Обърнете внимание на Наредбата за намалено работно време, съгласно която за определени категории работещи и особено в лаборатории то е 7 часа.

Вижте насоките, които дава СС 2 за отчитане на стоково-материалните запаси.

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=869%3Acc2&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134

Базата бихте могли да определите като съблюдавате спецификата на производствения процес. Тя би могла да бъде процентното участие на приходите по артикули в общия приход от продажбите , би могла да бъде процентното съотношение на вложените основни материали по артикули в общия обем преки разходи или друг критерий, определен от Вас.  Преценете кое би отговаряло най-много на достоверността на разпределението на тези разходи .
Подавате декларация 1 за всеки месец на полагане на труда по гражданския договор със съответната сума за месеца.
Май декларацията подадена от един, а данъкът - платен от друг..... :smile1:
По принцип Наредбата за командировките в чужбина не дели страните на такива от ЕС и останалите. :smile1:
За всеки болничен, на който пише, че е първичен работодателя плаща първите 3 дни!

А, не ! По-горе колегите са се и мотивирали .
А тогава защо питате ?  Неслучайно Ви отговорих, че може, но не е правилно........:smile1:
Едва ли това ще е толкова голямо прегрешение........ :smile1:
Може, обаче не трябва - записва се основната заплата.  :smile1:
".......ще се знае, че същото дължи данък "

какъвто всъщност не дължи........ :smile1:
Не знам какви отхвърлени декларации имате пред вид - чл.55 ? То не следва и да я подавате.......Питам се само физическото лице дали не дължи все пак този данък въпреки, че е внесен от фирмата-платец. Това внасяне обаче е неправомерно....
В случая ще имате неправомерно удържан ДДФЛ и също неправомерно внесен. Същият не подлежи на деклариране с декларация чл.55 и ще стои като надвнесена сума, необвързана с определено задължение.Смятам, че е редно да го възстановите на лицето, от което е удържан , а надвнесената сума да компенсирате с друго последващо плащане по единната сметка.
Четох, търсих и не намерих ограничение за това колко може да е максималната продължителност на неплатения отпуск / в общия случай, а не целеви -за дете , учене и прочие / .

Дали е правилно " умозаключението " ми ?   :hmmm:
Да, разбира се, че има.
"........а ако се оплаче в инспекцията? "

От какво ?