След като ги кача обаче в сайта на НАП и натисна бутона ЗАПАЗИ под тях, сайта на НАП извежда съобщение - " Моля, прикачете подпис за всеки документ!"

Трябва да ги подпишете в самата система, а не предварително. Също така имаше и някакво ограничение за обем - не помня колко беше. Първо качвате, подписвате, подавате и за всеки документ получавате входящ номер - това помня от еднократния си опит с подаване на документи от ел.услугите на НАП с електронен подпис.
Здравейте,
записването, което сте предложили е максимално близо до идеята да "намерите" складовото помещение при инвентаризация. Ефектът би бил един и същ, но осчетоводяването би засегнало текущия финансов резултат, а не този от минали години. Идеята да си начислите данък би се реализирала през настоящата година, а така при осчетоводяването през 122 не виждам как ще намери място в ГДД.
Питам дали отпадат от пасива на баланса, защото имам следния казус. Задължения по заеми с отдавна изтекла давност, които увеличават пасива.

Здравейте,
съгласно чл.46 ал.1 от ЗКПО при настъпване на обстоятелствата по тази алинея е следвало да преобразувате финансовия резултат със сумата на въпросното задължение. Ако е направено то явно е увеличен резултата без да се отпише задължението вероятно с идеята, че то ще се плати. В случай, че имате в определения срок по ЗКПО направено увеличение и в момента се прави преценка , че сумата няма да бъде платена / както и колегата по-горе Ви е написал след взето решение за това от собствениците / следва да отпишете от баланса задължението и в този случай ще формирате приход, който няма да бъде данъчно признат / веднъж евентуално вече сте увеличили фин. резултат / .

Вие си знаете точните обстоятелства по въпроса.
И защо трябва да се увеличи финансовия резултат при счетоводно отписване нали се дават като приход?

Ако в момента на това отписване са изпълнени условията по ЗКПО и това е данъчнопризнат приход не правите преобразуване на финансовия резултат.
Собственика е самоосигуряващо се лице.Няма други служители,

Собственикът ще се подпише, естествено.

По електронен път този пропуск не може да се оправи поради изтичане на сроковете за деклариране. Това може да стане единствено на място в НАП и да се има вероятността от налагане на глоба. С нея или без нея обаче обстоятелствата трябва да се приведат в "изправност".
Въпросът е трябва ли лицето да  пуска ПКО след като не получава парите от продажбите ,а само документа за за извършените продажби.

Да не би да искате да кажете, че освен отчета трябва да Ви донесе и парите, за да пуснете ПКО ?????
 Да, ако ДУ е по КТ и не, ако е по ЗЗД.
Трябва ли да се издава протокол по чл.117, след като мястото на услугата е в САЩ реално?

Мястото на изпълнение на услугата е България. Следва да издадете Протокол по чл.117.
https://nra.bg/page?id=730

"Обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение."
Аз си ги отчитам като по учебник - отделно по /ски 611 и 614.

Значи има надежда за професията - има шанс да не се превърне в свободно съчинение.  :good:
Ограничавате дните от втория и въвеждате в ТРЗ програмата за начало първия ден след края на първия болничен. След като болничните са непрекъснати по втория всички дни ще са за сметка на НОИ без значение дали вторият болничен е първичен или не .
Подава се редовна Д6 / 13 с разликата , а не корекция.  :smile1:
 Имотът е на стойност над 50000 лв. и следва ли фирмата да се регистрира по ЗДДС в момента на закупуване на имота или може да го направи при започване на дейността? Благодаря Ви!

Ако нямате желание за доброволна регистрация може да изчакате да достигнете критериите на задължителна регистрация по чл.96 ЗДДС, което ще стане след започване на дейността.
Извинете, но къде е тука в тази ситуация изобщо проблема ?
Здравейте, след като се отпишат задължения по заеми по давност от длъжника и се увеличи финансовия резултат в годината, в която изтича давностния срок, следва ли те да бъдат махнати от Пасива на Баланса.

 А как точно смятате да ги отпишете ?
може ли да се увеличи стойността на вече амортизиран актив, поради заплатена сума за подобрение.

Не само може, но и трябва - освен плащането имате вероятно и фактура ?

за какъв срок ще се амортизира и коя от стойностите, само подобрението или цялата?

Срокът си определяте Вие като съблюдавате единствено данъчните амортизации да не надхвърлят определения размер в ЗКПО. За стойността - вижте чл.63 ЗКПО.
Здравейте!
Имаме получена фактура от Google за 0,01лв., трябва ли да пускам протокол ?

Протокол се пуска за всяка фактура без значение от стойността и. Аз често имам и нулеви и за тях също правя.