http://www.clubschetovodstvo.bg/dds-113/remont-na-kamion-v-shvetsiya-2343.html

Един пример по подобен случай. Можем да потърсим и намерим примери и за обратното - общо фактуриране на услуга с включени в нея резервни части. Ако следваме буквата на закона следва да се придържаме към чл.128 - т.е. "Чл. 128. Когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка."

Не можем да знаем дали така е договорено - от отговорите следва май, че не е.

"Как ще докажете транспорта до страна от ЕС, получаването на стоката при ВОД на територията на страна от ЕС и т.н."
Най-вероятно с протокола за монтиране на частите на камиона и пристигането на същия до местоназначението си в страната от ЕС. :smile1:
В различни - имат различни основания за неначисляване на ДДС.
Двете страни - доставчик и клиент са данъчно задължени лица и съгласно чл.21 ал. (2) "Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.  " Не начислявате ДДС на основание чл.86 ал.3 като вписвате текст за обратно начисляване. Включвате доставката във ВИЕС декларация.
Ако за договореното с Вашия клиент е в сила чл.128 ЗДДС имате една основна доставка , при което издавате фактура за нея. Ако обаче това не е така имате две доставки - услуга и доставка на части за ремонта. Последното в този случай за Вас е ВОД.
Направо си подавате корекцията и си доплащате данъка и евентуалните лихви. Никакви глоби не следват като се има  предвид, че процедурата е официално "разрешена"  . Миналата година подадох такава корекция и както се казва ситуацията е вече пробвана.:smile1:
Чисто формално погледнато - има грешка - следва корекция. А и няма да си задавате все този въпрос - не трябваше ли все пак... :smile1:
А какво мислите относно това ? Мисля, че не би трябвало да ни начисляват ДДС
Съгласно Чл. 21 (2) ЗДДС в България и Директива 2008/8/ЕО от 12.02.2008 г.
на ЕС:

Мисля, че трябва да погледнете и ал.4, както вече е посочила и ely_g . :smile1:
Прави ли са да начисляват ДДС?

Прави са, да. Вие сте в обратна ситуация на тази от следната тема :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,23398.msg139633/topicseen.html#new


Друго си е да си възпитано куче...
Ох, това трябва да е предпетъчен синдром........кой луд е тръгнал да иска нещо сериозно от тебе в предпетъчната летаргия........направо си е търсел белята...

Следва да определите дали този УПИ за Вас се явява ДМА и отговорът е ясен - цитирали сте го. :smile1:
Само да добавя нещо за заличаването - всичко би станало по гореописания начин, ако двете Д1 за лицето са с еднакъв код за вид осигурен.
Не трябва ли да са две заличаващите и съответно две нови Д1? Пак със съответния чек за неподаване на Д6?

Д1 с код заличаване всъщност заличава всичко за това лице.
Ааа, това с двете длъжности май обяснява нещата - като подавате Д1 с код К за едната тази Д1 замества предходните две общо и Д6 не се равнява. Остава да подадете една Д1 заличаваща за лицето и две Д1 - правилните за двете длъжности с чекване за неподаване на Д6.
С последната актуална версия за Д1 ли сте направили файла ?
Услугата е свързана с недвижим имот и мястото на изпълнение е там, където се намира имотът. В случая това е територията на страната. При фактуриране към Възложителя следва да начислите ДДС .

http://balans.bg/2802-mjasto-na-izpylnenie-na-usluga-svyrzana-s-nedvijim-imot/
Малко вероятно е някой да седне да рови банките специално да разчита транзакциите - нещо е провокирало това. Най-вероятно е голямата каса и последвалото обяснение за осчетоводяването на "заема" , от което касата само набъбва.
Та въпросът ми към deana72 остава . Ситуацията не е безобидна.
Проблемът, е, че виждат преводите от фирмената сметка, в сметката на физическото лице

Интересно как стигнаха до това да видят получателя на този превод ? Може би осчетоводяването 501/503 е завишило изкуствено касата и това е привлякло вниманието ?
Какво мога да напиша в счетоводната политика,  че заради краткосрочния характер не отразявам заема.

Това ми се струва несериозно просто. Да не говорим, че като свързани лица е следвало заемът да има и лихви. То сега по-скоро следва да помислите за човека, предоставял заема, а не толкова за фирмата. Аз бих направила договори за заем, бих предвидила и лихви - всичко, както си е редът. А неосчетоводяването на заема и лихвите да поеме като пропуск счетоводството. Както се казва от едно нищо е на път да стане голямо нещо.