НМЕ
.......
Чл. 19. (1) Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се анулират, след което се издава нов болничен лист.
(2) Нарушаването на режима, определен в издаден болничен лист, не се приема като самостоятелно основание за прекратяване на отпуска за временна неработоспособност.
(3) Споровете между осигурения, лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и други заинтересувани лица и органи се разрешават по реда на чл. 112 и 113 от Закона за здравето.
Най-добре е да си направите юридическа консултация по въпроса. Все пак един цитат от Закона за собствеността може да хвърли светлина по въпроса .

Закон за собствеността
.............
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила, а чужденците - и при наследяване по закон.
Изчисленията Ви са верни.  :smile1:
По принцип :
т.34 = 405,67 - ( 104.26 - 10.42 ) = 311,83
10,42 е данъка на обезщетението.
Ако съм ви разбрала правилно незавикимо, че влекачът е старо МПС , стане ли моя собственост и моята фирма ще има право на разходи за аморизации по 25 процента на година за 4 години ?

Точно така .  :smile1:
https://www.bgkantora.bg/statii/Nasledyavane-na-Ednolichen-targovec

от линка :
" Ако наследниците все пак решат да поемат ЕТ, те трябва да определят един от тях, който да придобие статут на ЕТ и да продължи дейността на наследодателя. "
Счетоводителката каза че е напълно амортизиран , ще ни го фактурират на 7000 лв без ДДС.

Напълно е амортизиран за тях, но не и за Вас. Купувате го , въвеждате го в експлоатация и си начислявате амортизации .
Мястото на изпълнение е Белгия - не начислявате ДДС на основание чл.86 ал.3 ЗДДС .
Явно цената на доставката не е калкулирана в стойността на стоката и следва съгласно правилата при продажби от сайта получателят да я заплати . Според мене имате извършване на услуга - доставяне на стока и мястото на нейното изпълнение е България съгласно чл.12 ал.1. Следва да начислите на това основание и ДДС. Бихте могли да добавите сумата за доставка на отделен ред във фактурата за стока, но и като отделна фактура / ако държите да е така / също не би трябвало да е проблем да я оформите.
Делфинче, при мен всички ДУК са по ГД. Как става ДУК да е по КТ? Не съм запозната с този вариант.

Има доста теми по този въпрос и тука. Не ми е възможно в момента да потърся и постна нещо подходящо. Има и различни мнения по въпроса, а също и практика. ДУК по КТ е трудов договор за управителя . Може ли, не може ли, удачно ли е или не...колкото хора толкова и мнения.
При желание и възможност потърси тема.
Иначе споделям мнението , че ДУК следва да бъде облигационно правоотношение по ТЗ , а не трудов договор по КТ. В практиката обаче има немалко ДУК сключени именно като трудови договори.
Моля дай те ми съвет възможно ли е поемане на предприятие на починал ЕТ от наследник и запазване на ЕИК на починалия ЕТ

Точно това беше законовата практика до 2007-2008 / не съм сигурна в точната година / .След това обаче започнаха да издават вече нов ЕИК и не мисля, че това, за което питате е възможно.
Може да стане по всяко време на годината. За прекратяване на самоосигуряването подавате ОКД5. Ако ДУК е по КТ подавате уведомление. Ако не е по ГД, а е облигационен договор не подавате никъде нищо. Това обстоятелство се оповестява при подаване на Д1 с код 10.
ден, в който съм там- като отпуска ли (понеже се върнах на работното си място) или като болничен на база ТЕЛк решението да се ползва?

Или имате болничен или нямате. Това последното не го замества. Остава вариантът с отпуската.
В пътния лист не ми се струва коректно да пише "почивен ден" . Все пак той е за описване на маршрути и изминати километри, а не е касова книга примерно. И ако в събота е използван за служебни цели това трябва да е видно от съдържанието на пътния лист.
В така описаната ситуация данъчните просто имат за какво да се хванат особено, ако срещата с клиента е на морето. :smile1:
лицето от НАП,са го посъветвали да пише договор за временна финансова помощ

Ако тези пари няма да се връщат думата "временна" някак не " стои " добре ... изисква сякаш връщане. :smile1:
нещо в текста да се пише по-друг начин,защото временната финансова помощ е между роднини,и сумата няма да се връща.

Това не е ли дарение ? :hmmm:
Трябва ми бланка за договор за временна финансова помощ ..... намирам само за паричен заем

Просто да промените думата заем щом не Ви устройва да се нарича така ?
Редковна декларация само с данък ли

Да, редовна с код 8 и ДДФЛ.
Да, процедурата е да подадете неподаденото Д6. :smile1:
Когато се подават редовни данни макар и за предходни периоди няма проблем системата да ги приеме.
Има толкова нюанси и варианти, че анкета с два отговора ей така по принцип е некоректна . Не може да се избере категорично само едното.