От какво да се направи това прихващане ? Според мене следва да се плати данъкът.
Да, наистина е така и дано да се "самосезират" . / едва ли обаче /
Не, данъка върху разходите е само в частта "Данък върху разходите". После си пишете платежно за двата данъка - може и общо, защото са в една сметка и един параграф. Аз предпочитам отделно, защото ми е по-прегледно. :smile1:
След като отразим разходите в частта "Данък върху разходите" и определим дължимия данък, ......

В справката "Данък върху разходите" посочваме не разходите, а именно данъка.
Сега питането ми е: След като ги осчетоводяваме като разход тези пари трябва ли да им плащам данък
Като получихте заема да не би да го осчетоводихте на приход ?

Заема е краткосрочен за 3 месеца.
Питам как се осчетоводява?
Осчетоводява се като заем. Нито е приход, нито е разход. Лихвите по него са разход. А на получената сума от Полша ще си платите данъка в пълен размер .
Дадох като физическо лице на юридическо лице 50 000лв краткосрочен заем ...
.....получих приход 54 000лв.
От тези 54 000лв покрих заема от 50 000лв към физическото лице.

Дадохте, получихте, покрихте - и всичко това едно и също лице. :(
Опитайте пак...
Благодаря! Хубав ден и на тебе, а снегът поне да понавали за красота.  :smile1:
 :good:
 повече няма да се мотае.

Подайте сега и едно ОКД5 и това е. Регистрацията по ЗДДС си е пак дейност на СОЛ.
Трудно може да се отговори еднозначно - не знаем какво ще последва. Ако обаче няма да има дейност защо бърза да си взема КЕП ? Обикновено , ако няма намерение да извършва наистина дейност е добре наистина нищо да не прави.
И аз получих, но от друг "подател". Този път обаче бях подготвена и го изтрих, а предходно такова съобщение бях отворила и добре, че антивирусната ми се справи.
Внимавайте наистина. Някой път се питам и съобщенията от НАП за постъпили плащания дали не са вируси - неприятна работа.
По този повод искам да попитам дали правилно съм разбрала следното: с данъчната основа на данъка натура се преобразува  счетоводния финансов резултат в увеличение. Вярно ли е?

Не, вижте чл.206 ЗКПО.
Липсата на бележка не е причина за неподаване на декларация. Ако ги съберете - добре, ако ли не - подавате и после, ако се наложи се обяснявате. Дано поне си помни точно доходите ФЛ.  :smile1:
В действителност на практика има фирми-платци, които не предоставят служебните бележки на ФЛ своевременно или комуникацията с тях е трудна, а в същото време декларират доходите в справката по чл.73.. Според мене по-малкият проблем е да се подаде ГДД без бележка, но да си декларираш доходите, отколкото поради липса на бележка въобще да не ги декларираш. :smile1:
Всъщност няма да откривате нови фирми - просто ще "редувате" тези две и ще следите да не надвишите оборота . :smile1:
Ако направя ново дружество и сключа договора на негово име ще избегна ли регистрацията по ДДС и плащането му

Да, ако вече не сте направили оборот 50 000 за задължителна регистрация. Новата също трябва да я следите - да не стане непрекъснато нови фирми да откривате.
Здравейте,
доста дискусии има по въпроса - не ми е възможно да търся сега, а и указания излязоха за личното ползване. Смятам, че амортизациите и застраховките / понеже конкретно за тях пишете / също трябва да участват при разпределението на разходите за фирмено и лично ползване и да се начислява и данък разходи върху тях.
И в НСИ ли? Та там всичко ще е нула, какъв смисъл има?
За НАП и аз си мислех, че трябва, за да може да се покаже загубата

Сложете една единичка някъде - няма как нулев ГОД.
Да, разбрах за личния труд, благодаря. А трябва ли да декларирам изплатения на управителя наем на земеделска земя, която е предоставил на дружеството?

Да, трябва .
Някъде бях чела, че личния труд е приравнен на този по трудово правоотношение и затова.

Да, това е в ДР на ЗДДФЛ , но това приравняване е само за целите на изчисляване на данъка . :smile1:
Освен за гориво и подръжка на автомобили,разходите за автокаско ,гражданска отговорност и амортизациите трябва ли да се отразят в част VIII-Данък в/у разходите в т.3 от ГДД?

Самите тези разходи не се посочват в ГДД, но ако върху тях сте начислили данък върху разходите - посочвате този данък.