Здравейте,
как да осчетоводя компютър за 1700 лв с Ддс. трябва ли да го завеждам като актив?

Трябва, ако е актив.  :smile1:
Дори и да имаше такава клетка с инфо за дата на започване на работа / а такава няма / важното е, че лицето изобщо не се е явило и не е започнало работа при Вас.

Заличете си - няма за какво да се притеснявате.
или МРЗ (460/7 * 4 = 262.86 лв) - защото МОДа е по този начин ? ?

И това не е случайно. :smile1:
Подкрепям мнението на bobo - 262.86  .  :good:
Ами от назначаването са минали 3 месеца, дали няма да ме глобят?

Заличавайте спокойно - след като такава е фактологията / лицето не се е явило и не идвало на работа / няма какво да Ви притеснява.
Това доста философски звучи!
Да разбирам ли, че отговора на въпроса ми е да:)

 :good:
 http://www.forcom-bg.com/dds/1/1.11.htm

Скрит текст :
ЗДДС
Скрит текст :
Според мене имате внос на стоки .
Предполагам, че независимо от сгрешената група цената си е правилна и си включва ДДС-то. Направете си правилен отчет за продажби за целите на ДДС за месеца независимо как ще излезе тази сума в месечния касов отчет. Не виждам причина да правите нещо по въпроса.
ЗДДФЛ
чл.38
........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица

Доходът от наем за имущество в режим на етажна собственост се облага с окончателен данък по реда на чл.38 .
А когато съм в болнични от самото начало на бременността пак ли е необходимо уведомление по чл. 313а от КТ  или самия болничен има тази роля(като основание пише "заплашващ аборт" ) ?

Когато има болничен той дава необходимата информация , но когато няма такъв - следва да се уведоми работодателя, за да може да се ползват правата, произтичащи от чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и чл. 333, ал. 5 КТ.
Забравих да допълня, че трудовото правоотношение пак ще бъде безсрочно, променя се само длъжността, но не и заплатата. Чудя се по чл. 118 ли трябва да бъде или по чл. 119

По чл.118 няма ДС, а само Заповед. Промяната на длъжността може да бъде само със съгласието на работника и следва да бъде ДС по чл.119 КТ.  :smile1:
 Ами да и 609 но и дебитните обороти на сметки от група 70 и друго......

Е, как дебитните обороти на 70 - то в тях има какво ли не, а дори може и 609 да е там. Ако това Ви е ориентира със сигурност дублирате нещо.
Ако имате упълномощаване за подаване с ел.подпис направо от програмата на НОИ можете да го подадете чрез опцията "изпрати".
Бихте ли пояснили?

И аз се зачудих, че и отворих Закона за счетоводството - там други думи за вида на договора се използват.
 Салдо по 401 по ф-ри от 2008 г, което не е закрито поради изтекла давност.

Най-общо казано отговорът Ви е в чл.75 ЗКПО. Салдото може да не е закрито, но при изтичане на давността дали не са направени съответните преобразувания на счетоводния резултат и правилно да е определен данъчния ?
Може да става дума и за Големият Взрив - The Big Bang, което по същество е напълно вярно :)))

Може и това да е печелившият отговор !  :good:
Дойде ми на ум и за филма "Теория за Големия взрив " , но връзката с България е най-логична със самия взрив. А може и да има игра на думи.  :smile1: