И аз съм "за" 11 като Пъпешчето .  В този текст " независимо от броя на отработените през месеца дни " се "хващам"  за думата отработени - в месеците без работни дни такива няма. Така си мисля аз де, ама кой каква мисъл е вложил знам ли.
При ЕТ не се разпределя печалба и съответно дивидент. ЕТ се отъждествява с физическото лице - собственик на ЕТ-то.
Да, и аз така го тълкувам, но в предвид, че дейността е с окончателен данък,..

Правилно отбелязвате, че с окончателен данък е обложена дейността. Доходът на ФЛ , в полза на което се разпределя дивидент обаче е обложен с данък дивидент.
Според мене :

Т1
к.4 от 01.2016 до 04.2016  вкл. - нули , а 05.2016 - 420
к.4 от 06.2016 до края - нищо

к.5 от 01.2016 до 04.2016 - нули, а 05.2016 - 4771


Т2
к.3 от 01.2016 до 04.2016 вкл. - 420 , а от 05.2016 до 12.2016 - нищо
к.4 от 01.2016 до 04.2016 - нули, а от 05.2016 до 12.2016 - 420
к.5 от 05.2016 до 12.2016 -  4771/ 8 за всеки от осемте месеца
Ами , то така или иначе трябва да е на каса , защото фирмата няма банка.Това означава по - големи такси .....

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Може би ще трябва да си открият банкова сметка...
А Вие сте безработно лице, ЕТ, собственик на ЕООД, съдружник в ООД ?
В к.5 попълвате 52000/ 12 , ако лицето е СОЛ през цялата година. В колона 6  попълвате к.3+к.4 .в к.7 ограничавате помесечно до максималния размер.
Може да влезете във Фейсбук - Професионална счетоводна общност и да прочетете следното :
"Здравейте колеги искам да споделя следния проблем с уведомленията по чл.62. На 05.04.2017г. подадох на всички работници нови уведомления както са указанията. Нап ги прие успешно. На същия ден но след обед подадох трима за прекратяване. Нап прие успешно и тях. В справката за действащи към момента договори всичко е точно лицата не фигурират. До тук всичко е наред. Вчера от НОИ се обаждат че на тези лица не им са прекратени договорите. Тичам до НАП и какво се установява. При тях първо са минали прекратяванията а после допълнителните споразумения. По препоръка от двете институция не трябва да се пускат в един и същи ден . На място в НАП пуснах заличаване на тези договори."


Извинявам се на автора на този пост, че го копирам тука, но е много показателен за практически опит по въпроса, който ни занимава в тази тема. Дава някакви полезни насоки...
Нещо се заблудих, обърках със справка по чл.73, където се декларира в годината на начисляване.

Това с начисляването е за дивидентите .
От Указанията за попълване на Т1 :

В колона 3 самоосигуряващите се лица попълват осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в качеството им на лица по чл. 4, ал. 1 и 10, и чл. 4а от КСО.
Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от осигурителя данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.). Също така, тези данни може да се получат и при поискване от НАП или НОИ, или справка чрез ПИК/КЕП, издаден на лицето.   

Много правилно сте се ориентирал - след като имате ПИК на лицето вижте помесечно осиг. му доход подаден с Д1 и попълнете колона 3 .
Ето в този случай е удобно управителят да е на трудов договор , защото ще работи само в определени дни и часове - когато има свиждане . Ще трябва да има сумарно отчитане на работното време.  :lol:
Запитване в НАП
Въпрос

" Срокът за подаване на уведомленията за обявяване на кода по ЕКАТТЕ е 31.10.2017. Ако приемем, че ще ги подадем именно към 31.10.2017 и до момента сме прекратили трудови договори то означава ли, че за прекратените трудови договори няма да се обяви изобщо този код или по-скоро, прекратявайки текущо даден договор трябва да подадем с код 3 прекратяването и с код 2 кода по ЕКАТТЕ  и така да бъдат обхванати и прекратените трудови договори относно изискването за декларирането му?"

Отговор :

" Уважаема г-жо .........,

 За всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. работодателите следва да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всяко наето лице. Срокът за деклариране е 31.10.2017 г. Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени. В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно, с подаването на едно уведомление.  "

Това получих в отговор на запитването си.
Да от затвора биха могли да им намират работа, и да не е задължително тя да е в затвора.

Сега дали ще работят в самия затвор или на строителна площадка на 5 км от затвора - физически мястото за тях е строго определено и под контрола на затворническите власти. Опитвам се да си представя управителя да влиза в интернет от затвора и да управлява акциите си.
Всъщност малко ни развесели темата, но и юридически не знаем до къде може да стигне правото на един такъв управител-затворник.Стана ми интересно даже дали може ...
Или се налага да се срещнат клиенти с управителя и ги водят в затвора.
И защо да могат да работят от затвора...?

Да работят ОТ затвора ли ? По-скоро биха могли да работят В затвора .

/ Иначе ми е напълно непозната тази материя за управление на фирма от затвора - все се сещам в такива случаи за Кръстника /
Доколкото го гледах по диаговал това уведомяване за ЕКАТТЕ по нищо не се различава от нормално уведомяване за нормално ДС с дата 01.0?

Да.
Направих писмено запитване до НАП. Да видим какво ще ми отговорят и ще споделя тука. Да не правим нещо излишно - и без това вече администрирането в работата идва в повече.
5199
Новини » .....
20.04.2017, 11:58
Имаме задължение да регистрираме всички действащи трудови договори, сключени след 01.04, а не всички договори. Според мен другите няма нужда, разбира се това е мое мнение.

Това си е точно така - действащите към момента на обявяването ТД. Обаче , ако се подадат сега тези уведомления договорите могат да са примерно 10, а до 31.10.2017 да останат 4 / прекратени текущо 6 /. Не се разглежда никъде какво става с тези 6 и , ако не им обявим ЕКАТТЕ преди прекратяването няма да го има . Дали е така не знам .
Излиза, че най-добре да си ги обявим сега, защото на по-късен етап трябва да отсеем новите договори, които вече ще са сключени с ЕКАТТЕ и за тях не следва нищо такова да подаваме.
5200
Новини » зззз
20.04.2017, 11:46
Опитвам се да разсъждавам по въпроса - имаме задължение да регистрираме ЕКАТТЕ за всички договори , сключени преди 01.04.2017. Ако прекратим някой без да регистрираме този код преди това дали означава автоматично, че не следва да го регистрираме изобщо ? По-скоро може би всички договори, сключени преди 01.04.2017 следва да се обявят с ЕКАТТЕ независимо дали ще ги прекратим до 31.10.2017. Логично е да обявим кода преди прекратяването, но ... да видим другите опити какво ще покажат.