Официално и както е редно - на място.
Неофициално - увеличете си с разликата Д55 за I трим.2022.
Подавате нова редовна с правилната сума и тя остава последно валидна. :smile1:
Единствено в Закона за счетоводство съм видяла, че печат не е необходим при оформяне на фактурите. Чу се такава идея от новото правителство изобщо за отменяне на печатите, но не съм прочела да е реализирана. Без да оспорвам правното становище, което сте постнали смятам, че институциите си търсят все още печатите въпреки него.
 след като не е задължително фирма да има фирмен печат

Това от кога е така ?
ЗКПО
чл.42
(3) Непризнатите разходи по ал. 1 се признават за данъчни цели в годината, през която доходът е изплатен, до размера на изплатения доход.

Според мене - не.

През 2020 година обаче, след плащане на лихвите, същите не са посочени в намаление в годишната декларация. Според вас може ли да се посочи намалението в ГДД за 2021 година.
Не ми се зареждат дори в Приложение 1.
Здравейте,
при мене също е така. Имам подадени няколко и на някои се заредиха, а на други не. Въведох ръчно и подадох. Не ми се губи време да звъня и изяснявам. Иначе ги виждам подадени. Жалко, трябваше да сме улеснени. Уж...
Разбирам, но точно тези суми в Данъчно-осигурителната сметка в Справка Платени задължения и погасени с тях ми стоят необвързани, не са покрили никакво задължение, а платежното е пуснато през фирмената сметка по ЕГН на лицето.

Проверете си платежното наистина ли в задължено лице стои ЕГН-то на лицето. Няма как иначе да отидат по фирмената сметка в НАП. И вижте пък лицето дали има неплатени задължения.
И платените през сметката осигуровки няма с какви задължения да се обвържат, ако греша, моля поправете ме.

Ще ги обвързвате не със сметката на фирмата, а на задълженото лице. Те нямат място във фирмените задължения.
Въпроса е следният, по кредита на 455 си остават начислените осигуровки, ако се платят от фирмената сметка остават като надплатени, ............на мен в НАП ми излизат необвързани суми,

Независимо дали има или не личен труд личните осигуровки могат да си се плащат през фирмената сметка без проблем. Изобщо не разбирам как е възможно това, което пишете . Да поясните ?
Сега всичко си дойде на място - чак си погледнах в упълномощаването какво имам като бланка.  :smile1:
Да, интересува ме пълномощното за подаване на документи с КЕП. Но не само - и за подаване на болнични в НОИ, и за носене и приемане на документи "на ръка".
За КЕП - значи първо попълвам бланките за упълномощаване в сайта, после отпечатвам пълномощно, прави се нотариална заверка и тогава отивам в НАП. Така ли?

Не, не се прави.За НОИ процедурата е друга и това в НАП няма да ви свърши работа .
Нищо не ми е излизало, нито преди три дни, когато за последно попълвах заявление, нито никога преди това.

Може би просто не говорим за едно и също нещо. При попълване на Заявление за упълномощаване винаги излиза и " УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ОТТЕГЛЯНЕ НА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ПРОМЯНА НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС" , което се носи в НАП. Да, точното му име е Уведомление за упълномощаване, а не упълномощаване. Никога не Ви излиза ли ? Излиза винаги.

Отделно, както вече е ясно, че ако не се занесе от собственика на фирмата - упълномощител приносителят трябва да си има пълномощно. В това нямаме разминаване.  :smile1:
Преди 3 дни попълвах заявления за упълномощаване с ел. подпис и не ми излезе никакво тяхно пълномощно.

Това не може да бъде. Винаги при попълване на Заявление за упълномощаване излиза и самото Упълномощаване от фирмата към притежателя на електронния подпис. И когато фирмата - упълномощител го носи в НАП не се изисква друго пълномощно.

 отидох си в НАП с пълномощното в свободен текст, потвърдих заявлението и готово.
Никъде не ми е излизало тяхно пълномощно.

Когато се носи от притежателя на ел.подписа тогава трябва да има отделно пълномощно, че е оторизиран да го представи той пред НАП.
До сега не съм ползвала ел.подпис като упълномощено лице. Интересува ме:
1. за всяко упълномощаване /пред НАП, пред НОИ, за ТР.../ ли трябва отделно пълномощно или става с едно за всичко?

Ако питате за упълномощаване от фирма за подаване на различни декларации и документи в НАП с ел.подписа Ви то при електронното попълване на Заявлението излиза тяхно пълномощно, което следва да се представи на място от упълномощителя. То се генерира автоматично от системата на НАП и не е свободен текст.
Здравейте,
Трябва ли да се регистрира фирма по ДДС ако само купува стоки от страна в ЕС?

Не подлежи на задължителна регистрация до момента, в който не попадне в обхвата на чл.99 ЗДДС.
Промяната в декларацията не само съм видяла, но и днес подадох няколко. Вече писах по-горе, че Подаващият чеква текста, че другият родител няма да ползва това данъчно облекчение. Под тази форма е декларирането на това обстоятелство и без чекване не може да бъде подадена ГДД с дан. облекчение за деца.

ЗДДФЛ само първата година имаше значение. Сега вече няма значение. Следете измененията в закона.

В чисто практически план тази декларация под формата на чекване от подаващия я е факт и съществува.
Да

Обадете им се - при същия такъв случай се обадих и се оказа, че те нещо там трябва да "разрешат" .