Ако смятате , че имате основание за това можете да подадете искане за сторниране на лихвите - правят го в определени случаи. Може би не разбираме точно направеното от Вас, но пък Вие можете да си прецените.
Невъзможно е да бъде погасено до 25.01, при положение, че се подава с декларацията за януари?

А е трябвало. :smile1:
Без значение кога се подава Д1 и Д6 срокът за плащане за декември е 25.01.
Здравейте, подадох декл. 1 и 6 за 12 месец

Кога ги подадохте ? За декември ли ?
И вие ли мислите, че е добре да изчакаме и да не корегираме

Не знам какво очаквате от изчакването. Кой да знае какво да правите Вие ?
 След като и ако ще дадете тези пари като доплащане към личен труд направо сте и задължена да коригирате. Няма да Ви отговори никой нищо конкретно, защото всеки ще реши в коментар и с управителя под каква форма да раздаде тези суми.
Коригирайте, обложете ги с осигуровки и данък , ако това отговаря на разбирането Ви по въпроса и СОЛ-ът го приема . Това приемане е има-няма едни 300-400 лв. осигуровки и данък. :smile1:
И по сметката ви да дойде точната сума, предвид евентуалните курсови разлики, че ще стане една бъркотия...


Ако платят във валута направо няма как да дойде точната - ще осчетоводяват и курсови разлики . :smile1:
Не би ли следвало и тази Справка да се подаде от правоприемника ? Попитайте в НАП на място или по телефона за клиенти.
Според мене не е проблем - важното е да си получите парите и да е ясно / независимо от наредителя / кой и за какво плаща.
Приета ли е Д1? По-скоро си мислех, че сте задали по-малко р. дни , за да дава съобщение за непълен месец. Сигурно неправилните работни дни е била причината.
За какъв период я подадохте?
Здравейте ,
осигуряването е функция на упражняването на дейност. В случая във фирмата без дейност управителят също вероятно не упражнява такава и не следва да се осигурява.
 нищо не подаваш - но следиш да не паднеш под масималния осигурителен доход и тогава подаваш ОКД -5.


ОКД е Декларация за начало на упражняване на дейността, а не за това следва или не да се осигурява СОЛ-ът.
В 7 дневен срок от началото на упражняване на дейността. Това не е непременно свързано с приходи. :smile1:
 Печалба няма да бъде разпределяна.
Следователно, едноличният собственик не следва да подава ГДД по Чл.50 ЗДДФЛ за придобити доходи и да изравнява осигурителни вноски.

Хубавото в случая е, че и да беше разпределена тази печалба изречение второ си остава в сила.

Има само нули, защото най-напред в данните на осигурителя (от синьото квадратче) трябва да се посочи процента на ФТЗПБ.


Аааа, да - така е. Може и там да е причината.

Доп. : Точно там е причината - добавих ТЗПБ в началото при избор на одигурител и стана. Вероятно aligeri има пропуск там. Ще си каже.  :smile1:
А посочвате ли на т.22.2 %-та за ТЗПБ?

Точно за това щях да пиша - от падащото меню излизат само нули и не дава да се въведе друга цифра, но пък може и аз нещо да не правя правилно...
Изобщо не ме пуска до там :( Сигурна съм, че някъде аз греша. На друга фирма вкарах заплатите на 7 човека персонал и нямах проблем...Благодаря на всички за отзивчивостта, ще трябва да се справя :)

Не ползвам НАП-ската програма, но направих един опит. Наистина изобщо не ме пуска да продължа след страницата с т.21 и ми дава грешка в осигурителния доход. Даже ме учудва, че изобщо нещо сте успели да въведете. :(
фирма с код на икономическа дейност производство .. открива обект заведение за бързо хранене. Ползването на намалената ставка от 9 % за ресторантьорски услуги свързана ли е с кода на икономическа дейност на фирмата. За да се ползва тази намалена ставка от 9 процента трябва ли фирмата да промени кода на икономическата си дейност на ресторантьорсво ,макар че не виждам на какво основание ще го направим де ..

Според мене няма такава връзка - кодът на ИД за целите на осигуряването и на статистиката има определени критерии, но това не означава, че другите дейности извън определената основна не съществуват.
Вижте попълни ли ли сте т.34
В конкретния случай, ако бяха отишли веднага след отказа можеше и да разрешат на място да се подаде, но доста време е минало от тогава.
Защо ли си мисля, че това предписание трябва да е от Инспекция по труда.

Точно така си е - НАП препращат към ИТ.