват с данни точно тези колони, а само подадените от работодателите данни за к.3.