Много често го нямам комфорта да разполагам с два дни предварително, за да направя регистрация. Решението за назначаване става от днес за утре в доста случаи. А и наистина ел.услугите следва да подпомагат този процес, а не да го затрудняват и да  обричат на неизвестност  крайния резултат.
 Как процедирате колеги при такива забавяния от страна на НАП  и Вие имате ли такъв проблем по приемането на уведомленията !

Днес и при мене е същото - от сутринта чакам обработка на подадени уведомления. Няма как и работникът да е на работа - поне официално.
Правилната дата е 2.07,с Ел подпис, ще мине?


Да. :smile1:
Подайте го сега с правилната дата - ще го приемат без проблем / по електронен път / .

По думите му, във всичко това нямало нищо неправомерно, тъй като счетоводната къща разполага с т.нар. "универсално" пълномощно от всяка от фирмите, в което е записано "Упълномощавам...със следните права: ...
С други думи, те били упълномощени да подписват документи от името на собственика/управителя, и това право важи както за подписване на хартия, така и за електронно с електронния подпис на собственика/управителя на фирмата.


Взели на управителя и електронния подпис и имали право да го подписват и на хартия  -  още малко и бизнеса му да вземат  та да е наред всичко. И това са 100 фирми и 100 / поне / такива "управители" ???
Това счетоводна къща ли е или заложна ...
Делфинче, безразлично е от КОГО е направено нещо с този ПИК - никой не може да докаже, че не е подадено от самото лице.

Да, вероятно си права си, Пъпешче. По въпроса с ПИК-а е така - май винаги е "правомерно" ползван.

Това с държането на електронни подписи на самите фирми ми се струва като огромна отговорност за СК и откровенно глупаво, от страна на собствениците на фирми.

По въпроса с електронния подпис споделям това мнение.
 Единственото близко до въпроса, което открих, е в условията за ползване на ПИК от НАП, където е казано, че е задължение на всяко лице да пази в тайна своя ПИК / НАП не носи отговорност за действия, извършени с неправилно съхраняван или неправомерно ползван ПИК.
Връщам се отново към този текст, постнат от колегата . Той действително е единствен, касаещ въпроса с ползването или не на ПИК от друго лице. И всъщност се питам кога ПИК е "неправомерно ползван" ? И да стесня малко обхвата на въпроса - неправомерно ползван ли е доброволно предоставен ПИК от притежателя му на друго лице с цел извършване на желани от него действия ?
А иначе, ползването на чужд подпис от счетоводните къщи освен улеснение, може някой път да им изиграе лош номер, ако собственикът каже "ами те злоупотребиха...".

За съжаление това може да се случи и с ел.подпис на самата счетоводна къща като упълномощено лице.
След като имате данъчно събитие защо изобщо коментирате аванс? На практика нямате избор - фактура в срок и МД при минаване на стоката през митница, когато и да е това.
Ако издам фактурата без да пиша авансово плащане 100% ще имам ли проблем при условие,че МД ще е през октомври?

В линка към темата в КиК инфо е описан точно Вашия случай и даден отговор за документите пред Митницата. Не знам защо искате да не вписвате, че фактурата е за авансово плащане и не мога да предположа дали това би породило проблем и пред кого. След като документът не отразява правилно фактическото положение на нещата е нормално и да си имате едно наум , че съществуващата  нередност може и да породи проблем. В правилника е казано, че при 100 % авансово плащане може и да няма окончателна фактура. Това означава, че може и да има. За да има окончателна обаче / евентуално / следва да има и такава за авансово плащане.
Как би ползвал ПИК-а си един човек, който не борави с интернет, който няма компютър или няма компютърна грамотност ? А предоставянето на ПИК на лицата, занимаващи се с пенсионни въпроси и извършващи подобни услуги, които без ПИК едва ли ще си свършат работата ?
 Единственото близко до въпроса, което открих, е в условията за ползване на ПИК от НАП, където е казано, че е задължение на всяко лице да пази в тайна своя ПИК / НАП не носи отговорност за действия, извършени с неправилно съхраняван или неправомерно ползван ПИК.

Всъщност въпросът е " Неправомерно ли е ползван ПИК от счетоводната къща , ако същият този е предоставен за ползване от клиента? " . Все пак това е негово лично решение и не може да изключим и подобни действия или да ги наречем неправомерни. Ако трябва да задълбочим нещата може да се стигне до някакво споразумение между страните по въпроса, но да не навлизам в юридическите дебри...
Стига да нямате отклонение от данъчното облагане съгласно чл.16 ЗКПО не следва да преобразувате.
Здравейте, ние сме ЕООД, нерег. по ЗДДС.Предстои ни да издадем фактура за извършена адвокатска услуга на ФЛ от ЕС, нерегистрирано по ЗДДС, това задължава ли ни да се регистрираме по чл.97?Благодаря предварително!

Отговорът на въпроса Ви зависи от това дали това физическо лице е данъчнозадължено или не по смисъла на ЗДДС , независимо, че не е регистрирано по този закон. Не давате информация за това обстоятелство .
bobo Ви предложи идеята да я назначите на друга длъжност със срок на изпитване и в този срок да я прекратите и да отиде на борсата. Това имам предвид , а не чл.328 .  :smile1:
Ще трябва да "инвестират" предимно в текущи разходи ...  :good:
Тя е съгласна по чл.328, ал.1, т.2 и ще получи добри пари от борсата и ще си гледа детето поне до 3 годишна възраст, но ИТ ми отказа по този член да я освободя. Заради това търся друг вариант.

Може би аз не се изразих ясно и не ме разбрахте - имах предвид предложението на bobo - защо да не се съгласи като ще отиде при добри условия на борсата и ще се постигне крайната цел на тази процедура ?
искаме да я освободим по чл.328,ал.1, т.2 .....След разговор с нея тя е съгласна да я освободим по този начин

Тя няма да приеме да работи на друга длъжност, защото има място само в производството, а сегашната е в офис.

Ако правилно Ви разбирам жената е приела да бъде освободена и да отиде по благоприятен член на борсата. Идеята е да се използват законови положения за постигане на точно този краен резултат. Защо да не приеме като това е само едно средство за постигане на крайната цел, която е и приета от работничката ?