Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(1) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Да, начислявате ДДС в пълен размер на ползвания данъчен кредит.

Относно Декларация 1 с код корекция ли трябва да се подаде и със цялата сума 16300 или трябва да подам първо заличаваща на предходните Д1, след което да се подадат редовни Д1?

Подайте с код К и правилната сума . :smile1:
Здравейте,
аз някак не съм съгласна и с двете. Нощният труд си е нощен - плащате си го стандартно. Във фиша заплащане за работа на празник си има отделен ред и сумата в него се изчислява съгласно чл.264 КТ.
Тоест да не подписвам каквито и било документи свързани с фирмата.

Да. Имате договор с нотариална заверка за прехвърляне на дяловете Ви на други лица. Нямате вече нищо общо с фирмата.
И да не забравите да си подадете декларация за този доход за 2018.
За Вас въпросът е приключен. Как да продадете и прехвърлите нещо, което вече не притежавате ?
Незнам дали това въобще е законно и дали имам право да подписвам такива документи след като вече съм прехвърлил дяловете а те просто не са отразили промени в търговски регистър.

Получихте ли си парите за това ?
"Четох за анулирането с протокол по чл.116,ал.4, но нещо не ми стана много ясно отразяването на фактурата със знак минус и в двата дневника, "


И в двата дневника, но единият дневник е на издателя / продажби /, а другият е на получателя на фактурата / покупки /.
ЗДДС
Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.

" За анулиране и дума не можело да става "
Както се казва - " клиентът винаги е прав "... :smile1:
Вие им обяснете / вероятно вече сте го направили /  , а отговорността да си поемат те.
Това нещо "включително за минали години" ме за интерисува, дали това означава, че ако за 2017 ако съм попълвал таблица 2 и съм доплатил 600лв здравни осигуровки за 2018 ще попълвам пак таблица 2 и ще имам около 500лв мога да пиша 1100лв в ред 3 от част 2 за 2018 или съм твърде наивен да си мисля такова нещо  :blink: .

Аз бих заложила на последното .  :smile1:
И се надявам да приемете по-горното изречение с чувство за хумор :)))))
Какво се има предвид с това "включително за минали години" ? Физическите лица декларират доходите си за годината на получаване без значение за коя година се отнасят тези доходи. Ако през 2018 Ви изплатят доход за 2016 примерно и се налага да довнасяте здравни осигуровки върху този доход то следва да включите тези суми в приспадането при определяне на данъчната основа.
Ако в отчета за статистиката има промени , които са резултат от корекцията на ГДД логично би било да  коригирате и него.  :smile1:
Здравейте ,
не се случва само на Вас.  :smile1:
На принципите на счетоводството не отговаря и да ги оставите неплатени, нали ?
http://www.noi.bg/images/bg/regulations/euregulations/Regl_EO_883_2004.pdf
В този Регламент е и отговорът на питането Ви. Вижте по-подробно Дял II чл.13 - т.3 . Според мене приложимото за Вас законодателство ще е това на Дания и не следва да се осигурявате и в Бг. Разгледайте и Вие съответните текстове. :smile1:
Много ми харесаха тези зодии - като си представях зад всяка от тях конкретен човек направо са си попадение !  :good:
Аз току-що подадох болничен по електронен път. Нямаше никакви проблеми.
Колеги, направен е ремонт на алтернатор, помпа, тампони на служебен автомобил за 1250 лева без ДДС.Смущава ме сумата, но трябва да го отнеса в разход. Вие как мислите?

По същия начин.  :smile1:
С тези разходи привеждате актива в "работно " състояние , а не правите подобрения , с които увеличавате стойността му или удължавате срока на ползване .
Ако задълбая въпроса: Възможно ли и допустимо ли е, докато работник е в неплатен отпуск без стаж да сключи ГД с работодателя си по ТД за сума под МРЗ и така да се избегнат осигуровките?

Всъщност си мисля, не само, че е възможно и допустимо, но и законосъобразно.  :smile1: