Трябва да имате идентичност в отчитането на това плащане. Ако платите и отчетете плащането през 2016 ще подадете и това лице в справката по чл.73 , а съответно от НАП ще очакват то да си подаде ГДД 2016. В същото време то няма да я подаде, защото ще отчете , че му е платено 2017. С една дума не може и двете страни да сте удовлетворени в никакъв случай и не виждам никакъв смисъл от такава "заигравка" .
Имах предвид, че можете да връчите самата заповед с обратна разписка по пощата.
В какъв смисъл Методика ?
Мога ли по пощата с обратна разписка

Може, да. :smile1:
1. Трябва ли да се подаде декларация в НАП за  прекратяване на трудова дейност – смърт? Срока за настъпване на промяна на  обстоятелства е 7 дни?

Не, просто няма как .

2. Осигуровките за м. 12 ще се внесът през м. 01.2017. Те трябва ли да се изчислят за период от 01.12.2016г до 25.12.2016г?

По принцип - да особено, ако някой от наследниците ще получава наследствена пенсия. Но имаше едно писмо / сега не го намирам / , че не се дължат недекларирани суми.

3. Когато ще се подава Д1 за м. 12 в нея трябва ли да се упомене последен ден на осигуряване?

Ако ще се подава - да.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=18515.0
Някой успял ли е да се свърже с оператор да пита дали няма да удължат срока за подаване на декларациите?

като гледам от темата - "удължили" са го...
Нали при Вас ще бъде в неплатен отпуск ? Може да си работи в Англия .
Всъщност е важно дали наистина от всички разходни документи през годината имате сделки, които можете да отнесете като такива, имащи отношение към освободените доставки и съответно да имате частичен ДК. Ако нямате доставки, отнасящи се към извършените освободени такива няма и да имате корекция на ползвания ДК.
Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/130013/0/


Данъчен кредит по фактура за аванс

Скрит текст :
Весели празници ! Много здраве, успехи и благоденствие на всички и специално на екипа на КИК инфо !
78 96 - Други персонални услуги

Вероятно очаквате да видите точно 96.02 - вижте ред 78 от МОД 2017.
Мисля, че следва да се осигурява все пак като ЗП, а не през неработещото ЕООД.
По-скоро да не стане така да не е имала основание да се осигурява в ЕООД-то. Осигуряването е в пряка връзка с полагането на труд, а след като такъв момент в ЕООД-то липсва не знам как биха погледнали на ситуацията. От друга страна като ЗП следва да се осигурява след като упражнява дейност. И осигуряването е по ЕГН в крайна сметка, но сякаш е добре да прецизирате нещата - ако това отговаря на обстоятелствата да се осигурява като ЗП, а не през ЕООД-то.
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

от линка :

 Условия за придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 – до 5-годишна възраст.
Скрит текст :
Последното условие е за наети по трудов договор лица. Защо да няма право, ако отговаря на тези условия ? Само не разбирам защо се осигурява през ЕООД , ако / както ми се струва / то няма дейност . :smile1:
 Весели празници!

Весели празници и на Вас!  :smile1:
 как следва да попълва Декларация 7 - всеки месец при внасянето на осигуровките или еднократно от момента от които е започнало да прави тези вноски само.

Еднократно.
по инвойса си заприхождавам стоките, а от МД- ДДС и митото което го слагам към стойността на стоките, фактурата за транспортта, също я слагам към стойността на стокота.

 :good:
Да се допълня - ще осчетоводите инвойса / имам пред вид като дата и курс за деня на съответната валута /. От МД ще заприходите митата и таксите към стойността на стоките.