Ние само ще го уведомим малко по-накратко, няма да го питаме. Иначе бланката си е супер . :smile1:
Делфинче аз за такива цели дописвам текста от долу на тази бланка.

Вал3ри, много ти благодаря ! Ще я приспособя и аз за тази цел. :give_rose:
ДУК не се регистрира в НАП като трудовите договори

Да, ако не е по КТ / което е възможно /.Затова питам...то и последващите отговори са в зависимост от това.
Дали няма някой бланка на писмо / не, че е философия да се съчини, но да  спестя време... / , с което уведомяваме ЧСИ, че съгласно ТР преустановяваме изплащането на суми по запори ?

Благодаря предварително !
А ДУК по КТ ли е или е по ЗЗД ?
За каквото му стига куража - това да направи.  :smile1:
То наистина си е лично това решение и е неприятно, както писа и Марпан, но с цел да не му растат лихвите, защото осигуровки няма, но има със сигурност ДДФЛ да си оправи нещата доброволно и сега май е най-добре.
Не става ясно от питането това финансиране на кого е отпуснато , но независимо от това обстоятелство явно тази дейност на ЮЛНЦ се явява стопанска ?
Дали тя е съобразена с изискването на ЗЮЛНЦ за извършване на стопанска дейност от ЮЛНЦ ?

ЗЮЛНЦ
..........
Чл. 3.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
Някой знае ли дали ще може да се подава електронно болничен, който е представен януари, но се отнася за декември?

Да, ако е заведен в дневника за болнични през 01.2016.
Точно така става и сега - в празното поле напишете 2016. :smile1:
Въпросът ми е как да отразя този болничен  в Д1 като СОЛ.?

Никак, защото лицето е СОЛ без право на болнични и си дължи осигуровките в пълен размер. В случая е важно дали този болничен не прави осигурителния доход по ТД по-малък от максималния размер и да следва да довнасяте.
Тъй като авансов данък не е начисляван,ще дойде целия в салдо,затова ми се иска да го начисля в 2016 г.

Вероятно авансов просто не е плащан, защото иначе не се начислява. По принцип на всички без авансови данъци корпоративният ни идва в салдо към 31.12.2015.
Да не би да кажете, че след като правим заплатите за месец декември 2015 през януари 2016 следва да ги начислим за януари 2016 ?
В какъв смисъл съгласно новите изисквания от 01.01.2016 ?
Иначе - договор за наем по пазарни цени.
http://balans.bg/6004-faktura-ot-2013g-otlojeno-dds-oschetovodjavane/

В този линк е даден и пример за начисляване на отложеното ДДС по фактурата през предходната година чрез разчетна сметка.
Да приемем, че фактурата / с дата от 2015 г. / е за стоки на стойност 1000 лв данъчна основа и 200 лв ДДС.

2015 г.
ДТ 304 / Кт 499 - с данъчната основа

2016 г.
ДТ 499 / КТ 401 - с данъчната основа
ДТ 4531 / КТ 401 - с ДДС-то по фактурата

Номерата на сметките , разбира се, са според индивидуалния Ви сметкоплан. По този начин отразявате заприхождаването на стоките по дебита на с/ка 304 в  годината на получаване на същите - 2015 , а за целите на ДДС отлагате упражняването на правото на данъчен кредит в следващите 12 месеца / в случая следващата година- 2016 /.
По отношение на ползването на данъчен кредит по фактурите нямате проблем да осчетоводите фактурите през 2016, ако сте в законоустановения 12 месечен период. По отношение на ЗКПО , формиране на финансовия резултат и изработване на ГФО за 2015 следва независимо от осчетоводяването на фактурите през 2016 стоките да бъдат начислени през 2015.
Праг на същественост е 350 - 400 лв. т.е. по-малък от приетия по счет.политика, който е 700 лв. Искам да ги водя като ДМА, да се виждат като такива, а не като разход.

Е, как ще ги водите ДМА като счетоводната Ви политика говори друго...
Значи,
ако счетоводната фирма продължи да си подава всички необходими декларации и документи, няма заплаха за работничките?
А на фирмата се трупат задължения, лихви и т.н.

Точно така . :good:
 Или си попълвам декларация 1 както всеки месец без да намалям сумата на ДОД а само в декларация 6 си приспадам тези 40лв.

 :good: