възможно ли е заемът да се тълкува като авансов дивидент или скрито разпределение на печалбата.

Силно се надявам договорът за заем да елиминира това подозрение.  :smile1:

По въпроса за авансовият дивиент , в случай че се внесе данък дивидент текущо и се декларира съответно в декл.по чл.55, отново ли е "скрито разпеделениена печалбата"?

Ами той е авансов поради това, че сте го платили от неформирана още печалба без значение дали сте го "обгрижили" като дивидент.
Може ли, акционер да изтегли заем от акционерното дружество и след приключване на финансовата година и вземане на решение за разпределяне на дивидент да върне заема като се прихване с начисленият дивидент?

Няма никаква пречка това да стане по указания начин. В Решението за изплащане на дивидент упоменете начина на плащане , а именно с прихващане.
За авансовия дивидент и тука доста теми има, но те всички са сведени до данъчното "разбиране" по въпроса, че авансовият дивидент е скрито разпределение на печалбата / колкото и да не искаме да го приемем, че е така /
Като подпише договора какви пари е получило лицето ? Къде са ? Това е като да си подпишем трудовия договор и да кажем, че и  заплата сме получили . Договорът си е едно "обещание" .:smile1:
Осигуровките за 2019 не следва да попълва изобщо. Ще попълни осигуровките 2020 - авансови и окончателни, ако има , без значение дали са внесени.
Отметнала съм го.

Премахнете частта и пак отново я попълнете. Понякога, ако първоначално сте въвели нещо погрешно и го оправите дава такова съобщение за грешка. Иначе е правилно, както сте процедирали - неактивност в НСИ и декларация в НАП.
Фирма за 2019 има под 300 к.  За 2020 над 300 к.  Не е подадена ГДД - срокът е до 30.06.2021.
Подадох декларация.  Не ми я приеха. Върна се съобщение, че е отхвълена защото нямам достигнати приходи за тримесечни авнасови вноски

Не разбрах съобщавате ли или питате, но наистина нямате задължение за тримесечни вноски.  :smile1:

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 3 000 000 лв.

Чл. 85. Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.

На документите за платени данъци , такси и застраховки има ли имената на платеца/вносителя на сумата - в случая наемателя ? Това заедно с договора би било достатъчно за документиране на обстоятелствата по договора.
Здравейте,
Ако СОЛ-ът е полагал труд до 18.03. включитиелно, то следва ли, че:
1. Днес е срокът да подаване на ОКд 5, тоест 7-дневният?
2. При подаване на Д1 за март означава ли, че последният ден в осигуряване ще бъде попълнен 17.03? Ако е така се губи един ден, няма да има осигурителен стаж.
Последен ден в осигуряване ще бъде 18.03.2021, а прекъсването/прекратяването ще е от 19.03.2021 и 7 дневният срок изтича на 26.03.2021.
Здравейте, предполагам, че при 3 отхвърлени от 4 Д1 е отхвърлена и Д6 ? Приетата Д1 е вероятно на СОЛ-а.
Подайте Д1 на трите лица заедно с правилната Д6. На практика те не са приети.
Помощи са, защото с тях се възстановяват определени , допустими по програмата разходи на фирмата.
Как трябва да бъде съкратен, за да се възползва от максимално обезщетение от бюрото по труда?

Важното в случая е прекратяването на трудовото правоотношение да не е по инициатива на лицето.
Според мене - не и за фирма, в която не е съдружник..
Здравейте,
подавате и за втората фирма ОКД5, защото тя служи за деклариране начало на дейност през даден ЕИК. В тази ОКД5 няма да отбелязвате нищо за осигуряване и така активно осигуряване ще остане старото.
Не знам дали правят обратната връзка - когато ФЛ си подаде декларацията и справка дали е бил деклариран този доход и от платеца. Има вероятност да засекат тази информация. И да подадете и да не подадете - глобата при установяване на пропуска е една и съща. А дали ще го установят - друга работа.
Вижте чл.52 ал.1 т.2 ЗДДФЛ - може би не , ако няма да ползва данъчни облекчения и авансовият данък на двете места е точно изчислен и удържан.
1. САП - от 01.02.2021

Скрит текст :
2.ДАП - от 01.02.2021

Скрит текст :
Този календар го знам.

Ами каквото има официално е отразено в календара.
Мисля да не му правя тази отстъпка, защото не е редовен през годината.

Дай му поне шанс...като подаваш нанеси отстъпката, а ако няма право на нея системата ще ти го съобщи, както прави при наличие на задължения по партидата на лицето. Може би ще има такава засечка като въведеш сума, върху която се дължи лихва.
Та като не ти "даде" системата му кажи , че си искала, но не дават. :smile1: