Много приятно изглежда това хотелче, Хрили. Чудесно даже - аз да съм - тръгвам през преспите.

Комбинацията от думи звучи като криминално деяние, но си е реална ситуация и най-лесния начин (без ограниченията на закона за плащане в брой, лихви по заеми, фалшиви назначения и труд и т.н.) в новостартираща фирма с мащаб да си вземеш печалбата.

Има си предимства - така е. Още по-лесно ще бъде, ако НАП "разреши" да кажем просто, че имаме право на авансово разпределяне на дивидент. В този ред на мисли се чудя, ако нямаме печалба за разпределение от минали години , а си вземем "скрито" едни пари и не е възможно според НАП да имаме авансови дивиденти пак ли трябва да декларираме скрито разпределение на печалбата и да я признаем за  дивидент.., който ще се яви всъщност авансов. :(
Извинявам се, но какво значи, че ги издаваме с ГДД

Неслучайно сложих на думата кавички, но като питате...нали там декларираме въпросното скрито разпределение на печалбата. :smile1:
Скритото разпределение на печалбата като дивидент ли се декларира, освен в декларацията по чл.55 ?

Имаш предвид справката по чл.73 ли ? Би трябвало да е така - нали данъчните го отъждествяват с дивидент.
Излиза, че текущо през годината "ги хващаме в крачка", че си вземат явно едни пари от касата, подаваме декларация по чл.55 / ами , ако не ги усетим навреме ? / и накрая ги "издаваме" с ГДД и справката по чл.73.
Добро утро и от мене !
Имаме сняг и е просто супер, а и хороскопът не ме стимулира да работя - едни лежерни хубави неща ми казва.
Стига да стигнеш , Хрили до Родопите - със сигурност няма да съжаляваш си мисля. Представи си едни снегове, една камина с пукащи дръвца, чайче с коняк ...ей такива едни хубави работи.Аз вече съм гроги - отивам да си взема един шоколад и спирам за днес...Мога ли да си поръчам един оптимистичен и енергизиращ / ама и дума/  хороскоп за утре, моля ?

Приятна вечер !
Много е лесно човек да се аргументира с нещо, което е записано някъде. Трудното обаче идва от това да се аргументираш с факта, че това нещо не е записано / прието никъде. Няма го, но искаме да го спазваме.Направо си има и данъчен ефект този дефект.
мисля че за ДЗЗД-тата екстра няма да има, защото тя идва от ТР

То всъщност екстрата идва от чл.38 ЗСч, но с изискването да се публикува Декларация за неактивност в ТР сякаш ДЗЗД-тата са останали встрани от тази инициатива...може пък нещо да недовиждаме. :(
Една декларация 6 за цялата година по ЕГН. Не можете да я подадете през ЕИК - или на място или с ПИК или с електронен подпис и упълномощаване от физическото лице.
Не подавате нищо в НАП - то вече и формуляр за това не съществува. Не знам за ГФО - като няма дейност няма ли някаква "екстра" като юридическите лица да мине с една декларация за това ?
Добро утро и спорна работа !

Трябва ли да подам отново ГФО за 2014г.?

Според мене да и можете да го направите с една такса с ГФО за 2017.
Другото кеото е, тъй като 4 счетоводители ме убеждаваха, че няма как само за 10-ина дни да бъда назначена и след това освободена и задължително трябват поне 2 месеца, се записах на борсата и по ел.път подадох заявление в НОИ.... ако ме назначат от дата 27.02.18г., дали ще е проблем да се отпиша от борсата иииии.... след 2 седмици да отида отново...

Специално отидох до Бюрото по труда да попитам за тези два месеца, защото непрекъснато се пита от напускащи за тях и се спекулира с това - не, не е прието за 2-та месеца и няма изискване колко време след прекратяването трябва да сте отново на трудов договор с цел по-благоприятно обезщетение.

По отношение на това, което сте направили мисля, че сте избързали и сега не става да прекъснете и пак да се върнете. Ще получите оставащото Ви време от първото записване на борсата.Всъщност точният отговор е в чл.54д ал.5 КСО :

(5) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
 
2017 г...............976,00 лв. печалба за облагане с корпоративен данък
:good:
Нищо подобно.
Той го прави, защото е длъжен по ТЗ, а нея заради пари.
Нищо, ама излиза нещо подобно.
Длъжен е да си внася дяловите вноски според цитираното от ТЗ от тебе. Това го прави без пари / каквото и да значи това - нещо като виц е/ . Работейки обаче, полагайки личен труд за каквото се сетиш , свързано с дейността на дружеството няма проблем да е за пари.

Ти с лека ръка зачерта съществуването на личния труд на собственика, забрани му да прави каквото и да било друго освен да управлява ...Направо пренаписа историята.
Какво ли правят безброй дружества с работещ собственик, които нямат наети лица ? Управляват си се само и си плащат дяловите вноски сигурно понеже ТЗ им е вменил това право и това задължение.
Това, че някой има право на нещо означава ли , че няма право на нищо друго ????????
Ами ЕСК -няма как да бъде нает като СОЛ, а само по ДУ

Нает е добре да се разбира какво означава.

Наистина ли не го разбирате?

Същото се отнася и за управляващ съдружник в ООД

Кой в темата е писал за "нает като СОЛ" ? И от бързане да ни споделите мислите си не успяваме да следим мисълта Ви и да разберем смисъла  и да - наистина от написаното нищо не разбирам.

В случая обаче и не държа.  :smile1: