Ако подавате едно приложение 15 то в първата клетка е 1, а във втората поредният му номер / за този болничен лист / също 1. В описа ще имате 1 бр. приложения / болничен не носите и в описа не излизат брой болнични - те са вече подадени от лекаря / .
То годишно преизчисляване се прави във всяка фирма ... :wink1:

Годишното преизчисление се прави от основния работодател на лицето по трудов договор.
Може ли да уточним ,ако работника е на два договора в две различни фирми в двете ли фирми да подава деклерации...

Предполагам при основния работодател, който прави и годишното преизчисление на ДДФЛ.
Така изглежда. Това е добър вариант.

Направо не повярвах на очите си и още чакам вие да го потвърдите ! То предишното беше като личните лекари - нямат право да откажат на пациент, та и нашите "пациенти" не можехме да ги откажем по наше желание / много "социално" беше направено отказването / .
Правилно ли виждам и разбирам ?
Този формуляр за отказ от пълномощие / приложила съм го и като прикачен файл / го разпечатах от страницата на НАП. Не съм ползвала такъв отдавна и ме изненада малко. Преди сякаш упълномощителят се отказваше от нас , а сега имаме възможност да направим този отказ ние, упълномощените лица ??? Излиза, че упълномощеното лице декларира чрез този формуляр, че се отказва от упълномощаването и самото упълномощено лице си носи формуляра в НАП ?
Направо се зарадвах на тази възможност ! Права съм май или ... ???
В Д1 код 01 е за вид осигурен и няма никаква връзка с уведомлението. В указанията за попълване на уведомлението недвусмислено е посочено, че договор по чл.114 е с код 12.
Благодаря,за след 24,09 ми е ясно че целия отива като облагаем, повече се колебая за периода от 07/тогава е създадена фирмата и регистрирана по ЗДДС/ до 24.09 как да опиша оборота - данъчната основа ли да посоча като облагаем оборот или целия, с включения ДДС?

данъчната основа
Смятам, че е редно да анулирате неправомерно издадените фактури с начислено ДДС и да издадете правилните . Клиентите не биха имали право на данъчен кредит за неправомерно начисленото от Вас ДДС . За продажбите на дребно и получените срещу тях пари не знам какво би било възможно да се направи - целият оборот по касов апарат / извън този по фактури в брой , за които бихте анулирали издадените вече документи и издали правилните /  би следвало да отиде в обл. оборот / ако отговаря на характеристиката за такъв, разбира се / .
Всъщност трябва да видите дали към 01.10.2015 нямате 50 000 за 12 месеца назад и да е трябвало да подадете тогава - до 14.10.2015 документи за регистрация. Иначе принципно след 24.09.2015 не е следвало да издавате фактури с начислено ДДС като нерегистрирани в този период по ЗДДС.
 Няма да е СОЛ, но освен управленска дейност ще участва с личен труд в дейността на фирмата.

Как тогава няма да е СОЛ ? Най-накрая с този ДУК , на който държите , да не стане и ДУК и СОЛ. Вярно , че е осигурен на максимума, но независимо от това трябва да вземете принципно правилно решение.
Моля,посъветвайте ме как да постъпя,защото самоосигуряващото се лице е юрист и казва,че може да се издава СИС и сл.бележка.

Ако самоосигуряващо се лице беше бай Пешо, дето не може да чете щяхте да имате затруднение, но юриста със сигурност би могъл да чете, нали ? Дайте му една бланка на СИС и нека прочете текста под надписа "Сметка за изплатени суми" :

" Този образец не се попълва, когато получателят на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода"

Иначе, ако чете , но не му харесва да не декларира, че е СОЛ / обаче и сам да си попълни ГДД после / .
Какъв договор да изготвя-ДУК с посочено възнаграждение и да я включвам във ведомостта за заплати, или Граждански договор за положен личен труд ,като заплатата да изплащам със Сметка за изплатени суми?


Всъщност е важно да си изясните предварително дали искате управителят Ви да е с ДУК или да е СОЛ , полагащ личен труд. Доходите и по  ДУК и като СОЛ с личен труд са приравнени по отношение на дължими осигурителни вноски и ДДФЛ на трудови правоотношения. Едно лице с ДУК би могло да извършва само управленска дейност, а като СОЛ би могло да извършва всякаква дейност, включително и управленска. И при двата варианта бихте могли да документирате получаването на възнаграждение с ведомост / още повече, че за СОЛ СИС не се издава .
Има доста дискусии на тази тема и бихте могли да потърсите във форума.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
кл.1 - 0
кл.2 - 2
и задължително се попълват кл. 3,4,8,10,13,14,15 и 16. В кл. 10 попълвате датата на сключване на ДС.
Като подадете със задна дата вероятно ще Ви глобят , както се казва в крачка. Ако подадете сега все едно, че сега сте отворили магазина рискувате да Ви "открият" някога. Може да стане, може да не стане.....преценката си е Ваша. Не знам какви са глобите и дали си струва да се рискува с неподаване чак до следващата година.
......но пък е пускан касовият апарат?

Програмиран на новото място ли ?
Въпросните фактури са описани със сигурност в дневника на Еконт експрес, а не на Спортник, защото за Спортник това не е оборот, а разчет с Еконт. :smile1:
BG   
Номер по ДДС   BG 202813289
Дата на получаване на запитването   2015/11/11 10:31:51
Име   Спортник - ЕООД
Адрес   кв. Редута ул. Живко Николов №20 обл.СОФИЯ, гр.СОФИЯ 1505

Тази фирма, както е видно и от фактурата е Търговски представител на Еконт експрес. Тя не е доставчик на куриерската услуга.