Не трябва да подаваш уведомление, още ровече, че нямаш смъртен акт.

Ако работникът е починал, но така и никой не донесе акта какво се случва ?
Здравейте ,
имам следния въпрос ! Физическо лице отдава под наем апартамент на фирма полага ли му се 10 % нормативно признати разходи ?

Апартаментът е на самото ФЛ, а не е етажна собственост. Полагат се 10 % НПР.
Отстъпката ползате, ако :

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:
•подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 януари на следващата година;
•към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
•данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.
какви контировки правите? 421/498 и превода 498/503 ли?

Може и така / вероятно 498 при Вас е ЧСИ ? Аз контирам направо 421/503 с аналитичност ЧСИ .
Всички фирми с този вид дейност / особено с онлайн търговия и плащане в брой по куриер / имат тези проблеми и въпроси. Не знам някой идеално да е разрешил проблема. Дори издаването на самата касова бележка с цел да бъде пратена със стоката и тогава получени парите / не по банков път, а в брой / не е много редно действие. Все пак издаването на касова бележка документира получаването на парите. Това с издаването на КБ и после извеждането на неплатените пари по тази бележка / което е просто някакъв абсурд / е голяма играчка според мене. Още повече, че тези сторно касови бележки често се отнасят за отказана стока , за която е издаден касов бон предходни дни.
При всяко положение извеждайте за деня сумите, намалени със сторно касовите бележки издадени в самия ден. Една идея по-достоверно ще е.
" Какво се случва с попълването на касовата книга, при положение че даден клиент не си вземе стоката и съответно се налага да се анулира касовия бон след няколко дни,а същият касов бон вече е изведен служебно когато е издаден? "

Бихте ли обяснили какво означава това ?
Имам доходи от дейност като свободна професия и от Трудовия договор.Други доходи нямам.

Не вписвате тогава в Т2 здравните осигуровки. Ако имахте доходи от наем щеше да е необходимо.  :smile1:
Интересува ме ,дали в ГДД освен ,че съм СОЛ да отбележа също и че съм бил лице ,което си е внасяло само ЗОВ. И тези вноски по 18.40,дали трябва да ги вписвам в Табл.2 или изобщо не им е там мястото?
Зависи.
Всъщност какви доходи имате ?
 Предполагам, че към 31.12 сте наясно със ситуацията, следователно следва да си начислите приходите. 

Точно в случая с очаквани приходи по Програма СС 20 казва друго . :smile1:
Сега погледнах една книжка - там си има графа - "за време от-до" и след това "изплатена сума" .
И така може, но иска доста следене и внимание - защо не определите един интервал на фактурите от кочана , който да не се включва в номерацията на фактурите от програмата ? Може да се посъветвате с програмистите на медицинския софтуер как после да се прескочи / и може ли / този интервал при автоматичното номериране на ф-рите от софтуера .
Само за информация - на продукта от медицинския софтуер можете да издавате и други фактури, а не само за РЗОК - има възможност за това.Трябва само да го разгледате по-внимателно, за да видите възможностите, които дава.
това вече го направих, но се чудя дали да не подготвя ГФО както миналата година с нулеви стойности за ТР, Объркваме това, че приложението е едно и също

Хм, излиза, че за целите на НСИ декларираме, че предприятието не е извършвало разходи съгласно ЗСч, но за ТР не може да се декларира подобно нещо при наличие все пак на дейност и разходи. Вашата идея е по-близо до истината. За НСИ - въпросната декларация, а за ТР - ГФО.
Попълнените на хартиен носител декларации за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията за 2017 година.

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

http://www.nsi.bg/node/15833/

Вижте евентуално повече за онлайн подаването на същите тези електронни адреси.
Дали важи това и за фирми с оборот под 500 лв, за които подаваме същото приложение 11 в НСИ?


Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 02 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


http://www.nsi.bg/node/15818/
Здравейте, моля за потвърждение - при промяна само на кода на длъжността НЕ се изисква подаване на уведомление в НАП по чл.62.

Ако самата длъжност не се променя, а само се променя кода не следва да подавате уведомление. Ако този код се променя служебно / каквито случаи вече сме имали в последните години / според мене може да не правите и ДС, а да издадете Заповед.
Да, подава се и на двете места. :smile1:
Е аз ви казвам какво се е случило,поне съм била на място, вие казвате не е вярно! Служителката провери в ТР, Не беше излязло вписването и ни върна ! Да не си го измислям

Аз Ви се извинявам - прозвучало е малко не на място. Как да си измисляте, не го и помислям. Не е правилно обаче. И наистина не съм попадала на случаи да проверяват - това е и безсмислено, защото може и вписването да не е излязло в ТР, а лицето да си е почнало работа.И наистина с ПИК го няма този проблем, ако и където съществува.
Като гледам как се опитват да въртят облагането все към ЕГН напоследък, ако не е безупречен въпроса с отчитане на приходите, определено макар и по-скъпи, фирмените подписи са за предпочитане.

Подкрепям .  :good:
...закона позволява фактурите за покупки да се осчетоводяват 12 месеца назад. Дали може така?

Сама сте си отговорила / само да сменим думата назад с напред /  .  :smile1:  :good: