https://www.ruskov-law.eu/sofia/article/dogovor-za-upravlenie-i-kontrol.html

от препратката :
" Страни по ДУК
Страни по ДУК са следните лица:
от една страна – Е/ООД или Е/АД. Договорът се сключва от името на дружеството от лице, упълномощено от Общото събрание, или от едноличния собственик при едноличните търговски дружества.
от друга страна - пълнолетно, дееспособно физическо лице, което поема задължението да управлява и представлява дружеството."
Собственик на капитала на ЕООД1 и на ЕООД 2 е едно и също лице Х. ЕООД 1 със собственик и управител лицето Х възлага ДУК на физическото лице Х.

/ някой адвокат може и да ни коригира... :smile1: /
Здравейте,

Дали някой не би споделил от практика при подаване на искане за възстановяване на ДДС от страна-членка на ЕС  прави ли се някаква проверка, налага ли се да се представят някъде фактурите , по които искаме възстановяване на ДДС, дали се налага превода им на български в хода на това възстановяване ?
Благодаря,  въпроса ми е за сключване на договор за управление

След като не говорим за трудов договор / респективно за заплата / , а за ДУК и получавано възнаграждение по него не виждам проблем да прекратите самоосигуряването и да сключите ДУК за управленската дейност.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Скрит текст :

Тука също има доста дискутирани теми и различни мнения по въпроса - можете да прочетете и да се ориентирате каква да бъде позицията Ви. Приемам, че в питането си визирате под заплата такава по трудов договор.
А този собственик на капитала на ЕООД 2 има ли въобще някакъв статут и права в ЕООД 1, за да прави назначения там ?
Имам следния въпрос:
Може ли  собственика на капитала на ЕООД 2  да назначи на договор за управление физическото лице на ЕООД 1

А този собственик на капитала на ЕООД ? Има ли въобще някакъв статут и права в ЕООД 1, за да прави назначения там ?
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ"СОЦИАЛНО
 ОСИГУРЯВАНЕ"
Скрит текст :
Може да направите и писмено запитване до НОИ.
Мдаа, благодаря, много е отчайващо. А за какво са отметките за подаване примерно само на декл. 1 без декл. 6

Примерно може да подавате обр.1 на СОЛ и не се изисква подаване на обр.6. Или да подавате обр.1 с код корекция за дадено лице, но тази корекция да не променя задълженията по обр.6 .
Няма как да коригирате само обр.1 без обр.6. След срока за извършване на корекция това може да стане единствено на място в НАП . :smile1:
Това, че основният работодател не е подал информация не означава, че лицето не е осигурено при него на максимума. Изискайте една декларация от него, че е осигурен на максимума при другия работодател , ако това е така .
Осигуряването е функция на упражняването на дейност - ако лицето упражнява дейност в ООД-то и е подало за това ОКД5 следва и да се осигурява .
Не, няма такова изискване. Като СОЛице , каквото сте , имате право на обезщетение от НОИ за всички дни по болничния лист. Това с 3-те дни касае наетите по трудов договор лица , при които първите три работни дни от болничния лист се изплащат от работодателя.
Здравейте, моя приятелка открива ЕООД през 2010 и забравя докато в един "прекрасен ден" НАП не и напомня за това.

 "Напомняйки"  НАП иска нещо - какво иска ?
http://www.account-bg.info/e107/page.php?389

от Указанието на НАП от линка :
" Следва да се има предвид, че номерирането на документите по чл. 78 от ППЗДДС (фактури и известия към тях), издадени след 1.01.2007 г. включително, започва от "0000000001" съгласно §14 от ПЗР на същия правилник. Тази разпоредба се отнася единствено за peгистрираните по ЗДДС лица.

При регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от № 0...01. След дерегистрация на лицето по ЗДДС, същото може при издаване на фактури като нерегистрирано вече по ЗДДС лице да продължи достигнатата номерация на фактурите. При повторна регистрация данъчно задълженото лице може да започне номерациятa на фактурите си от № 0...01, но няма пречка и да продължи достигната номерация."

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Това информативно, ако решите да изплащате на лицето възнаграждение за личен труд.  :smile1:
След регистрацията по ЗДДС вече се променят и изискваните реквизити на фактурите - добавят се нови. Няма дублиране на номера, защото те са от фактури с различни реквизити и от кочани , издадени на различно основание.
Пропуснах да кажа, че лицето подава ГДД по чл.92

Отговорът ми остава същият от 8:57. :smile1:
Номерацията започвате от 1 и спазвате изискванията за реквизитите на фактурите съгласно чл.78 ППЗДДС .
Ще подава, ако има доходи за положен личен труд като СОЛ в дружеството. Ако само се осигурява, полага труд и не получава възнаграждение не следва да подава ГДД чл.50 при положение, че доходите му по трудово правоотношение са единствени и ДДФЛ по тях е правилно изчислен и удържан/възстановен.