ЕООД има банков заем (ипотечен), който се плаща регулярно главница и лихва. Лихвата как, къде и трябва ли да се опише в ГДД?

Лихвата би имала място в ГДД први следните условия :
- ако е осчетоводена на разход, а не представлява такъв за данъчни цели - в увеличение на финансовия резултат
- ако е осчетоводена на разход и участва в регулиране на слабата капитализация тя е елемент от изчисленията в съответната табличка за това в ГДД
 ако се приеме факта че тв е смарт и се ползва и вместо компютър.

А ако не се приеме ? Имате , както ми се струва ползване за нещо И допълнително и за компютър - може би лично ползване ? Просто направете и изградете някаква аргументация.
 ще си пусна коригираща и ще ги добавя

Добавянето на нов, пропуснат запис не е корекция. Коригират се вече подадени данни.

 От НАП ми отговарят че трябвало да изчакам падежа, да де ама по някакви техни си хватки не я приспаднат сигурно и лихва ще искат...  Дали е така ? Някой имал ли е такава случка ?

Странна работа наистина - аз също имах надвнесен данък на ФЛ по ГДД чл.50 и маркирах да бъде приспадната от здравни осигуровки / лицето е пенсионер СОЛ / . Приятно ме изненада, че още с подаването на Д1 за март сумата беше приспадната от вноската за здравно осиг. и даже я платих в намален размер.
трябва да се платят първо и после да се пусне ГДД

 :good:
 Сумите са смешно малки

Вероятно имате предвид сумите за осигурителни вноски, защото трите дни от работодател особено, ако са реално изплатени не са пренебрежими. Принципно отговорът на НАП улеснява тях и нас като счетоводители. Ако обаче работодателят реално е изплатил тези три дни / недължими суми от него / би трябвало и той да има думата.
Вижте ППЗДДС чл.79 ал.2 т.2
Вижте този материал - касае същия въпрос.

Скрит текст :
Трябва да издам фактура за извършена от фирмата ми ООД, която е нерегистрирана по ЗДДС 
Кой член от закона трябва да посоча?

чл.113 ал.9 ЗДДС
В срока за корекция се коригира нещо вече подадено.
Като получател на доход свободните професии винаги са декларирали по ЕГН

Предполагам, че  не е обръщано подходящо внимание при подаване с ПИК дали избира ЕГН или ЕИК, защото са едни и същи. Но има естествено разлика в качеството на тези два избора.
Доходите са придобити все от ФЛ и всичко отива на едно и също място. Придобити са от ФЛ - ЕИК и за да станат доходи на ФЛ по ЕГН все едно трябва да бъдат "изплатени" от ЕИК на ЕГН. Също като ЕТ-то дето било и това и онова. Не мога още да се самоубедя.
Малко нагло от моя страна, но ще се самоцитирам:


ХХХХХ, ни най-малко не е нагло . :smile1: Даже се надявах ти да се включиш - благодаря ти. Какъв случай имам предвид : адвокат, който подава Декларация по чл.55  . Не става дума да плаща самият той доходи на някого, а имам предвид самите негови доходи, които той придобива като СОЛ с ЕИК. Един вид адвокат подава Д55 за собствените си доходи.
Той обаче ги придобива като свободна професия с ЕИК. Доходите са на ЕИК-а, а да ги декларира чрез ЕГН ли ?
Само да спомена, че системата позволява да се подаде Д55 чрез ЕИК, а да се кликне в самата Д55  ФЛ-СОЛ  получател.


Здравейте,
чета разнопосочни мнения по въпроса и реших да попитам и тук . Как би следвало да се подава Декларацията по чл.55 от СОЛ свободна професия - чрез ЕИК или ЕГН ?
Пояснявам, че  въпросът ми няма връзка с темата за новите ЕИК, различни от ЕГН. Принципно - чрез ЕИК или ЕГН , ако се ползва ПИК на лицето ?
/ имам мнение и дори вече съм подала, но бих искала да прочета и други мнения /
"Правилно ли е доставчик при грешно издадена фактура , да я "анулира" чрез кредитно известие за същата стойност и количества"

Не е правилно, но е много масова практика.

"Трябва ли контрагента към който са издадени тези фактура , Ки и новата фактура да ги включва в дневника си за покупки всички ?"

Да, трябва.

"А НАП ми търсят само защо не сме включили съответните КИ .... за първите грешни фактури нищо не питат"

Питат за КИ , защото то намалява данъчния кредит и невключването му ощетява бюджета. Освен това е действие, за което е предвидена глоба. Виждаме на практика приложение на принципа, че ако фирмата се ощети от неползван ДК не е нищо особено, но за бюджета - това е "друга работа".

Размерът на дивидента е 12000лв , При бащата е по същият начин и лазмерът е към 20х,лв

Събирате всички изброени доходи, разделяте на 12 месеца и след това на броя на членовете на семейството . Ако не надвишавате определения месечен размер имате право на детски добавки.
Защо да трябва да се намалява отчет продажби за февруари ? Тогава е бил точно толкова предвид обстоятелствата. В март ще си опишат фактурата и ще намалят този отчет продажби, защото сумата е била отчетена и ДДС-то дължимо предходния месец. Все пак във фактурата датата на данъчното събитие следва да е февруарска.