А датата на Д6 като на предходната декларация ли е ?
Надявам се да е актуално инфо, но има и телефони в случай на въпроси. :smile1:
Има активи под прага на същественост според счетоводната политика

Здравейте,
ако говорим за ДМА то или има такива или няма - не съществува понятие ДМА под прага на същественост.
ДВ бр.3/2019
Абе, не е да няма и случаи на регистрирани ТД, без реално да са подписани и да съществуват юридически :)

Хаххх, много си прав - често и подписът не е задължителен. :lol:
Значи, при една проверка от ИТ, не биха ни направили проблем, че няма печати на заповедите за отпуск и може би и на всички вътрешни заповеди само с подпис от управителя?

Те биха направили проблем и печати да има - стига да могат. Бих казала така - ако за липса на печат имате наложена санкция,то тя би паднала в съда. Никой не иска да се занимава по принцип да изпробва това дали работи и си слагаме печати ... това е .  Питането Ви беше зали е задължителен и отговорът е НЕ. А дали ще го ползвате или не и от какви съображения е вече Ваш личен избор.
Така излиза, че и на трудовия договор не е необходимо да има печат. И  като цяло се обезмислят печатите... така ли?

Всъщност са си на почит и уважение навсякъде, но чисто юридически погледнато важен е подписът, а печатът само му придава някаква имагинерна тежест без да е  фактически / и юридически /  необходим.
PS Делфинчето ме изпревари с една отсечка. :wink1:

Обаче си е два пъти потвърдено - все едно подпечатано.  :good:
Н-18
.....
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ ...
...

ЗДДС
.........
чл.118
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект...

ЗДДС - ДР
41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.


Според мене не издавате фискален касов бон , защото не става дума за търговски обект.
Ако някой разполага с такава ще съм благодарна да я постне или прикачи към темата.
Благодаря предварително. :smile1:
Тоест ще купуваме актуализация по към края на месеца

Все пак ще опитам да подам едно ДДС и без нея в случай, че нямам случаи от промените в ЗДДС, касаещи новите файлове. Като тестване... :smile1:
В сайта на НАП няма нова версия на продукта

Не съм гледала, но сега видях - наистина няма. Интересно е другото - софтуерните фирми вече са ни разпратили версиите, които да актуализираме във връзка с промените в сила от 01.07.2019. Друг път се оправдават, че няма още програма на НАП и затова бавят актуализациите, а този път са едни гърди напред. Всъщност промените са излезли още 01.2019 - време за реакция много. :smile1:
Промяната в структурата на файла е по повод чл.167А и е в сила от 01.07.2019. Предполагам, че като нямате доставки по този член то  няма да имате промяна и във файла. Приемете мнението ми с резерви... :smile1:
Иначе и аз подавам без обновяване на програмния продукт.
Здравейте, и аз имам казус...
В момента работя по програма през ДБТ. Срочен договор по чл. 68, ал. (1), т. 1. След като четох разбрах, че ако се прекрати с предизвестие или по взаимно съгласие е същото. Т. е. 9 лв. на работен ден за 4 месеца.

Ако предизвестието е от работодателя, а не по инициатива на работника - ще стане.
Стара сграда с балансова стойност 15 000 лв. Оценка на вещи лица 35 000 лв. Може ли апортната вноска да е за 1 000 лв. или има отклонение от данъчно облагане?

СС16
......
4.7. Дълготрайните материални активи първоначално се оценяват, както следва:

...
в) по оценка, приета от съда, и всички преки разходи по т. 4.1 - когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.действителен стаж

""Действителен стаж" е......................к акто и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски."
"А заплащането на ръка, без документ ? Реално тогава поне да си вземе възнаграждението по ТД. "
........................ ........................ .....
Може и да си го е взел - едва ли е ощетен при тези 2 часа за 2 дни, а и е неизвестно какво подадено има в НАП като отработени дни, както и Хиксчето писа." Задължително е в ТД да има посочено работно време и реално служителят с какво се съгласява. "
........................ ........................ ...
Посочено е , както казвате и Вие. Не обаче работно време в смисъл от...до... а колко часов работен ден. В ТД обаче не се конкретизират въпросите със СИРВ, които са обект на администриране с Правилника за Вътрешния трудов ред примерно . И при СИРВ няма проблем да е вписано 8 часов ден при 5 дневна седмица, а вече графикът да е според дейността и длъжността.

 Нали е договор , едностранно подписано не го прави договор.
...................................................
Пак ще се повторя, но по-добре регистриран и неподписан договор отколкото положен труд без такъв. Като според Вас не е договор да си върне парите тогава - обаче не - хем да си получи парите за изработеното, хем да няма договор...

Извън темата вече :
Отиде някой да живее на Запад и прави констатации, че там има ред и дисциплина и не помисля да не ги спазва. Даже му харесва. И тука има ред - защо не го спазваме ???