Защо не осчетоводите фактурата в месеца на ползване на данъчен кредит ?
Ако не може би да опитате това :
За целите на ДДС-регистрите осчетоводявате
Дт 304
Дт 4531 / всичко на Кт 498
и след това счетоводно Дт  304 / Кт 498 - с минус сумата по 304, за да не ви се дублира ?
Другаде ту слагат, ту не.......... :laugh:
Не се попълва  данък в обр.6 13.2012 на СОЛ и не се пише дата . :smile1:
Питате за ЕТ и личен труд, но личният труд и документирането му съгласно ЗДДФЛ се отнася за съдружници в ООД или собственик на ЕООД. Ако все пак питането е за ЕТ под каква форма получава този " личен труд " и как е оформен ? Малко повече инфо по въпроса .........нещо сякаш не е ясно.......
Обобщавате продажбите за населението в отчет за продажби. Не мисля, че в случая е необходимо издаване на фактура, защото тя не би съдържала необходимите реквизити в частта и за получател по доставката.
Обезщетението става дължимо на 21.03.2013 след като изтича един месец, през който лицето е без работа. Същото е включено във ведомостта за март 2013 и обр.6 ще бъде за март, а не за два периода, както е с обр.1.
Данъчната не Ви фигурира никъде, освен в ГДД.Прехвърляте счетоводна загуба.
Задълженията в единната сметка на ЕТ и ФЛ са едни и същи - не би трябвало да има значение от къде се правят авансовите вноски , но доколкото те са задължение на фирмата на ФЛ в качеството му на ЕТ моето мнение е, че се внасят по Булстат.
Декларацията от ЕТ се подава по чл.50 ЗДДФЛ в качеството му на ФЛ.Единната сметка не прави разлика в задълженията на ЕТ и ФЛ. От мене един глас за ФЛ. :yes3:
до 25.02.2013
Законово процедурата е уредена в чл.126 ЗДДС, въпросът е дали ще я приложите или не. В случай, че това не води до никакви промени на декларирани задължения едва ли някой би приложил чл.126, но все пак коректният подход  е този. И наистина браво на Вас, че при над 1000 документа на месец  имате само една грешка............ :give_rose:
" Не съм наясно до какъв период след откриване грешката може да се коригира........."

А ако не я бяхте видели ?
Имате назначен човек и неподадено уведомление. Независимо, че вече ще сте извън срока за подаване трябва да регистрирате въпросното уведомление, след като лицето работи и му подавате обр.1 . 
 :wave: в този дъждовен неделен ден !
Аз смятам, че единната сметка не е " счетоводен документ ", когото трябва да осчетоводявам. Когато правя превод към НАП сумата в платежното отговаря на точно определено задължение от счетоводните ми регистри. Така и смятам да го осчетоводявам. Към момента всеки е наясно дали единната му сметка отразява правилно или не задълженията му. Ако има такива, то те трябва да са като салда по съответната сметка в счетоводството, а ако има такива, които не са реални - то следва да ги оправи в НАП. Единната сметка може само да дава според мене информация дали НАП правилно ми закриват погасените задължения и да има функцията на контрол . Единствено лихвите, ако има такива по закъснели плащания би следвало да се осчетоводят и платят, като инфото се вземе от единната сметка.
 :give_rose:
При това трябва да сте убедена, че единната  сметка отразява правилно задълженията Ви, защото е възможно и да не е така. И друго - например ДДФЛ за февруари стои в неплатени с падеж 25.04.2013, въпреки че сумата е платена вероятно. И Вие ли ще я оставите неплатена счетоводно ?
Скрит текст :
:laugh:
Ако имате подписано за това допълнително споразумение - подавате и уведомление. В противен случай не е необходимо.
Добре, че при мене лицето излезе в неплатен за гледане на дете до 3 години, а после ще го мислим...........иначе и тримата поискаха да плащаме по равно.......никой не дава от баницата.......... :laugh:
То ако сумите са големи, а заплатите малки има да минат десетилетия понякога..........ако трябва единия да чака, а в това време все пак си има права по запора и според мене е недопустимо да не се правят вноски и по другите запори.