Не разбрах защо се намеси и 07.2017 ?

Иначе имате за 05.2017 отчет продажби с 50 / примерно / единици посочени в повече. Намалявате отчет продажби за 06,2017 с 50 единици и резултатната величина посочвате в дневник продажби.
Законосъобразният отговор е в чл.126 ЗДДС.

А иначе - бихте могли да намалите отчет продажби за 06 със сумата в повече от 05.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

Вижте тази тема - има полезни неща в нея. Иначе времето на самоотлъчка не се признава за стаж и съответно лицето следва само да се погрижи за здравните си осигуровки.
 нали мога да я инсталирам новата версия в същата директория и папка където е досегашната ми програма?

 :good:
интересно защо не е достъпна и с ПИК-код - откакто чрез него е осигурен достъп до данъчно-осигурителната сметка изобщо не се налага упълномощаване /нотариално/ за същата услуга чрез КЕП, така че няма да е особено популярна тази услуга

Напълно споделям това мнение - би трябвало ПИК - кода да даде достъп до тази информация и даже това да става без заявки.
Може ли и аз да попитам, кое приложение на Д50 се попълва при продажба на дялове?

Приложение № 5
доходи от прехвърляне на права или имущество

508 Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи
/Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК  /  - ???

Това, което става с тази фирма изобщо не го виждам в чл.77 ал.1. :smile1:
трябва ли да се подава ГДД - за продаденте дялове ства дма за 100,00 лв
или някаква справка по чл.73

ГДД чл.50 се подава от лицето, продало дела си. Справка чл.73 не се подава - продажбата е между 2 физически лица.

Скрит текст :
Дали става въпрос действително за надценка или просто за прехвърляне на активи от Материали в Стоки по продажни цени на дребно.

Аз пък това не разбрах . Иначе в питането недвусмислено става дума за надценка .


собствениците държат да бъде с надценка като към краен клиент.
Точно разграничаване на дейностите е целта, защото са двама собственика. Засега отделни фирми не са вариант. И искат да се вижда кой колко е изкарал.

Една подходяща аналитичност на счетоводните сметки би могла да свърши отлична работа . Това с надценката е неприложимо.
Е, наречете я както искате. Въпросът ми е за надценките от една дейност към друга.

Прехвърляте стока от един склад в друг с надценка ли ? Все едно продава сам на себе си с надценка ли ? Да не би и фактура да искат да се пусне...
Каква е идеята и целта на това занятие ?

Какво точно  прехвърлихте  ?
При публикуване на ГФО на ООД с електронния подпис на управителя да очаквам ли отказ?

И без да очаквате може да имате отказ както и обратното - може да очаквате и да нямате.  Иначе Вие си знаете причината, която Ви кара да зададете въпроса.
Училището с нещо по-различно ли е от всеки друг контрагент  на когото издавате фактура ?
   Здравейте ,фирма ЕООД има заем от физическо лице в размер на 50000.00 лв,всеки месец по банков път се внасят лихви въз основа на договор за заем ,до сега не е подавана декл.55 ал1  и декл.по чл.73 .Моля отговорете ми кой е задължен да подава декларации за  приходи от лихви ,има ли норм.признати разходи ?

Аз ли не разбирам въпроса , Вие ли не го задавате правилно или не знаете как точно да попитате...Някакъв коктейл от несъвместими неща ...
По принцип декларациите за приходи си се подават от получилия приходите ... Понякога въпросите направо ме объркват - аз ли съм в грешка или има някакви новости, които не съм прочела.

Прикачвам една табличка - разгледай я внимателно - на мене лично ми беше много полезна .
За ВИЕС декларацията- кой и кога подава /  обща информация / :
http://info.mitnica.com/index.php?p=coment56