Здравейте ,
този въпрос ще зададете на програмистите на софтуера Ви. Проблемът е там. Сега може да подадете 73/6 без записите за тези, които излизат на по 2 реда. За тях ще направите 73/6 на НАП-ската програма и ще подадете отделен файл. Данните се натрупват.
От НАП ми казаха че може с ПИК

Не става дума дали може или не - просто пишете, че не сте подали 73/6 , а в същото време с ПИК виждате, че не е приета. Нали коментираме каква може да е причината...,
Успех !
Няма да стане с ПИК ли?

Не знам това - просто си изяснявам какво сте правили и не успявам. :smile1:
Да с програма НАП избирам осигурител,Чл73 нова 73.6.
С ПИК изписва справката н е приета поради некоректен файлов формат,липсваща или некоректна стойност в поле от файла.

Подавам Д1и6  и справка 73.1с ПИК.Справка 73.6не съм подавала досега.

?
Да

Подавате с ПИК ли ? Не съм обърнала внимание, че може.
Последното обновяване ли имате - мисля, че беше.....4.
ДОБАВИ и пада името на долните редове ЗАПИС в XML.

Всъщност първо само запис от бутончето долу и после така направеният запис с бутон запис в ХМЛ от опциите в дясно ?
Ако имате описания по-горе вариант с подаването на ГДД чл.50 за 2019 подавате и коригиращи Т1 и 2 за 2018 едновременно с ГДД . В нея отбелязвате, че подавате и Т1 и 2 за минали години в началната страница, където отбелязвате какви приложения подавате.
 Инспекторката каза, че няма проблем, че не се равняват.

Всъщност сумите се равняват - просто са разпределени в коригиращата и редовна Т1/2.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20150.0

Съмненията ми са породени от това, че сумите в колона 5 няма да отговарят на приложение 1. Т.е. всяка година декларирам по 11 месеца в колона 5 и коригирам предходната година със сумата от месец  декември, изплатена януари. Инспекторката каза, че няма проблем, че не се равняват.
Моля за вашето мнение, дали този е правилния начин.

Да. Това е правилният начин.  :smile1:

Иначе не бих посочила банковите такси от този пример

Да се чете - валутните разлики.
В този ред на мисли дали там би следвало да посочим и банковите такси за платежните за лични осигуровки на СОЛ примерно ?

Иначе не бих посочила банковите такси от този пример - те не са породени от взаимоотношения между свързани лица, а от сделка с валута . Самата сделка, ако води до счетоводен разход - да.
И с несвързаните имам курсови разлики, но ме вълнува попълването на таблицата за взаимоотношенията със свързани лица в ГДД.

То и bobo в тази връзка се опита да подскаже... :smile1:
Вижте чл.34 и чл.37 от ЗКПО. След като е изминала давността признавате разхода съгласно чл.37 и не преобразувате.

http://balans.bg/6105-otpisani-vzemanija-s-iztekyl-davnosten-srok/
Да, включвате осигурителния доход за 12.2019, а личният труд за 11 месеца делите на 12 и разпределяте. Следващата година подавате и коригиращи таблици 1 и 2. Имаше една доста подробна тема тука, ако я намеря ще я постна.
Здравейте,
вероятно след въвеждане данните на едно лице давате и запис ? Първо ги натрупайте в табличката долу и тогава запишете.
През 2019 година фирмите, които през 2018 година  не са имали дейност подаваха декларация, която се депозираше в ТР изключително само от собствениците или от изрично упълномощен адвокат. Доколкото схващам , сега вече не е така ?

Съвсем си е същото за отчетността, касаеща 2019.
Възможните варианти са 2 :

1. Или в НСИ чеквате , че фирмата няма дейност и не подавате ГДД чл.50

2.Или в НСИ чеквате, че сте с приходи-разходи под 500 и подавате ГДД чл.50

Комбинацията  НСИ без дейност и ГДД чл.50 е невъзможна / според мене / .
 :blush: но по този начин всичко ще бъде неточно, изкривено?!

А по кой начин ще бъде точно в хиляди лева ?