Ако е ЕТ, има възможност Д1 да се подава с ПИК ;)

Да, знам, че може - по-скоро , ако е подадена с ПИК исках да уточня после посочен ли е ЕИК на ЕТ-то в Д1 .
Не разбрах идеята на ninatopalova.
След като лицето напусне да заличиш в ТД на хартиения носител номера на ЛК ли?

Разбрах го като ЛК да си стои, но да има съгласие за това...
Всъщност виждаш ли колко много въпроси извират просто , а не да възникват. И от институциите нищо, едното мълчание и Регламента с цялото му величие...
Аз си мисля, че изпълнението на условията на Регламента ще бъде един дълъг процес, при който все нещо ще добавяме, отстраняваме, подобряваме. Все от някъде обаче трябва да се започне , да направим основата колкото и несъвършена да е тя. Да поставим някакво начало и да се надяваме, че проверките на КЗЛД няма да целят да се събират едни пари за глоби, а ще се съдейства и оказва помощ за правилното прилагане на Регламента.
В този смисъл си е вече време кой каквито изводи си е направил, каквото е прочел да си състави нещичко за начало и да доусъвършенства с практиката.
Жалкото е наистина, че КЗЛД мълчи, разни издателства предлагат нещо без да е известно, че това е правилното , а адвокати изработват едни документи за едни големи пари и без гаранции за правилност и издържаност .
И аз като IVAN_19 най-много съжалявам за твърде многото време, което се изгуби и продължава в същия дух ...
Вероятно това е правилното решение в случая. Проверете обаче колко от тези лични карти са валидни все още.
Здравейте,

непрекъснато ми звънят от Резон за новия наръчник, вече и с включени бланки за попълване и т.н. - има ли смисъл да го купуваме?

На каква цена го предлагат ?
За смисъл - сигурно има , ако не се направите сами документацията.
Според мен трябва да се иска съгласие. Все пак получаваме информация за лични / служебни телефони, мейли, имена, които са си лични данни, а няма принципно изискване по закон да ги придобиваме.

Ще събирате минимум данни, които ще Ви бъдат необходими за изпълнение на Вашите законови задължения. Ако събирате други извън задължителния минимум - ще искате съгласие.
Не съгласие, а само да информира лицето, /съгласно изпълнение на договор/  ;)

Да, не съгласие, а да се информира лицето. Надявам се, че ТРЗ софтуерите ще вмъкнат разни подобни документи и ще можем да ги ползваме като бланки.
Един вид като застраховка

Малко ли Ви идват задължителните неща , че да се натоварвате и с това ? :smile1:
Какви лични данни имат право да обработват работодателите?

Много полезна статия, а това са някои акценти от нея :

" Законът позволява следните основания за обработка на лични данни: съгласие на физическото лице, законово задължение за обработка на данните, сключване или изпълнение на договор, защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на администратора, когато той не противоречи на законните интереси на физическото лице."

Изводът е, че съгласието се дава само за предоставяне на данни извън законово регламентираните дейности на АЛД.

" Това, което по Кодекса на труда работодателите могат да искат и да включват в трудовия договор, са: имената на работника, неговото ЕГН, неговият постоянен адрес, вид и степен на притежаваното образование."

" Доста типична грешка при работодателите е, че те събират лични карти. "

" Ако обаче работодателят иска допълнителни данни, той трябва да получи съгласието на лицето за предоставяне на тези данни, като го информира за какви цели са му необходими, колко време ще ги съхранява, че лицето има право да откаже да предостави данните, на кое юридическо лице работодателят възнамерява да предостави за обработка тези данни и т.н. Така че да може физическото лице свободно да вземе решение да даде съгласието си или не."

" Съгласието е самостоятелно основание за обработка на лични данни тогава, когато не е налице някое от другите основания, които са: законово задължение или изпълнение на договор. В работодателските отношения много често ще бъдем изправени пред законово задължение или изпълнение на договор."

В тази връзка излиза, че АЛД следва да има съгласието на наетите лица техните данни да бъдат предоставяни за обработка на външна фирма за счетоводно обслужване / когато има такава / при изработването на ведомостите за заплати и подаваната информация в институциите.
Ами delphine -че , нали си чувала  ::)

Не прави непоискано добро. То задължително ще ти бъде заплатено със зло

Как се убеждаваме сами в народните мъдрости, valenciq - писане, писане ни чака ...
Молбата за издаване на документ няма ли да свърши работа в този случай - нещо от рода на - Моля да ми попълните приложената сл.бележка от ДСК за доход за последните 3 месеца /примерно/.

Очертава се да не даваме нищо, непоискано писмено май...да не правим непоискано добро.
Хрили, последният път като изчезна така после хвърли тая бомба с "драмите" с личните данни . Моля ти се тоя път - не така. Разходи се, освежи се, почини се и моля те върни се без драми !
Хайде изпращаме те с хляб и сол ! Хубаво да ти е !
Аз лично не възнамерявам да унищожавам нищо от досиетата преди 25.05.2018. Каквото ми е трябвало съм събирала и комплектувала там. Ако тази книжка примерно е била нужна, за да докаже лицето правоспособността си ще я пазя. След 25.05.2018 - по новите правила. Какъв ресурс от време и труд би трябвало да се изразходва назад във времето за нещо такова !!!
По този повод един адвокат се изрази "Колко време сме отделили да го съберем, а сега още повече да го унищожаваме" . Нека ме проверят, да ми препоръчат да унищожа...ами и за тях работа да има.
Пуснете си сега с правилната дата - системата ще Ви приеме уведомлението без проблем .
За да не стават правилата/политиките прекалено разводнени, смятам да впиша само задължителните случаи на предоставяне на данни ...

Хиксче, ако приемем, че ще си попълним и ползваме табличката на bobo на практика ще имаме вече създаден Регистър на видовете лични данни, които обработваме по закон. В правилата / политиките дори може и да не ги упоменаваме, а само да впишем , че обработваме данни по видове и на основания от Регистъра / табличката на bobo / .
Например: "Долуподписаният... на основание чл.... от Политиката за поверителност на ЛД на фирма... , давам съгласието си личните ми данни, посочени в сл.бележка с изх.№ .../.... да бъдат предоставени на ....". Чудя се дали да не вмъкна текста в сл.бележки, издавани със свободен текст.

Ами, ако се наложи да се предоставят не точно на посочения адресат ? Аз мисля без това ...
За да не стават правилата/политиките прекалено разводнени, смятам да впиша само задължителните случаи на предоставяне на данни /НАП, НОИ и други институции, когато за това работодателят е задължен със закон;  обслужващата служба по трудова медицина; ЧСИ; банките, в които работникът е кредитоискател, поръчител по кредити и/или се превежда трудовото възнаграждение и обезщетенията/. При всички останали случаи смятам да искам писмено съгласие за конкретните данни и конкретния получател.

Един вид за тези задължителни случаи и институции съгласие не ни е необходимо, нали ? Извън това - искаме декларация за съгласие от лицето .

Всъщност в тези Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни излиза, че следва да опишем всички тези положения, които сега коментираме. Това обаче само показва, че тези вътрешни правила ще се допълват непрекъснато поне в началния период до един момент, в който ще ги счетем за изчерпателни.
И аз мисля, че можем при поискване на лицето да издаваме съответни служебни бележки без да носим отговорност на кого ги предоставя самото то. Много е уместна забележката на bobo да не се вписва пред кого да послужат. Сега се сещам за бланките на различни банки, които искат да се попълнят от работодателите при отпускане на заеми на наети лица. По същата логика, ако попълним наша бланка и я дадем на лицето няма проблем на кого я предоставя, но какво става, ако самата бланка е на банката и е очевидно, че я адресираме до нея ?