За счетоводни цели може да прецените, че има по-дълъг полезен живот , а за данъчни цели не следва да надвишава максималната амортизационна норма от 4 % в случая. Ако нямате някакви конкретни съображения в общия случай си го амортизирате с този процент до пълно изхабяване.
От Указанията за попълване на Приложение 7 :

" За улеснение, при определянето на облагаемия доход, за целите на това приложение може да се ползва съответното приложение, в което биха се декларирали доходите, ако не се облагаха с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници  (Приложение № 2, ако дейността е осъществявана като едноличен търговец; Приложение № 3 - за упражняване на занаят или свободна професия). "

 :noexpression:  :question::

Просто го погледнете - там има кодове, НПР според кода - ориентирайте се. Пише го и в Указанията на Приложение 7.
Разгледайте Приложение 3 и ще си отговорите на въпроса - ако дейността не беше патентна къде щяхте да попълните доходите на това лице ?
1. При това положение не трябва да се подава Д6

 :good:
Nickolay ,

при администрирането на личния труд има два варианта - или осигуровките удържаме от възнаграждението или само ги ползваме за намаляване на данъчната основа, а СОЛ си ги внася на каса/банка в дружеството. В случая при твоето питане явно организацията е да се удържат по ведомост и от цитирания от тебе текст попадаш в "удържани" . Иначе принципно осигуровките за декември, внесени през януари на следващата година са авансови осигурителни вноски за предходната година и като такива се попълват и в Т1/2 на ГДД.
В клетка 4 е попълнено 175,28 за 2019 г.

Аз не разбирам въпроса - посочили са, че са удържани 175.28 колкото съответстват и на ведомостта им. Като си е попълвало ГДД лицето си има право не само на удържаните чрез дружеството, а на всички авансово внесени и си ги е допълнило. Какво е притеснението наистина не схващам - то сигурно е от петъка...
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=27608.0

Аналогично на разсъжденията в тази тема тези разходи за транспорт отиват в стойността на стоките и оттам нататък вижте темата и помислете.
Здравейте!

След като е направено подобрение на сграда, каква амортизационна норма трябва да ползвам за новата стойност ако сградата е амортизирана вече 5 г с АН 4%.

Какво налага да променяте амортизационната норма ?
справка по чл.73, ал.1 за хората, с които имаме сключени граждански договори си генерирам файла от микроинвест трз про и я подавам в нап и всичко е ОК.

Няма да може да подадете две справки поотделно / ще остане последната валидна / - направете една на НАП-ската програма или намерете техническа възможност в Микроинвест за вмъкнете и другите.
Не, Брекзита не ги засегна.  :smile1:
Това, което коментираме е едно от тези неща, за които се замисляме предвид очаквани или неочаквани действия на НАП при проверка. Като се солидаризирам с мнението, че липсата на реквизит не прави разхода невалиден предпочитам да съчетая документалната /не/обоснованост с предпазливост.
ЗДДС
чл.96
(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47

Не, не влизат в обхвата на чл.96.
недокументално обоснован или друг следва да е?

Например "документално необоснован" .  :good:
В подобен случай въвеждам два пъти документа. :smile1:
Мога ли отчета за продажбите да го вкарам два пъти или трябва да имам два отчета за различните %ДДС?

Според мене и двата варианта са възможни, но по принцип Отчет продажби трябва да бъде с информация за сделките с различни ставки.

отчет продажби бланка
Според мене в колона 9 - ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-6 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък