2. И бих искала да попитам и за СОЛ, с личен труд в шест непоследователни месеца за 2019г. в фирмата, която управлява и работещ в друга фирма по трудов договор, от автоматичното прехвърляне на данните от НАП ми се прехвърлят данни само в клона 3 на Образец 2004 доходът от Трудовия договор, а аз допълвам в кл.4 СОЛ  за цялата година и личен труд в кл.5, като доходът от 6-те месеца го разделям на 12 месеца, защото е бил ДОЛ през цялата година?

Точно така .  :good:
 Описано е в текста.
Благодаря, че дадохте насока към това изказване на г-н Бъчваров.
Това е въпросният текст - за съжаление не виждам къде има нещо за Д6/13.
Не се съмнявам, че и това ще намери своето разрешение.

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Скрит текст :

Спорна работа и здраве !
Точно за Д6 за 2019 на СОЛ не видях да има коментар в неговото изказване. Проверих и данъчния и осигурителен календар на НАП - също няма. Може би не съм видяла или прочела нещо - ще помоля да ме поправите и копирате правилния текст.
За самоосигуряващи се в ООД и ЕООД - срок 30.04.20 за Декларация 6 за 2019г.
За самоосигуряващи се ЕТ - срок 30.06.20  за Декларация 6 за 2019г., трябва да е.

Къде го има това ?
 Но комбинацията от 5 шкафа за по 200 лв - прави ли актив,

Това може да прецените единствено Вие със съдействието на собственика на фирмата , изхождайки от фактическата ситуация в самата фирма. Ако тези 5 шкафа са отделни модули към някакво оборудване и не могат да са самостоятелни ще формират актив. Ако обаче са отделни и не е наложително ползването им непременно като едно цяло са си материален разход. Може и други аргументи да имате в една или друга посока.
Проблем би имал ЕТ, който ще приключи до 30.06.2020 и ще има до изравнява.
 чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Това основание зависи от условията на самия договор - стига да имате достатъчна аргументация - не става дума автоматично да се изключва ГД.
Та в този ред на мисли, дали би могло дейността, за която е получило приходи, да бъде като граждански договор, т.к. по този начин няма да попада в обхвата на ДЗЛ, съотвно и необходимост от регистрация?

На какво основание точно гражданският договор ще извади от лицето на определението за ДЗЛ ?
Здравейте,
използвам темата да споделя една своя приятна изненада по повод надвнесения данък. В почивните дни подадох две декларации на физически лица с надвнесен данък и посочих банкова сметка за възстановяване. Снощи ми се обадиха и двамата , че НАП превел веднага още в понеделник данъка. Направо не повярвах - сега обаче гледам сметките им - да, парите са възстановени просто мълниеносно. Да кажа , че направо гледам и не вярвам , но е факт. :good:
Да споделим и добрите практики !
Много благодаря за полезната информация !  :give_rose:
Да е спорна и спокойна работата на всички !
Сигурно, защото имаш пари и нямаш други задължения по този вид плащане
до 15 април с каква декларация ще се декларират авансовите вноски.

Много хубав въпрос - не знам някъде из тези промени дали не са се сетили за този момент / не съм срещнала  / .
 Подалите вече ГДД нея ли ще трябват да коригират,ако искат да променят вече декларираната авансова вноска

Може и това, но все пак си има и чл.88 ЗКПО.  :smile1:
Здравейте,

Имам следното питане, дружество "Х" ООД, което няма дейност от няколко години, получава дивидент в размер на 47 000.00 лв. през 2019г. Получените дивиденти основание ли са за възобновяване на дейността на дружеството?

На дружеството - не.
да по ЕГН трябва да я подам възможно ли е  с пик на самоосигуряващия да подам дек6 с код13

Да.
извинявам се,ако е коментирано в някой тема но не разбирам какво става с тези авансови вноски. По старият начин ли ще се определят и тази година

Да.
КТ
чл.70
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.


Може.
Разсъждавам си на глас - дали е издържано юридически да изпиша личните данни на управителя и да ги раздам на 300 бр. служители ?!?

" подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име
печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице"

Не обявяваме повече от това, което всеки може да види и в ТР.