http://ekspertis.bg/document/view/pismo/137018/0/

от статията :


"Когато самоосигуряващото се лице не е извършвало дейност през целия месец или е било във временна неработоспособност, бременност и раждане или отглеждане на малко дете (при условие че е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство”), окончателен размер на осигурителния доход следва да се определи само за времето, през което е имало дейност. За тази цел сумата от ред 13 на колона 5.3 трябва да се раздели на броя работните дни, през които е упражнявана дейността. Месечният осигурителен доход се определя, като така изчисленият среднодневен осигурителен доход се умножи по броя на работните дни за всеки един месец от периода, през който лицето е упражнявало трудова дейност."
А,защо получен доход за 2014,не трябва ли за 2015г.?
Сумата,въпреки че е за м.12.2014,нали е платена през 2015?

Нали сме на вълна подаване на декларации по чл.50 / все още / та направо за тази декларация косвено отнесох въпроса ти .  :smile1:
А то било / сега видях / за напускащ 2015 служител. Разбира се, че е така - заплатата за 12.2014 влиза в служебната бележка за 2015.  :good:

/ набързо на този човек му подадох ГДД 2014   :lol: /
" Заплатата за м.12.2014г. е платена през м.01.2015г."

от служебната бележка :

".....в уверение на това, че през 201 4 година е придобил/а доход от трудови правоотношения, както следва:     "
http://balans.bg/4444-majchinstvo-sled-po-malko-ot-godina-trudov-staj/

Ако имате възможност да продължите осигуряването си като наето по трудов договор лице след изтичане срока на програмата ще придобиете изискуемия осигурителен стаж и ще може да ползвате права като майка до 2 г. на детето.
Предполагам, че в статистиката няма проблем да я подадете онлайн или дори на ръка директно при тях. А в банката какъв е проблемът да представите правилния отчет ? И никога не се доверявайте сляпо на програмния продукт и си правете задължително инвентаризация на салдата в края на годината .  :smile1:
Приключете си 453, ако в НСИ сте подали неправилни суми в баланса и в съответните справки за вземания и задължения - направете корекция и там.А в документите за банката посочете правилните салда за вземания и задължения.
В баланса и в съответно в нси стоят по голями суми с ддс в вземания и задължения. А в оборотната ведомост ми излизаа компенсирано, от там съм се объркала. И сега като поискаха в банката разбивка на вземанията и задълженията видях

С декларацията всичко си е ОК. Приключете си сега 453 - не вярвам в баланса да сте посочвали тези суми по оборотите на 453 . :smile1:
Здравейте, не съм приключени  сметките по ддс в края на годината трябва ли да подавам корегираща год дан .декларация?

Приключването на сметките от група 453 не влияе по никакъв начин на данъчната декларация. А в оборотната не ви ли излизат компенсирано ?
Не пречи сега да си ги приключите, освен, ако не сте попълнили правилно баланса и другите форми на НСИ, в които рефлектират тези суми .
Там вписвате датата на сключване на договора. Датата на започване на работа може да е различна и тя не намира отражение в уведомлението по чл.62.
Алфичка , още веднъж ти благодаря ! Точно с червеното хиксче не съм довела нещата докрай. Сега се справих успешно , получих и кода за достъп.  :good:
Делфин  виж да не би java  да ти блокира подписването , виж да ли не се появява червено хиксче в горния десен ъгъл на прозореца.

Ще го проверя непременно - точно това не съм забелязала.
Благодаря, Алфичка !
Да ви попитам , че не мога да си отговоря защо се получава така. Попълвам уведомлението по чл.15 , инсталирана ми е java7  и при подписване - нищо. Никаква реакция.Не става.Би следвало след кликване на подписване да ми се активира електронния подпис, но не.......И не мога да си обясня каква е причината. :no2:
Не съм гледала скоро тази бланка дали е същата от години или има някаква промяна. Струва ми се несправедливо решен въпросът с оттеглянето на упълномощаване . Би трябвало да има опция и притежателят на електронния подпис да оттегли съгласието си за подаване на декларации на данъчно-задължено лице. Все пак отношенията са двустранни и не може да е нормално да е отчетено отношението само на едната страна. Един вид сега една фирма, ако не подаде оттегляне на упълномощаването си оставаме упълномощени. А ако вече не искаме дори и фирмата да иска ?

/ ей така си разсъждавам....../
Ani Nedyalkova ,

Убедила съм се на практика, че на човек винаги , ама винаги не му достигат 1-2 дни ! Колкото и да е удължен един срок все ни са нужни ден-два още.Аз лично предпочитам мобилизация и после повече свободно време. Имам пред вид свободно извън сроковете, защото след тях си има рутинна счетоводна работа.
Фирмите с голям документооборот си искат ритмично обработване на документите и трудничко става на един дъх . :smile1:
Аз не съм за удължаване на сроковете в никакъв случай - така поне от 1 до 14 число имаме задължителна работа, а после - кой каквото реши.  Е, сигурно някой ще каже, че до 25 число имаме и осигуровки, но пък е въпрос на организация да не го чакаме това 25 число. :smile1:
Моя фирма издава фактура за тези лотарийни билети на дистрибутора, като наименование пише комисионна за продажба на лотарийни билети.

И правилно - без значение иска или не иска доставчикът вие си издавате документ за получената комисионна. И не знам за друга законова практика по повод документирането на приходи от продажби.
Обадих се в НАП на телефона за връзка с клиенти. Отговориха ми, че имало технически проблеми с протоколите, по които сега се работело и до дни ще се възстанови услугата и ще можем да разпечатваме отново.
Подадох една СД по ЗДДС за 03.2015 . Виждам входящия номер на страницата на НАП и , както обикновено, кликвам на "Резултат", за да си разпечатам протокола. Да, ама не ! Дава ми съобщение, че нямам права за този документ.

Каква новост има, която ми пречи да си разпечатам протокола ?  :cray:
Само да попитам първо - имате ли ги "документално" тези кучета, освен че ги имате на практика ?
..........присъдените вземания са несъбираеми.Моля ,какви счетоводни операции следва да се вземат.


http://zakonnik.bg/document/view/qanda/131834/196808