Ако се осигурява в дружество 1, а личния му труд е в дружество 2, то тогава дружство 2 ще пусне д1 с код 90, нали така?

Точно така. А Д1 за СОЛ може да се коригира до 30.04.2019 г. , след която дата вече не мисля, че е възможно без предписание от НОИ или молба на място в НАП.
След като СОЛ се осигурява на ниския процент и има ДУК, по който е осигурен на максимума принципно не следва да подава Д1. Код 90 се използва, когато СОЛ получава личен труд, но не се осигурява в дружеството, което му изплаща личния труд. Би могло това да е причината за подаване на информацията с код 90. Според мене обаче лицето получава възнаграждение за личен труд и си се осигурява в същото ООД, но не внася осигуровки поради достигнат максимум по ДУК. Би следвало да е подаден с код 12 .
Може да се осигурява авансово на каквато пожелае сума - важното е при попълването на ГДД да има съответния доход, с който да докаже високия авансов осигурителен доход. В противен случай няма да му бъдат зачетени високите осигурителни вноски.
Всички дни в болнични за СОЛ са от НОИ. Възнаграждението, както и ХХХХХ е писала няма връзка с осигуровките - за дните в болнични не му плащате нищо, но за останалите дни може и да намалите, може и да увеличите, може и нищо да не промените.
Да, точно така - само разликите спрямо вече подадените за 2017. Някак не разбрах предходния текст. :smile1:
Хубав ден !
 Питането ми е: не следва ли в ред 9 на приложение 3 да се попълнят не така изчислените вноски по коригиращите Т 1 и 2, а разликата между изчислените окончателни вноски съгласно коригиращите Т 1и 2 и редовните Т 1 и 2 за 2017?

Притесняваше ме, че няма да се пренесат сумите под Т1/2 от коригиращите за 2017, а ще се пренесат само разликите с редовните Т 1/2 за 2017 г.

Струва ми се , че има противоречие в двете твърдения ...и някакво несъответствие между питането и констатацията накрая.
Здравейте ,
за съжаление не правят прехвърляне от ЕИК на ЕГН и обратно. Следва да си платите задълженията по правилния начин и да си подадете Искане за възстановяване на сгрешените преводи.
 Но когато подавам декларация за 2019 г. ще подам и коригиращите т1 и 2 и облагаемия с осигурителния доход ще се изравни на 550 лв.
......
И питането беше за прил.1 осигуровките за 2018 дали да ги посоча като изчислени върху 510 или върху 550 лв.

Колкото са авансово внасяни ,  а те са върху 550.
Код 90 е за СОЛ, който получава възнаграждение за личен труд в едно, а се осигурява чрез друго дружество. В случая лицето си е с код 12 , а дали да се подава Д1 е вече в зависимост от посоченото от ХХХХХ основание - осигурява ли се или не за ОЗМ.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=7960.0
 стар касов апарат само с лицензиран продукт

И обратното - нелицензиран продукт с нов касов апарат. Толкова завоалирано казано иначе във всевъзможните Указания и Наредби  , че без " превод " не се разбра.
ето тука

В момента толкова програми се доработват с цел регистрация на същите в НАП в обявения от НАП срок и излиза, че това е безсмислено за клиентите им в момента , защото работещите с тях до 30.09.2019 нямат СУПТО и им искат нов касов апарат.
ай-мразената Наредба на НАП
Вижте чл.42 ал.2 ЗДДФЛ. След като облагането на личния труд се приравнява за данъчни цели на това по трудов договор следва да има и същите правила. Авансово внесените осигурителни вноски за първите три месеца лицето ще си приспадне вече в ГДД.
Но този е начина нали не съм сбъркала с нещо.

 :good:
За ДДФЛ посочихте код 8, нали ? И сумата е за ДДФЛ ?
Да не би да имате в декларацията и код 5 макар и с нулеви стойности ? Вижте да е само една колона с код 8 - при едно подаване в това ми се оказа грешката.
За ДДФЛ не се изисква засичане на Д1 и Д6 и съвсем правилно сте си подали Д6 редовна с код 8 и разликата в повече. Може би не сте чекнали, че не е необходимо едновременно подаване на Д1 и Д6.
По т.1 всичко е ОК.
По т.2 и т.3 не е така , както сте го описали в частта за к.5.
 Т1/2 за 2018 подавате с попълнена колона 5 и суми по месеци, както следва : 550*11/12 . Подава се коригираща Т1/2 за 2017 с добавяне на сумата от 240 лв към вече наличната такава там. В случая това, доколкото разбирам няма да е необходимо, защото човекът е на макс осиг. доход цялата година по ТД вкл. и 12.2017, когато започва като СОЛ.
По т.4 - 12*152,90

Точно така съм Ви и разбрала. И защо, ако стоката е платена от холандската фирма да не е Ваша ? МД посочва Вашата фирма като контрагент . Може би ще направите някакъв Протокол за прихващане на вземания и задължения ? Или има и други обстоятелства , които съществуват като договореност ?