Моето лично мнение е, че трябва да се изготви договор за наем и да се удържа данък за дохода на физическото лице, но чух и мнение от колеги, че не е нужно.

И моето мнение е такова. А тези, които мислят, че не е нужно явно не се притесняват от чл.16 ЗКПО.

И ако се изготви такъв договор може ли фирмата да ползва данъчен кредит за всички разходи за автомобила, който се води товарен.

Да, имате право на данъчен кредит за всички разходи, свързани с наетия вече автомобил.
Щом сумата е под МРЗ и лицето не е осигурено на друго основание през месеца не се удържат осигуровки
Правилно - подавате Д1 и Д6 редовни само за това лице. :smile1:
Актива ще заведете с договора, а погасителният план ще Ви послужи да определите размера на лизинга и да начислите задължението по Кт 159 / или , която сметка ще ползвате / .
Толкова много фирми изплащат работните заплати на работниците си на ръка и не знам да имат какъвто и да било проблем. Не знам да има някакъв регламент, забраняващ това.
Ясно е, че ще трябва да се декларира начало на дейността и да се внесат осигуровки заради тази покупка. Може ли обаче от началото на м.август 2017 да се декларира преустановяване на дейността и чак през м.12 да се подаде отново декларация за подновяване на дейност и оттогава да се продължи с внасянето на осигуровки?

Да и то не само може, но и трябва - след като лицето не упражнява дейност - подава ОКД5 и прекъсва, а след подновяването на дейността отново следва подаване на ОКД5 и възобновяване на дейността и респективно осигуряването.
Лицето е неосигурено и има болничен лист неправомерно издаден / иначе съм съгласна с Пъпешче, но това не е наш проблем сега / . Остава и да подадете Д1 за лице в неплатен без стаж.
Е, все пак НО трябва да се прекъсне, а след това да се поиска отново, поне с такова впечатление съм останал. Както и всичките писания около подаването на болничния...

Самият болничен е неправомерно издаден - как болничен в този случай ще прекъсне отпуск ?
По-скоро в обратен ред - прекъсване на неплатения без стаж, отработване на поне ден и болничен...
за периода на неплатения отпуск без стаж лиц;ето няма право на болничен. Това обстоятелство дава отговор и на въпроса Ви - този болничен не Ви касае по никакъв начин.
Та ви питам,вие в подобни случаи задължително ли минавате през 411?

И аз смятам, че минаването през сметка 411 не е задължително и не е проблем. Само за протокола да отбележа обаче, че аз осчетоводявам през 411 всички приходни фактури и документи .
А ако е вписано в запора "Налагам запора на трудовото възнаграждение" и нищо повече....

Много разтеглива работа е това, но може да се "хванете" за думата...
След 30.04.2017 за 2016 само на гише.
не ме изкушавайте,цяла сутрин водя този разговор някой да тръгне в тази посока .. :smile1: и просто да сторнирам тази сума в дневника за продажби за месец май .. едва ли е най правилния начин но ,като знам колко нерви ще изхабя със собствениците

Изкушаваме те и сигурно няма да си единствения изкушен в такава точно ситуация... :smile1:
Иначе си знаеш - чл.126.

та само с обяснение едва ли ще се мине според мен и за да направя корекция ще назначат  и проверка а на всичкото отгоре фирмата прекрати дейността си

Всичко това е така, ако приложите чл.126, но ако сами се "коригирате" е друга работа...