от линка
"В настоящия текст на закона не съществуват ограничения за приспадане на ДДС както за самите плащания по наема на лек автомобил, така и за стоките и услугите, свързани с експлоатацията му, стига те да могат да бъдат свързани с дейността на фирмата и да са документирани по реда, описан в закона."

Всъщност текста е недвусмислен - имате си право на данъчен кредит за стоките и услугите, свързани с експлоатацията на автомобила след като е нает. Това, че е на сина на собственика Ви освобождава от необходимостта да прилагате чл.27 ЗДДФЛ. Доколкото обаче двете страни се явяват свързани лица трябва наемът да е по пазарни цени.
http://balans.bg/6030-danychen-kredit-za-razhodite-svyrzani-s-leki-avtomobili/

Само да направя едно уточнение - автомобилът , взет под наем не следва да бъде собственост на самото ФЛ-ЕТ. Ако собственикът иска да използва собствения си автомобил в дейността на фирмата следва да приложите чл.27 ЗДДФЛ.
Те не само разглезват, но трябва да имаме предвид, че се пишат от програмисти, които не са непременно и друг вид специалисти...  :wink1:

Имахме в местното НОИ един финансов ревизор - като идваше на ревизия първо проверяваше програмите. То стана вече така, че като започнем да работим с някаква и ние правим същото.
Всъщност в т.14 нанасяме 25 във второто квадратче, защото вече има едно назначение предходно , нали ? А в т.15 започваме с 09 в първото квадратче, защото е първо прекратяване ? Това е май логиката на попълването .
Благодаря на ХХХХХ за обяснението - не е излишно да можем да попълваме и на НАП-ската програма. ТРЗ софтуерите много са ни разглезили.  :smile1:
Реших да "напусна" през април. Последен ден в осигуряване 10-ти - в първото квадратче на т.15 и да започна от 25-ти - във второто квадратче на т.14. Получи се. Според мен, ако длъжността е същата - в една декларация.

Да, и аз проиграх варианта. Който го прави на НАП-ската програма - това е процедурата. А с ТРЗ софтуер - изцяло сме се предали в "ръцете" им и не го мислим.  :smile1: С едната декларация обаче как ще се въведе стойността на полето , имащо значение за регистрация на борсата ?  сигурно и това може, но не ми се пробва То пък за какво е тази регистрация като лицето се назначава отново ?
delphine, XXXXX го е обяснила.

Прочетох го, но нещо не вдянах - сигурно разковничето е, че в т.14 се попълва второто поле ?
Според мен, по-коректно е стане всичко в една декларация, като се започват полетата за започване и спиране на дейност.

Някой правил ли е това ? Тука редът е обратен - спиране и почване. Ако въведете така програмата дава едно съобщение, че т.14 трябва да е по-малка от т.15.

Дали бихте могли / чисто технически / да запишете в една дискета последен ден в осигуряване 09.05.2017 и първи ден при назначаване 25.05.2017 ? Не знам нещо специално по въпроса да има , ако някой знае да се включи .  :smile1:

/ ТРЗ софтуерът ми при второ назначаване на едно и също лице ми генерира втора Д1 /
delphine, благодаря за отговора.
Ако подаваме две декларации 1 за едно лице в един и същи календарен месец с код 0 /основна/ няма ли едната декларация да припокрие другата?

Не, няма да я припокрие. Можете впоследствие да проверите резултата  ако имате ПИК на лицето. :smile1:
 Да не би да трябва да се подават две отделни декларации 1 за двата договора?

Точно така - две Д1 . :smile1:
Благодаря!  Аз също предпочитам да подадем веднага щом сме установили пропуска. А мислите ли, че има вероятност да се разминем със санкция? Почти всеки месец сме на проверки за възстановяване на ДДС в НАП, защото сме ЗП.

Подавала съм в подобен случай без никакви последствия - все пак основните данни за фирмата са подадени. :smile1:
Подайте си Д1 и Д6 редовни данни само за лицето - системата ще Ви ги приеме без проблем въпреки закъснението.  :smile1:
От години попълвам производствени характеристики на три СОЛица за ТЕЛК . Самите фирми нямат наети лица и съответно нямат договори със служби за трудова медицина. Никога това не е пораждало проблеми от страна на ТЕЛК. Мисля, че мнението на СТМ, че за СОЛ не е необходим техен подпис и печат е вярно.
Всъщност празни - не, защото не следва да имате нулеви редове / без данни / .
ОПР не сте длъжни да публикувате.
Публикувате само съкратен Баланс - Актив - 0  Пасив - 0 .
/  при положение, че капиталът  не може да се закръгли до 1 /
Най-лесно ще се ориентирате , ако ползвате Приложението за нулев ГФО.
"продавам ръчно изработени гривни, мисля да инвестирам във фейсбук реклама, за което от фейсбук ще ми пращат инвойси за по 10-15$ на месец, задължителна ли е регистрацията по ДДС?"

Да, чл.97А ал.1 ЗДДС.

"Ако е така, мога ли да регистрирам акаунта си във фейсбук на мое име (физическо лице) и фактурите да не са към фирмата. "

Тогава задължено да се регистрира е физическото лице.

"Другото за което се сещам е просто да не ги декларирам. Какво ще ме посъветвате?"

Точно това тука никой няма да Ви посъветва.

 Актива ще е по-дълъг /има повече цифри/ от пасива. След последната цифра в пасива оставям празни редове така, че "Сума на актива" да е на един ред със "Сума на пасива".

 :good:

 Ох, честно да ти кажа вече ме избива на смях /от нерви сигурно/ По-лесно направих баланса, отколкото сега да го "накипря" за публикуване:)

Художественото оформление не е за подценяване.  :smile1:

Здравейте,   за ЕООД-та, микропредприятия, част от група предприятия , подлежаща на одит, какво трябва да се публикува - съкратен баланс и ОПР, доклад за дейността, доклад на одитор, а Приложение необходимо ли е или може без?

Вижте отговор 7  от темата.
delphine да проверим дали схванах - в активи има сума, в пасива няма съотвенто измествам редовете в пасива нагоре и пиша следващата статия по която  имам сума / ако правилно съм разбрала. Запазвам ли наименованията на разделите ако са нулеви или минавам примерно от А на В и преименувам В на Б? "


Правиш това, което е болднато .  :smile1:
как точно триете редове - примерно в актива има сума, но в пасива на този ред няма. Нещо не мога да го наглася:(

Оставяте наименованието на този ред само в Актива, а в Пасива си пишете като пореден следващия със стойност - ако няма такъв - просто оставяте празно поле.