По принцип е така , но дано пък другата страна не си издаде протоколи въпреки начисленото ДДС и да се "разминете"...

Така е за начисляването на ДДС, но ВИЕС следва да си подадете.
По принцип е така , но дано пък другата страна не си издаде протоколи въпреки начисленото ДДС и да се "разминете"...
Да уточним нещо и за матрицата - ако я изработвате с Ваш материал и я фактурирате на клиента няма как да е услуга - според мене Вие продавате на съответната фирма матрица / макар и поръчана от нея / . Нямате ВОД , разбира се .
Друг би бил въпросът , ако клиентът Ви е предоставил материал за изработка на матрицата - тогава бихме могли да кажем, че извършвате услуга - изработване на матрица и след това тя е собственост на фирмата - поръчител.
Пропуснах да напиша, че гръцката фирма плаща 50% от стойноста на матрицата, пора ди това, че остава за ползване след това от българската фирма.

Какво се случва на практика ?
Вие извършвате услуга - изработване на матрица във  връзка с дадена поръчка и след това тази матрица Ви е продадена на половин цена ли ?
Само ако трудовия договор е сключен за управленска работа.  А ако е за друга ....., например, като шофьор?!

Сигурно би минало доста време докато подобен въпрос стигне до Върховния съд и той постанови какво да правим...
Все ми се струва обаче, че по този въпрос - назначаването на трудов договор на управител на ЕООД няма дълго да издържи тезата, че това НЕ може да стане. Имам доста примери около себе си за сключени такива договори и никакви проблеми с това...Иначе моите уважения към това Решение на ВС / не съм го чела обаче / .
Попълвате си всичко по ГДД чл.92 - идеята е да я подадете вече правилна и изчистена от пропуските и грешките. Ще Ви се зареди вх.№ от НСИ - той няма да се промени дори и да правите корекции по ГОД. Ако това се налага - обърнете се към НСИ за съдействие. Те ще Ви обяснят какво следва да направите . Корекцията/евентуално/ на ГОД няма връзка в случая с подаването на коригираща годишна данъчна декларация по чл.92.
82192005 Монтажник, дограма
Трябва, защото на практика това е неправомерно издаден болничен на лице без осигуряване за ОЗМ.
 Договора с новия управител е от 23 август, от кога трябва да започне осигуряването от датата на вписването или от датата на самия договор.

Според мене от датата на началото на полагане на труда независимо коя е тя.
По въпроса за подаването по електронен път на болничния - при смяна на управител съм продължавала да подавам със старото упълномощаване без да имам проблеми за това.
Въпроса ми е за едновременнен самоусигоряващ се управител и заедно с това трудов договор по програмата.


Остава да преодолеете споделяната "невъзможност"  Управителят Х да сключи трудов договор с ФЛ Х  или да приемете / има и такива мнения /, че това е възможно и да го направите.  :smile1:
Фирмата печели програма по европейски проект - детайлите не са важни в случая.

Всъщност именно детайлите са важни , защото тези програми имат изисквания често несъвместими с някои законови положения и това - сключването на ТД с управителя  е едно от тях. Програмата си изисква нещо и това е - правилно ли е или не, за да бъде усвоена сумата по нея следва да отговорите на тези условия. Ако се изисква управителят да е на ТД - това е изискването и няма значение кой какво смята.

Иначе по отношение на назначаването на управителя на ТД има доста писано тука из темите - може да потърсите с търсачката.
То е ясво, че е приложение 10.Беше ми въпросът-прикачва ли се като файл №8 или просто се попълва.

Не се прикачва - попълва се.
А иначе въпросът беше друг :
Има ли начин да се подаде Приложение №8 -по чл. 54 от КСО за 50% обезщетение за майчинство по електронен път.Не виждам в сайта на НОИ такъв софтуерен продукт.
Има ли начин да се подаде Приложение №8 -по чл. 54 от КСО за 50% обезщетение за майчинство по електронен път.Не виждам в сайта на НОИ такъв софтуерен продукт.

Всъщност Приложение 8 е бланка за деклариране на съответните обстоятелства. Приложението, с което подавате тази информация е Приложение 10 - там ще декларирате, че подавате информация по Приложение 8 / става още в началото на Приложение 10 .  :smile1:
Визират местни данъци, нотариални такси, такса за първоначална регистрация и първоначален технически преглед.Преди това съм чела доста теми и колеги споделят, че не включват тези разходи в стойността на актива.Явно по различен начин се тълкуват нещата.Вие как мислите?   

Всъщност гореописаното е Ваше резюме по книгата, а точният текст е този, който би позволил някаква преценка. Не би следвало по "различен начин" да се тълкуват нещата и ако трябва да сме коректни би следвало да коментираме елемент по елемент разходите по отношение на това дали да се включват или не.Някак не върви да сложим в "една кошница" по този въпрос местните данъци и нотариалната такса примерно. :smile1:
Здравейте,
това , което цитирате от статията не знам как точно следва от "определението за спонсорство, дадено по-горе ". Всъщност в статията няма дадено определение за спонсорство. Тя започва с текста, че
Скрит текст :

В самата статия е отбелязано, че спонсорството може да бъде дарение или да има насрещна престация. В първия случай / дарение / съм съгласна, че няма характер на доставка по ЗДДС. И тука има какво да се каже , но то не е тема на въпроса . В питането не става дума обаче за дарение, а за заплащане на услуга с рекламен характер.

Може да погледнете и този линк :
http://qwerty1/2624-faktura-pri-sponsorstvo/
За мен това се и чиста рекламна услуга. Още повече между търговски фирми.

Подкрепям . :good:
Здравейте ,
най-доброто в решението Ви е да не пипате нищо за минало време, а да опитате да нормализирате нещата от тук нататък. Не забравяйте и подаването на Д1 за СОЛ за времето на упражняване на дейност. Всичко е добре измислено на теория - дано стане и така на практика. Имайте предвид , че като отидете да подадете ОКД5 със задна дата през 2019 не можете да разчитате, че автоматично ще се съгласят да Ви я приемат , че и тази с прекъсване на дейността. Възможно е да поискат да си изяснят обстоятелствата и тогава да вземат решение. Не знам размера на глобата за неподадено ОКД5 / някога беше 250 / , но бихте могли да помислите върху подаването на въпросните декларации сега, да си платите евентуално глобата и да сте спокойни, че ситуацията се развива според желанието Ви. Допускам, че дори за текущата 2018 бихте могли да подадете и с ПИК-а - не пречи поне да опитате .
Декларацията по образец от 2014 година или за 2018 година? Благодаря Ви!

Носила съм я на електронен носител изготвена от програмата на НАП заедно с придружително писмо / актуален образец /.