В част IX няма "бихте", то е от изречението на Pupeshche, която се е опитала да преведе какво е искал да каже автора :)

Е де ,  bobo , разбира се, че е от изречението на Пъпешче . :smile1:
Но питащата търси по смисъл това "бихте" в текстовете на част IX , та затова отговорих така. Тя, надявам се ме е разбрала правилно. :smile1:
От ГДД чл.92
"Част ІХ – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура
  (Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ."


Само дето не са написали "бихте" ....буквално. И най-отдолу Ви съобщават, ако не чекнете те какво БИХА направили.
Не знам в случая да има принцип - ако това Ви е грешка или имате друго виждане какъв е проблема да приведете нещата документално в окончателен вид за целите на приключването ? Вие си знаете. :smile1:
Благодаря, разбрах, най-правилно е като вземане

Приключена ли е 2016 ?
Логиката ми е, че ако през 2016г бяхме решили, че няма да ползваме дан.кредит по тази ф-ра /имам такива случаи при фирма с межд.транспорт и за да не излизаме на възстановяване/ , нали щяхме да осчетоводим неползваното ддс като р-д по см.601

Да, точно така е, но защо не си включите този разход още сега за 2016 - има време и за подаване и за корекция, ако сте подали ГДД ? Иначе по принцип за ситуация като тази има чл.75 ЗКПО , а вече и еднократно коригиране до 9.2017 / това последното не съм погледнала от сега ли е в сила или от следващата година / .
  Всички сте прави,но някак не ми се вижда логично да декларираш нещо,което фактически нямаш.

А как декларираш за 2017 ? Да не би да знаеш дали ще имаш ? Изборът е за вида на облагането .Ако не го направиш това пак е избор - неизбирайки ЗКПО избираш ЗДДФЛ.
А ако не се отбележи няма да се търси?! Едва ли.
И ако се намери, по-добре ли е да се облага всичко по реда на ЗДДФЛ?

Много точно казано!!! :good:
  Да но може да се изтълкува както казва juja. Може като се отбележи после да се търси.
И да не се отбележи ще се търси от НАП :)))))

Прочетохте ли какво е написано над карето преди да чекнете ? Ако не изберете ЗКПО при наличие на лично ползване ще Ви облагат по ЗДДФЛ. Един вид не Ви питат имате или не лично ползване , а как искате да се облага . Искат от Вас ИЗБОР - ако не го направите по ЗКПО ще Ви приложат ЗДДФЛ в случай, че открият неотчетено лично ползване. А и вие като не чекнете не забравяйте, че ако имате наистина лично следва да го обложите вече по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО. А не вярвам това да Ви хареса повече. :smile1:

Признаване на данъка върху разходите
Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма.

60.../45...



Аз и на 31.12.2016 бих си я издала. А с почивния ден това кого касае ? Собственикът почива ?
Какво ли няма в тоя форум / ако не в законите и нормативните документи /...........

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19618.0.html
Това е въпросът ми, лицето има право да му се изплати надвзетия данък!

А идеята това да се случи е не работодателят да бъде ощетен. Да ги възстанови НАП, където са отишли тези надвнесени вноски.
Служителя не е с прекратен договор и това е задължение на работодателя...

Не чак такова, че дори и да не може да си го приспадне от бъдещи плащания да плати на служителя си този данък .
Не сте права в тълкуването на това "чекване". Чеквате и за 2016 и за 2017 и то не защото 2016 сте имали лично ползване, а защото ако бяхте имали щеше да се обложи по ЗКПО. За 2017 е същото - това, че чеквате за 2017 не значи непременно, че ще имате лично ползване , а че ако имате то облагането му ще е по ЗКПО.
Без да се впускам в подробности - да, в двете колони може да бъде последната дата на месеца . Един вариант за това е , ако заплатите се изплащат на последно число от януари / примерно / датите и на код 5 и на код 8 могат да бъдат 31.01.2017.
Ами ще видим - практиката тепърва ще покаже дали и как .  :smile1:
Според мен-съдружник или собственик на ЕООД,който не полага личен труд,а формира доходи само от дивиденти,няма право на избор

Този избор се прави за ЕООД-то , а не за собственика. Това е смисълът на тази част от ГДД чл.92.
Може - стига да не Ви притеснява чл.16 ал.2 т.2 ЗКПО.
Ремонт на сграда е започнало 2015г. Разходите се набират в сметка, не минават през гр.60. 2016 ремонта завършва и разходите се капитализират 203/61.
В ОПР намират ли отражение ?

Не.
По отношение на дължимите данъци личният труд е приравнен на трудово правоотношение, но по същество това не е договор по КТ, а по ЗЗД. Лично аз съм чекнала за себе си в същия като Вас случай облигационно правоотношение. В никакъв случай не може да се каже, че съставител е фирмата.