Работно време - 4 часа при сумарно изчисляване на работното време и по утвърден график.
Лицето е собственик на ЕООД и през него внася осигуровки като самоосигуряващо се лице.

Не попълва Т 2 за наема.
Ако става дума за СОЛ по КСО наемът няма място в Т2. Там се вписва само наемът на лицата по чл.40 ал.5 ЗЗО. А иначе по принцип се разпределя за месеците на упражняване на дейността, а не на получаване на сумата .
Да, независимо. Т1 и 2 се попълват от самоосигуряващи се лица - Т1 и 2 от СОЛ по смисъла на КСО / ЕТ, съдружници в ООД, свободни професии и прочие / , а Т2 от СОЛ по чл.40 ал.5 ЗЗО.
Не попълвате изобщо Т1, както и pmihaleva Ви е писала ,  защото сте самоосигуряващо се лице по чл.40 ал.5 ЗЗО и се попълва само Т 2. И да-трудовия договор в колона 3.
Връщайте лицата да си оправят бележките по фирмите, това е.  Ако не им ги оправят - остава незаконосъобразния начин за попълване.  Много добре знаем всъщност процедурата, която е правилна, обаче защо има тогава такива теми като тази...........:smile1:
До 30.04.2015 г . можете да правите промени, вкл. и заличаване на обр.1 за 2014 г..
С какъв надпис като причина ги отхвърли ? И защо смятате, че ако подадете ор.1 и обр.6 за всеки месец от периода ще ги отхвърли пак ? Не би трябвало .
Честно казано не съм обърнала внимание дали ми е един и същ. Но последната подадена остава актуална. Това проверих със сигурност.  :smile1:
Подавате нова с верните данни - тя ще припокрие първата. На принципа на ДДС декларациите.
Не ви я приема системата, защото срокът за подаване е минал - до 25.03.2014 . Ще трябва да отидете на ръка в НАП вероятно.
Правилно е код 8 за ДДФЛ и дата 28.02.2014 обаче защо е с код К ? Иначе за редовна е късничко, както и Марпан е писала - подаването ще е след срока.
А ако не се подаде / изпрати това заявление какво се случва с тези пари ?
Може и да е правилно - зависи. Осигурени ли са на друго основание лицата по ГД, какъв е размера на дохода след НПР за месеца на полагане на труда ?
Като получава тази сума от ООН няма ли по нея направени и удръжки за данъци ? Някакъв документ за това ?
Ако сбора на всички доходи като СОЛ в Т1 и 2 не са ти повече от авансово избрания осиг. доход няма да имаш довнасяне. Изравняването е върху общата сума, а не за всеки доход поотделно.В такъв смисъл ми беше питането.
" Разликата, ако включа сумата, е 400 лв. отгоре, след като вече един път са удържани тези пари през СИС "

Искаш да кажеш, че има доходи като СОЛ повече от авансово избрания осиг. доход и като впишеш тези в 5.5 излиза на довнасяне точно от тях ли ?