Добра дискусия :smile1: :smile1: :smile1: :smile1: :smile1: :smile1:, че не е редно не е и не е законно.. но иначе може :blush: Въпроса е да не се превърне в практика .
На скоро постъпи при нас нов колега с 10 години стаж в един сектор.... и с 0-точно така /нула/ дни стаж по книжка при този работодател в този сектор. А работодателя го е мамел, че го осигурява, и ще вземе голямо обезщетение за безработица, като не му е дал никакви документи при напускане-то няма и на какво основание де..

Е, как така няма на какво основание - нали подкрепяйки отговора МОЖЕ твърдите, че дори и без регистриран трудов договор си е законно трудовоправното отношение и би трябвало щом лицето е работило да му попълнят и трудовата книжка. Щом "може" едното трябва да "може" и другото. По силата на тази  логика след като едно лице е работило регистриран или не трудовият му договор следва да има стаж и да му бъде попълнена и трудовата книжка. Работодателят да си носи отговорност. Нали това твърдите ?
Значи не става така - ТПО да съществува, а стаж - не. :smile1:
не са начислявани, обекта си стои по 613 , изобщо го няма вкаран нито в САП нито в ДАП

Правите си един протокол за въвеждане в експлоатация от тази година и си я заприхождавате в САП и ДАП. :smile1:
Здравейте,
не се чувствам много в свои води по тази тема, но ще се опитам да Ви отговоря макар и най-общо.Вижте този линк :

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

От него :
Скрит текст :
Личното ми мнение е, че ще има значение дали ще бъдат с прекъсване или не болничните Ви . По-добрият вариант / от финансова гледна точка / е започнете ли да не ги прекъсвате.
Значи ...за клиенти от ЕС ми трябва ДДС регистрация

Да, това е и смисълът на чл.97А ал.2 / говорим за данъчнозадължени лица по смисъла на ЗДДС / :smile1:
Правилно ли Ви разбирам - самоосигуряващото се лице от България доставя услуги на данъчно задължено лице в Швейцария ? Ако това е така :
Мястото на изпълнение е в случая извън територията на България - на територията на трета страна - и за Вас е неприложим чл.97А.

чл.97А ЗДДС
.........
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.С една дума - не следва да се регистрирате по ЗДДС.
Защо направо не направят задължително всеки касов апарат да е с тези четци / като в Метро / - направо и материални книги ще правят вместо да се чудим как да групираме и какво да правим. Скъпа им се вижда инвестицията на фирмите, но пък ще реализират икономия от заплащане на труд за въвеждане на стоки в складова програма . Тези сегашните касови апарати не знам какви възможности имат - представям си един магазин с 500 артикула какви ленти ще вади с името на всяка стока.
В последната редакция на Закона за счетоводството при определени условия вече ивнвентаризациите не са задължителни. Отчитането обаче на стоките стойностно според мене няма никакво законово основание и "оправдание" . Ако някой предложи нещо обосновано по въпроса за безпроблемното и законосъобразно отчитане на същите стойностно бих се възползвала на всяка цена. :smile1:
Въведете фактурата със знак минус в дневниците / и счетоводството респективно /през текущата година , ако не Ви се занимава с чл.126.
Бих направила само едно уточнение по отношение на контировките от линка, с които по принцип съм съгласна.

При получаване на парите по програмата     
503/754 / финансиране на текущата д-ст /

Признаване на прихода съгласно СС         
754/704 / приходи от финансиране /
Работодателят ще Ви издаде служебна бележка, която не би трябвало да доведе до данък за възстановяване по ГДД.  :smile1:
Попълвате и Приложението за доходи от трудови правоотношения плюс останалите, за които имате доходи.
ditzve ,

имам починал работник на 01.01.2018 - също като в твоя случай е бил почти в непрекъснати болнични през 2017 г.. Начислих обезщетението по чл.224 в декемврийската ведомост , подадох Д1 без проблеми.
" наемодател "Управляващ собственик на ЕООД" "

Да го наречем по-простичко наемодател - физическо лице и да си ползва 10 % НПР спокойно.  :smile1:
ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПУБЛИКУВА НУЛЕВ БАЛАНС И ОПР, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО НЕ Е ОСЪЩЕСТВЯВАЛО ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017Г.
В АГЕНЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВА САМО ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЕН ТЕКСТ ЗА БЕЗ ДЕЙНОСТ.

Обърнахте ли внимание на коя дата е публикуван този материал ???
Изпълнявате точка 1 от предвидените стъпки и другите Ви въпроси отпадат .  :smile1:
Успех в начинанието !
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Вие нямате непризнати разходи по ал.1 и си признавате неплатените осигуровки върху изплатените възнаграждения.
ЗДДС не прави разлика между регистрирано или не лице за целите на ДДС. Единствено от значение е обстоятелството дали лицата са данъчно задължени или не по смисъла на ЗДДС. Регистрирани или не при Вашия случай двете лица са данъчно задължени . Юридическото лице от ЕС / Великобритания  в случая / вероятно ще следва да се регистрира по аналогичния на нашия чл.97А от ЗДДС при получаване на услуга от страна-членка на ЕС. За Вашата фирма мястото на изпълнение все така ще бъде Великобритания като основанието за неначисляване на ДДС ще бъде същото като в предходния ми отговор. :smile1:
Здравейте,
ще се опитам да Ви отговоря. :smile1:
Получателят е нерегистрирано лице по ЗДДС, но това юридическо лице е данъчно задължено съгласно ЗДДС .

" Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея."
Т.е. тука е без значение дали има или не регистрация по ЗДДС.

Съгласно чл.21 ал.2 ЗДДС :
" (2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. "

Имате за място на изпълнение страната, където е получателят на доставката. Не начислявате ДДС съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС. Подавате и ВИЕС декларация, ако получателят е регистрирано по ЗДДС лице. Той ще си начисли ДДС с Протокол.

По отношение на Великобритания това ще е в сила и сега като е членка на ЕС и след това, когато ще излезе от съюза и ще се явява трета страна.  :smile1:
При подобен случай ходихме в общината и като ни заразпитваха, заумуваха ама как така един и същ имот пък се  намалява стойността му , защо така и направо се отказахме .  Нищо не променихме. :smile1:
Иначе мисля, че би следвало.