Да, може - подава ОКД 5 , където декларира, че упражнява дейност, считано от дата....Полагането на личен труд на собственика предполага извършване на всяка дейност, свързана с дейността на фирмата, включително и управленска.

Предполагам, че няма сключен ДУК с определено в него възнаграждение, защото при това положение ще се осигурява и на двете основания.

нещо полезно по въпроса

http://qwerty1/2058-osigurjavane-i-oblagane-na-sobstvenik-i-upravitel-na-eood/
Може би е личен труд на съдружник, който се осигурява в друго дружество, в което е пак такъв ?
Точно така е.  :thumbup:


" Указания за попълване на обр.6
.......................
7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
С код корекция „К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение."

Тази част от указанията би трябвало да помогне........ :smile1:
За образец 1 може да подадете с код корекция верните данни, а коригиращата образец 6 с нулеви данни внимавайте да бъде със същата дата на изплащане на заплатите.
valldet ,

къде точно в Черно море извършвате тази услуга, че Черно море не е малко .......а и се стигна до обсъждане е ли или не териториалният шелф недвижим имот  :laugh: Докато не сме започнали да подаваме и декларация по ЗМДТ на този имот , моля поясни точно услугата като вид и място на изпълнение ...... :smile1: Иначе те руснаците си казали хората - не се начислява и толкова.  :ok:
Ако попадате в обхвата на чл.123 то подавате и съответното уведомление .
Да, със сигурност няма да се преизчисли обезщетението, защото довнасянето по ГДД е без ОЗМ .
Точно така  - посочвате в договора чл.67 и във връзка с чл.70 .
Избирате 01, защото независимо от срока на изпитване договорът е безсрочен . Вече няма основание 07 за сключване на ТД.
СС 4

Начисляване и отчитане на амортизацията

6.2. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

Ще съобразите това изискване на СС 4 с Вашия случай.
" Най-горе в дясно има БУЛСТАТ. Той за красота ли е "

irenabrili ,
 
накара ме да се замисля . :laugh: Не случайно е казано, че красотата ще спаси света . :wave:
Тука копвам една тема за осигуряването на чужденец в България, която със сигурност ще е полезна .

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=7555.0

По въпроса за ДДФЛ - технологията за личния труд си е тази, да, но е важно да се уточни ще има ли или не ДДФЛ този чужденец , изхождайки от ЗДДФЛ и облагането с данък на чужди граждани / от ЕС или извън ЕС /
Заверете му първо осигурителната книжка  - от НОИ така или иначе ще Ви поискат всички тези корекции и довнасяния при проверката.
Не се изисква разрешение от АЗ за полагане и изплащане на личен труд от съдружник - чужденец.  :smile1:

"Знам че личния труд не е по Кодекса на труда , а по ЗЗД , но искам да съм сигурна "
 :ok:
След като отчитате осигуровките на СОЛ чрез фирмата то начисляването им следва да става за периода, за който се отнасят и следователно плащането не би трябвало да има отношение към начисляването на същите .
Основната информация, която даваме с попълването на ОКД5 е дали лицето упражнява или не дейност в дадена фирма, чийто собственик или съдружник е. Осигуряването е само производно на това обстоятелство.
Ако банковият заем е обезпечен с имущество на собственика също ще подлежи на регулация.
Не виждам за какво . :smile1: