Мисля,че трябва да си помагаме взаимно,а не да се правят реплики от рода на  дали някой е останал безмълвен или не. Всеки в крайна сметка може да има нужда от съвети и помощ,но това не означава,че насрещната страна трябва да помага с ирония и подигравка! Ако на всеки всичко му  беше ясно,нямаше да има създадени такива форуми.

Понеже репликата е отправена към мене искам в интерес на коректността да отбележа, че преди това Ви дадох подробен отговор на въпроса , но от последващия Ваш коментар става ясно, че имате нужда не от питане във форума, а от наистина сериозна консултация и четене на нормативните документи.

Имате объркани понятия и несистематизирани въпроси.
"Не се ли взема в предвид облагаемият му доход от 2014г. "
Облагаемият доход не се взема пред вид, а се взема осигурителния доход и то само, ако лицето е било СОЛ през 2014.

Хубав ден !


Аз не знам какво да кажа повече освен, че ни оставихте безмълвни...
   
   Мнението му е,че трябва! Но какво значение имат мненията,важно е законовото положение!

Това следва обаче да се знае от счетоводителя. :smile1:
Осигуряването е резултат от упражняване на дейност. Ако във второто ЕООД ще упражнява дейност и ще полага личен труд следва да се осигурява като СОЛ и тука НАП са прави. Ако ще има още един ДУ на новото място и то възмезден - пак следва да се осигурява и по този ДУ. Ако полага и личен труд и има и възмезден ДУ - осигуряване и на двете основания независимо от първия ДУК . Въобще зависи от това каква дейност ще извършва това лице.Става ясно, че в първото ЕООД лицето не е СОЛ и затова, ако има дейност и полага личен труд във второто ще следва да е СОЛ там.
Т.е. няма да декларирам нищо с код 9, нали? Само с код 8

Да, след като нямате за довнасяне ДДФЛ по годишното изравняване. :smile1:
А на какво мнение е счетоводителят ?
Въпросът ми е: каква сума декларирам с код 9 след като удържаният данък е по-малък от възстановения?

С код 9 декларирате ДДФЛ, който в резултат на годишното изравняване следва да доплатите / респективно да удържите допълнително от лицата по ТД /.
Да, но ще ги подадеш наведнъж :) и няма да ги мислиш

Светът е голям и спасение дебне отвсякъде . :bow:

Благодаря ти още веднъж, Далила!
 
Аз на твое място щях да начисля двата периода във февруарската ведомост, плащам с заплатите за февруари, подавам Д1 6 с февруарските заплати :)

Обаче така или иначе ще имам пак 2 Д1 / Д6 за двата периода ?
Да, и за двата периода :)

Благодаря ти много, Далила!  :air_kiss:
Записвам си го да не го мисля отново . :yes3:

Много са ми главоболни тези ситуации, че и в два месеца - поне от първи да бяха свършили тази работа.
По принцип нямат право да Ви задържат ТК независимо от каквито и да било други взаимоотношения между вас. Можете да си я изискате чрез Инспекцията по труда. Нямат право да Ви задържат и заплатата, а ако Вие им дължите нещо следва да го заплатите доброволно, а не чрез удръжка от дължима заплата.
Моля за мнение относно правилността на действията .

Наето лице е освободено на 10.01.2016 г. поради намаляване обема на работа . Ако не започне работа до 10.02.2016 г. вкл. има право на обезщетение по чл.222 и то ще се изплати примерно на 15.02.2016 . В този случай :

за периода 11.01.2016 - 31.01.2016 вкл.:

обр.1 с код 27 и обр.6 с код 6 за осиг. вноски и дата 15.02.2016
Мога да го подам до 25.02.2015 ?

за периода 01.02.2016 - 10.02.2016 вкл.

обр.1 с код 27 и обр.6 с код 5 за осиг. вноски и код 8 за ДДФЛ
Мога да ги подам с 1/6 за 02.2016 през 03.2016  - до 25.03.2016 ?

Ако някой отдели време за отговор в този напрегнат период - благодарности ! :smile1:
Така е - Д1 без влияние на ДДФЛ за възстановяване и Д6 намалена със сумата на ДДФЛ за възстановяване.
Питането ми по-скоро е може ли да си подам ДДС-то за м. декември и след това да представя в НАП описа на активите (до 25,01,2016 Г - 45 дневен срок след рег. по ДДС) и в следващите периоди  - след декември да ползвам данъчен кредит за активите по описа?

Важното е описът да е подаден в 45 дневния скрок и няма проблем преди това да сте подали ДДС за 12.2015. Съгласно чл.75 ал.2 можете да упражните правото си на ДК и след 12.2015.
 И в сследващите три месечни периода да ползвам данъчния кредит на описаните активи (стоки, ДМА и услуги за наем например?)

Всъщност чл.75 ал.2 ЗДДС Ви дава право да упражните правото на данъчен кредит в месеца на включване на описа в СД ЗДДС или в един от следващите 12 месечни периода.

Чл. 75.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Правото по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като наличните активи, получените услуги и данъкът, включени в регистрационния опис по чл. 74, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период.
Само още едно питане -това от 13:51 дали е вярно.

Да. :smile1:
Делфин лицето за 2014 г. има само доходи от ДУК.

 :good:
 2016 - 420, да.
Няма за довнасяне и осигурителен доход за 2016 отново е 420.

Осигурителният доход за 2016 ще зависи от този за 2014 / за СОЛ /.
За времето по ДУК - колона 3 на Т1 и 2. За времето на СОЛ - колона 4 на Т1 и 2. За времето с пенсия - колона 3 на Т2.