Хрили, а там какви са условията / има ли такива / за риболов ? Около мене са рибари и все гледаме да ходим на различни места и да има задължително обаче такива занимания ? Аз също харесвам много Родопите - уникално място са. Последно сме били в Проглед - Къщата с маковете. Така е името и - много красиво местоположение и обстановка.

Честита на всички Баба Марта ! Здрави и засмени да сте !

aztam ,

само да добавя нещо. Ако вземем статията 4531/304 и стоката е заведена с ДДС то отиваме на чл.47 ал.4 и следва да отчитаме коя част от стоките към 31.12 на годината е продадена и коя не и съответно да правим преобразувания в тази връзка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложена ал. 1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1.
Но стоката не е продадена. С 4531/304 определяш действителната цена на актива и така спазваш условието в ал.3:

"Алинея 1 не се прилага, когато 1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива".


 Разбира се, че активите не са продадени - иначе нямаше да бъдат в описа на наличните активи. Ще се продават тепърва и ще формират разход под формата на отчетна стойност на продадените стоки.
Имаш два  варианта :

1.Заприхождаваш стоките в 304 без ДДС , а самото ДДС даваш на разчет, който закриваш при възстановяването на ДДС-то по описа като не правиш преобразуване на резултата съгласно ал.1 на чл.47 .

2.Прилагаш чл.47 като преди това си заприходил стоките с включено ДДС, а след това съгласно ал.1 даваш ДДС-то по описа на приход.
Само 4531/304. Какъв приход и защо, след като не е било разход, или има програми дето не позволяват подобни въвеждания?

Е, не. Ще стане разход след като стоките бъдат продадени с изписване на отчетната им стойност, включваща ДДС-то. Най-добре процедурата е описана в чл.47 ЗДДС.Програмите тука нямат нищо общо. :smile1:

ЗДДС
Скрит текст :
СС 8
4.3. Като извънредни статии се представят:
а) балансовата стойност на принудително отчуждените активи;
б) балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други бедствия;
в) сумата на получените застрахователни обезщетения.

Това ми е логиката за 699/609.
Иначе да, два пъти в увеличение и два пъти в намаление една и съща сума, но с различна характеристика на причините за това. :smile1:
Относно отписването на актива от счетоводния и данъчния амортизационен план нещо посочва ли се в ГДД по чл.50 в посока увеличение и намаление?

Преобразуваш в увеличение "Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план " и в намаление "Данъчна балансова стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план " .

Иначе другото е ОК. Аз не ползвам обаче извънредни разходи - осчетоводявам в 609.
Много приятно изглежда това хотелче, Хрили. Чудесно даже - аз да съм - тръгвам през преспите.

Комбинацията от думи звучи като криминално деяние, но си е реална ситуация и най-лесния начин (без ограниченията на закона за плащане в брой, лихви по заеми, фалшиви назначения и труд и т.н.) в новостартираща фирма с мащаб да си вземеш печалбата.

Има си предимства - така е. Още по-лесно ще бъде, ако НАП "разреши" да кажем просто, че имаме право на авансово разпределяне на дивидент. В този ред на мисли се чудя, ако нямаме печалба за разпределение от минали години , а си вземем "скрито" едни пари и не е възможно според НАП да имаме авансови дивиденти пак ли трябва да декларираме скрито разпределение на печалбата и да я признаем за  дивидент.., който ще се яви всъщност авансов. :(
Извинявам се, но какво значи, че ги издаваме с ГДД

Неслучайно сложих на думата кавички, но като питате...нали там декларираме въпросното скрито разпределение на печалбата. :smile1:
Скритото разпределение на печалбата като дивидент ли се декларира, освен в декларацията по чл.55 ?

Имаш предвид справката по чл.73 ли ? Би трябвало да е така - нали данъчните го отъждествяват с дивидент.
Излиза, че текущо през годината "ги хващаме в крачка", че си вземат явно едни пари от касата, подаваме декларация по чл.55 / ами , ако не ги усетим навреме ? / и накрая ги "издаваме" с ГДД и справката по чл.73.
Добро утро и от мене !
Имаме сняг и е просто супер, а и хороскопът не ме стимулира да работя - едни лежерни хубави неща ми казва.
Стига да стигнеш , Хрили до Родопите - със сигурност няма да съжаляваш си мисля. Представи си едни снегове, една камина с пукащи дръвца, чайче с коняк ...ей такива едни хубави работи.Аз вече съм гроги - отивам да си взема един шоколад и спирам за днес...Мога ли да си поръчам един оптимистичен и енергизиращ / ама и дума/  хороскоп за утре, моля ?

Приятна вечер !
Много е лесно човек да се аргументира с нещо, което е записано някъде. Трудното обаче идва от това да се аргументираш с факта, че това нещо не е записано / прието никъде. Няма го, но искаме да го спазваме.Направо си има и данъчен ефект този дефект.
мисля че за ДЗЗД-тата екстра няма да има, защото тя идва от ТР

То всъщност екстрата идва от чл.38 ЗСч, но с изискването да се публикува Декларация за неактивност в ТР сякаш ДЗЗД-тата са останали встрани от тази инициатива...може пък нещо да недовиждаме. :(
Една декларация 6 за цялата година по ЕГН. Не можете да я подадете през ЕИК - или на място или с ПИК или с електронен подпис и упълномощаване от физическото лице.
Не подавате нищо в НАП - то вече и формуляр за това не съществува. Не знам за ГФО - като няма дейност няма ли някаква "екстра" като юридическите лица да мине с една декларация за това ?
Добро утро и спорна работа !

Трябва ли да подам отново ГФО за 2014г.?

Според мене да и можете да го направите с една такса с ГФО за 2017.