Направо си подавате корекцията и си доплащате данъка и евентуалните лихви. Никакви глоби не следват като се има  предвид, че процедурата е официално "разрешена"  . Миналата година подадох такава корекция и както се казва ситуацията е вече пробвана.:smile1:
Чисто формално погледнато - има грешка - следва корекция. А и няма да си задавате все този въпрос - не трябваше ли все пак... :smile1:
А какво мислите относно това ? Мисля, че не би трябвало да ни начисляват ДДС
Съгласно Чл. 21 (2) ЗДДС в България и Директива 2008/8/ЕО от 12.02.2008 г.
на ЕС:

Мисля, че трябва да погледнете и ал.4, както вече е посочила и ely_g . :smile1:
Прави ли са да начисляват ДДС?

Прави са, да. Вие сте в обратна ситуация на тази от следната тема :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,23398.msg139633/topicseen.html#new


Друго си е да си възпитано куче...
Ох, това трябва да е предпетъчен синдром........кой луд е тръгнал да иска нещо сериозно от тебе в предпетъчната летаргия........направо си е търсел белята...

Следва да определите дали този УПИ за Вас се явява ДМА и отговорът е ясен - цитирали сте го. :smile1:
Само да добавя нещо за заличаването - всичко би станало по гореописания начин, ако двете Д1 за лицето са с еднакъв код за вид осигурен.
Не трябва ли да са две заличаващите и съответно две нови Д1? Пак със съответния чек за неподаване на Д6?

Д1 с код заличаване всъщност заличава всичко за това лице.
Ааа, това с двете длъжности май обяснява нещата - като подавате Д1 с код К за едната тази Д1 замества предходните две общо и Д6 не се равнява. Остава да подадете една Д1 заличаваща за лицето и две Д1 - правилните за двете длъжности с чекване за неподаване на Д6.
С последната актуална версия за Д1 ли сте направили файла ?
Услугата е свързана с недвижим имот и мястото на изпълнение е там, където се намира имотът. В случая това е територията на страната. При фактуриране към Възложителя следва да начислите ДДС .

http://balans.bg/2802-mjasto-na-izpylnenie-na-usluga-svyrzana-s-nedvijim-imot/
Малко вероятно е някой да седне да рови банките специално да разчита транзакциите - нещо е провокирало това. Най-вероятно е голямата каса и последвалото обяснение за осчетоводяването на "заема" , от което касата само набъбва.
Та въпросът ми към deana72 остава . Ситуацията не е безобидна.
Проблемът, е, че виждат преводите от фирмената сметка, в сметката на физическото лице

Интересно как стигнаха до това да видят получателя на този превод ? Може би осчетоводяването 501/503 е завишило изкуствено касата и това е привлякло вниманието ?
Какво мога да напиша в счетоводната политика,  че заради краткосрочния характер не отразявам заема.

Това ми се струва несериозно просто. Да не говорим, че като свързани лица е следвало заемът да има и лихви. То сега по-скоро следва да помислите за човека, предоставял заема, а не толкова за фирмата. Аз бих направила договори за заем, бих предвидила и лихви - всичко, както си е редът. А неосчетоводяването на заема и лихвите да поеме като пропуск счетоводството. Както се казва от едно нищо е на път да стане голямо нещо.
Аз не разбрах въобще ситуацията. Искате да кажете, че всичко това става извън фирмата, без да има отражение по счетоводните сметки ? И къде е точно проблемът ?
По същество с лиценз или не превозът е извършен и евентуално би последвала административна санкция за липса на лиценз, но не и промяна на  ставката на ДДС защото практически транспортът е извършен реално . :good:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2014/12-2014/0261d814/868c0814.htm

от обосновката по делото :
" Липсата на лиценз би могло да ангажира евентуално административно-наказателна отговорност на дружеството, но в никакъв случай, не може да се приеме като основание за определяне на допълнителни публични вземания, защото тогава следва да се счита, че целият транспорт е бил извършен на територията на страната, което не е така. От тази гледна точка оспореният акт противоречи на прогласения в чл. 7 от АПК извод на истинност, а именно, че административните актове се основават на действителните факти от значение за случая."Да,ама моя превоз не е за собствена сметка.Хората ми плащат .

Да, точно пишех да се коригирам, защото сте отбелязали, че колите са на името на друга фирма.