В ЕТ не се разпределя дивидент.
Каква неразпределена печалба при ЕТ ??? Това си е печалба след облагане и може да си я вземе цялата .  :smile1:

122/493
493/501
А получените суми от собственика ,ще се считат ли за плащане на едно основание,

Лично мнение - доколкото ЕТ и ФЛ са едно и също лице това си е да прехвърлим едни пари от единия джоб в другия .
Смисъл виждам, ако единствено при пенсиониране има възможност да вземе тези няколко заплати, които му се полагат. Иначе защо да го правите ? На борсата ще получава все нещо до датата на пенсиониране. Може евентуално да се възползвате от по-дългия неплатен, признат за стаж от 2021 .
признават ли се за данъчни цели  ?

Не.
Ще направите нова 73/6 само за това лице. Избирате заличаване и после всички данни за лицето като изберете кода, който е грешен.
Мисля, че от колцентъра са прави. Това лице има подадени 2 записа - заличавате единия.
Да, но не го пише никъде. Това да не би да е само за фирми?

Обърнете се към счетоводител на място и си изяснете, каквото е необходимо. Пише го и не е само за фирми. Не подценявайте ситуацията.

Пише го в КСО чл.4 ал.3 т.2 , който препраща към ЗДДФЛ, за да се направи горния извод.
Каква причина виждате изобщо да не се облагат и да се преобразува с тях ???
Какви са пък тея осигуровки? И това е ново 200.

Ново е, но е вярно.
Много ценна информация! Благодаря, че сподели!
Информирайте лицето и като си подава декларацията да си коригира и този момент - има тази възможност. :smile1:
Не може да се коригира вида на дохода - трябва да заличите и да подадете. Не знам като е вече извън срока как ще стане тази процедура - заличаването ще е ОК, но подаването...
Здравейте ,

нямам опит точно в тази материя, но се позачетох в закона по въпроса. Смятам, че болднатото от Вас е и правилния отговор на въпроса Ви - при извършване на услуга , свързана с преработка на софтуер на данъчно незадължени лица от трети страни мястото на изпълнение е извън територията на страната.
Въпроса ми е нали СОЛ-ът продължава да се осигурява вкл. и за ДОО до момента докато не излезе решението за пенсиониране

Решението за пенсиониране излиза по-късно от датата на придобиване право на пенсия. Тя всъщност е определяща, ако реши да не се осигурява повече.
Ще бъде ли достатъчно да се сключи договор за послужване между фирмата и управителя?

Да, ако заменим " за послужване" с "възмезден договор за наем".
Сумите са в различни месеци ....след като не е СОЛ,не се изчислява здравна

Това е отговора на въпроса Ви. Текущо не са удържали, защото не е имало основание, а като не е СОЛ не изравнява.
Доколкото помня в такива случаи СОЛ -ФЛ си подава искане за възстановяване на недължимо внесените суми, а фирмата си внася задължението. Без връзка на едното с другото.

Подкрепям. :good:
Не ги описваш един по един , а по МКБ. За различните години мисля, че на два реда беше за едно и също МКБ.
Направили сме авансово плащане 50% от стоката за 1000лв през месец февруари, имаме фактура за аванса, вкарваме си я, без да правим протокол.

Къде ? Все пак нали въвеждаме в дневниците не фактурите, а протоколите към тях .

 Тук ме притеснява какво ДДС трябва да си самоначислим, ако начислим 400лв, софтуера ще каже, че има грешка, а ако начислим 200лв, според мен не е правилно ?

Доколкото въвеждаме протокола, а не фактурата при ВОП софтуерът не би трябвало да има думата . :smile1: