Здравейте,
това , което цитирате от статията не знам как точно следва от "определението за спонсорство, дадено по-горе ". Всъщност в статията няма дадено определение за спонсорство. Тя започва с текста, че
Скрит текст :

В самата статия е отбелязано, че спонсорството може да бъде дарение или да има насрещна престация. В първия случай / дарение / съм съгласна, че няма характер на доставка по ЗДДС. И тука има какво да се каже , но то не е тема на въпроса . В питането не става дума обаче за дарение, а за заплащане на услуга с рекламен характер.

Може да погледнете и този линк :
http://balans.bg/2624-faktura-pri-sponsorstvo/
За мен това се и чиста рекламна услуга. Още повече между търговски фирми.

Подкрепям . :good:
Здравейте ,
най-доброто в решението Ви е да не пипате нищо за минало време, а да опитате да нормализирате нещата от тук нататък. Не забравяйте и подаването на Д1 за СОЛ за времето на упражняване на дейност. Всичко е добре измислено на теория - дано стане и така на практика. Имайте предвид , че като отидете да подадете ОКД5 със задна дата през 2019 не можете да разчитате, че автоматично ще се съгласят да Ви я приемат , че и тази с прекъсване на дейността. Възможно е да поискат да си изяснят обстоятелствата и тогава да вземат решение. Не знам размера на глобата за неподадено ОКД5 / някога беше 250 / , но бихте могли да помислите върху подаването на въпросните декларации сега, да си платите евентуално глобата и да сте спокойни, че ситуацията се развива според желанието Ви. Допускам, че дори за текущата 2018 бихте могли да подадете и с ПИК-а - не пречи поне да опитате .
Декларацията по образец от 2014 година или за 2018 година? Благодаря Ви!

Носила съм я на електронен носител изготвена от програмата на НАП заедно с придружително писмо / актуален образец /.
Здравейте,
с ПИК няма да можете да подадете Д1 за този период. Ще се наложи да отидете на място и да подадете, защото в противен случай няма да бъде признат този месец осигурителен стаж. Вероятно от НОИ ще Ви направят предписание за подаване на липсващото Д1, но може и да не чакате - просто да подадете след като сте констатирали пропуска.
... като го вкарам с CH...

Всъщност Ви е излишна проверката за това има ли фирмата друг номер в страна-членка или в БГ. Посочили са си СН - номера и след изчерпателното обяснение на колегата си попълвате девятките.
Хахахах....дошла му на крака  :good:
Знам го. Но като го вкарам с CH и цифрите и в дневниците отчита греше булстат на контрагент

Подайте въпреки това предупреждение - мисля системата ще Ви приеме ДДС-то. :smile1:
Прикачвам по-долу една табличка с възможните случаи при транспорт и начисляване на ДДС. Разгледайте я - надявам се да Ви ориентира.
Не знам точно Вашият вариант дали го има - по-късно ще хвърля и аз едно око.
А в протокола техния Ддс номер с 15 девятки ли да го вкарам?

Защо с девятки - не го знаете ли ?
Много живо описание на една банална счетоводна ситуация - като малък етюд си го обрисувал, Хрили. :smile1:
Просто ей така да вмъкна една мисъл, която ме спохожда понякога - това с присъствения ден. Тези документи / в частност заповед за прекратяване / защо да не могат да се връчат и в неприсъствен ден - работникът да бъде извикан и той да се отзове. Толкова е просто , а като прочета за някаква такава невъзможност и се бунтувам...в тая жега обаче е трудно.
Не въвеждате фактурата, а издавате Протокол по чл.117 ал.1 т.1 . Протоколът е данъчен документ и него включвате в дневниците. Липсата на Вашия данъчен номер едва ли е фатална в случая , но все пак би било редно да фигурира .
Колеги, възможно ли е да се връчи заповед за прекратяване на трудов договор на 01.08.2018г., считано от 01.08.2018г.? Доколко проблематично е това?

В по-голямата си част заповедите ми за прекратяване са точно такива. Условията по прекратяването , разбира се , са винаги предварително изяснени.
Мдаа, доста неприятна работа, но за щастие някои това вече го минахме - явно е време на втората вълна... :smile1:
може ли да се приеме-че декларирането на обстоятелства-е  също 2 мес срок?

На какви обстоятелства и пред кого ?
Чл. 331. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.

Вече не се подава в НАП. Включва се обаче в дневниците по ЗДДС.