Да, съгласна съм да има изпит за счетоводителите, ако има такъв и за лекарите и юристите. Незнайно защо се смята, че само счетоводителите си " губим "  знанията с годините, като че ли това е някаква трева да дава фира.
Повярвай ми, Далила, дори и да не трябва да се подава пак ще има такива дето не знаят как " не се подава " . :laugh:
Така си е , Катя ! Това е направено с грижа за счетоводителя - да не остане без работа ! Иначе - да, в бюджет 2014 ще има пари, а за 2015 ще се намерят от някъде за връщане........
Всички пътища водят натам, create !  :ok:

и за навеса - също
Защо да е лесно като може да е по-трудно ? Иначе и с това ще се справим !  :laugh: Първо ще удържаме, а после ще връщаме - като във филма на Чарли Чаплин "Хлапето", където детето чупеше прозорците, а бащата сменяше стъкла. :laugh:
То понеже имаше съпротивление за връщането и в парламента сега явно това е формулата.  :smile1:
" В производствения ни цех монтирахме котел с водна риза за отопление през зимата. Всички разходи по изграждането на това отопление (котел, водна помпа ,радиатори и др.) мога ли да ги отнеса като текущи?"

Тези разходи според мене са пряко свързани с котела и те се правят именно заради неговото функциониране . За какво биха Ви били радиатори примерно , ако нямате котела ? Струва ми се по-правилно да се натрупват към актива и да се увеличи неговата стойност.
Аз съм ЗА различни социални решения в полза на работещите с ниски заплати. Това обаче ми прилича повече на друг начин да се върне необлагаемия минимум. И сега ще постигнем тази цел по друг начин.  :smile1:
" В този случай няма глоба за неподадена в срок декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО,нали? "

За доходи, изплатени на местни физически лица през четвърто тричесечие такива не се и подават изобщо.
Да, marpan_64 , така е - не е от желание за напълване на бюджета......... :laugh:
Декларира този си доход с подаване на годишна декларация чл.50 и до 30.04.2013 внася дължимия по нея данък.
Може ли някой да ми каже, управителят на новорегистрирано ООД от кога трябва да започне да се осигурява и може ли да работи като управител по трудов договор на 4 часа. 

Ще започне да се осигурява, кагато започне да упражнява дейност и подаде за това ОКД5, а за управлението на трудов договор в ООД - да, може на 4 часа - стига да има кой да върши останалата работа в дружеството.
 :wave:  :give_rose:

Искам да вмъкна и тази тема, да коментираме тези неща точно във връзка с промените. Да коментираме тука обаче, в темата на Алфа , за да е на едно място.  :smile1:

 http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8612.msg49292/topicseen.html#new
Не мога да отговоря аргументирано, но в случаи от практиката виждам / в държавни институции / , че представянето на служебна бележка от института, че лицето е завършило и предстои издаване на диплома е вършило работа за признаване на правоспособността .
Брутната е правилната, разбира се. 
 
/ Сигурно Елена се е объркала с обезщетение, изплащано от работодател на работник по чл.224 . /
Правилното е да е залегнало в правилата и ако те не дават отговор няма как ние да отговорим.
Какво е записано във Вътрешните правила за РЗ ?
" 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „начисления разход,представляващ скрито разпределение на печалба“ се заменят със „сумата, представляваща скрито разпределение на печалба“.

Преобразуваме финансовия резултат с разходи, а тука вече става дума за суми. Ако собственикът вземе под каквато и да е форма суми за лични нужди това би се тълкувало  за скрито разпределение на печалбата......

Вчера сервизната фирма за касови апарати ни уведоми, че не следва да демонтираме същите, защото скоро ще бъде върнато старото положение. Става дума за КА на кафемашините. Даже си преподписахме договора с тях . Ясна е посоката.  :smile1: