Код 90 е за СОЛ, който получава възнаграждение за личен труд в едно, а се осигурява чрез друго дружество. В случая лицето си е с код 12 , а дали да се подава Д1 е вече в зависимост от посоченото от ХХХХХ основание - осигурява ли се или не за ОЗМ.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=7960.0
 стар касов апарат само с лицензиран продукт

И обратното - нелицензиран продукт с нов касов апарат. Толкова завоалирано казано иначе във всевъзможните Указания и Наредби  , че без " превод " не се разбра.
ето тука

В момента толкова програми се доработват с цел регистрация на същите в НАП в обявения от НАП срок и излиза, че това е безсмислено за клиентите им в момента , защото работещите с тях до 30.09.2019 нямат СУПТО и им искат нов касов апарат.
ай-мразената Наредба на НАП
Вижте чл.42 ал.2 ЗДДФЛ. След като облагането на личния труд се приравнява за данъчни цели на това по трудов договор следва да има и същите правила. Авансово внесените осигурителни вноски за първите три месеца лицето ще си приспадне вече в ГДД.
Но този е начина нали не съм сбъркала с нещо.

 :good:
За ДДФЛ посочихте код 8, нали ? И сумата е за ДДФЛ ?
Да не би да имате в декларацията и код 5 макар и с нулеви стойности ? Вижте да е само една колона с код 8 - при едно подаване в това ми се оказа грешката.
За ДДФЛ не се изисква засичане на Д1 и Д6 и съвсем правилно сте си подали Д6 редовна с код 8 и разликата в повече. Може би не сте чекнали, че не е необходимо едновременно подаване на Д1 и Д6.
По т.1 всичко е ОК.
По т.2 и т.3 не е така , както сте го описали в частта за к.5.
 Т1/2 за 2018 подавате с попълнена колона 5 и суми по месеци, както следва : 550*11/12 . Подава се коригираща Т1/2 за 2017 с добавяне на сумата от 240 лв към вече наличната такава там. В случая това, доколкото разбирам няма да е необходимо, защото човекът е на макс осиг. доход цялата година по ТД вкл. и 12.2017, когато започва като СОЛ.
По т.4 - 12*152,90

Точно така съм Ви и разбрала. И защо, ако стоката е платена от холандската фирма да не е Ваша ? МД посочва Вашата фирма като контрагент . Може би ще направите някакъв Протокол за прихващане на вземания и задължения ? Или има и други обстоятелства , които съществуват като договореност ?
Според мене така оформените документи говорят за внос , а плащането от холандската фирма - като част от задължението им да платят за материалите и труда при изработка на поръчката .
Д6 с код К , а СО и УПФ - с новите, намалени стойности. ЗО е със старата , подадена вече стойност. Датата е като вече подадената Д6.
Д6 редовна със сумата на ЗО в увеличение.
В
Догодина, когато се правят коригиращи Т1 и Т2 за 2018, ще се получат осиг.вноски за довнасяне, които ще се включат на съответния ред в Приложение 1 (окончателни осигурителни вноски вкл. и за минали години)  и така ще стане дублиране според мен.
Или бъркам?

Няма да се получи дублиране. Под "осигурителни вноски вкл. и за минали години" се имат предвид тези вноски за доплащане, които биха се получили от подаване на коригиращите Т1 и Т2  само с разликите в сравнение с вече подадените и платени за тези минали години  .
Примерно сега 2018 подаваме за 2018 и 2017 коригиращи Т1/2. Получават се вноски за довнасяне за 2018 - 100 единици, а за 2017 - 20 единици платими до 30.04.2019. Посочвате тези 120 единици. Те са общо дължими по ГДД 2018 , но включват и вноски за 2017.
Според Указанията в Приложението - не.
Не просто когато ме съкратиха ми казаха че другия месец ще ми преведат борса на 15то число

За съжаление плащат не тези, които съкращават.
По - скоро очаквах причината да е плащане на сумата за наема за 10 г. . Принципно фактура се издава при авансово плащане / до 5 дни от постъпване на плащането / или до 5 дни от датата на данъчното събитие. Какво данъчно събитие имаме в случая ?
Да цялата година е СОЛ, полага личен труд от 01.04.2018г.

Само като уточнение :
След като цялата година е СОЛ значи полага личен труд цялата година, а от 01.04.2018 този личен труд е и платен.
Зависи какво са договорили с наемателя.