Въпросът ми е започва ли да тече нова давност за лихвите и заемите след тяхното признаване на 01,01,2015

Според мене - не и за данъчни цели.
Погледнах как ми  формира програмата тази точка за наети лица - в т.34 се изважда и обезщетението и данъка към него.
Да. В.т.34 не се включва обезщетението по чл.224. Не съм допрочела, че става дума за наето лице. :smile1:
 нещо по въпроса "

Скрит текст :

Мисля, че при липса на възнаграждение по ДУК не следва да подавате Д1 и да осигурявате лицето. Друг е въпросът , ако упражнява дейност все пак като няма възнаграждение по ДУК защо не е СОЛ ? Така или иначе след като имаме трудова дейност следват осигуровки. Според мене няма да можете да формирате такава Д1 - ДУК без възнаграждение, но с осигуровки.
Предполагам във връзка с МРЗ

В питането си пишете "Допълнителни споразумения по чл.119". Чл.119 е за едностранна промяна / в случая на РЗ / от страна на работодателя и е неудачно да говорим за допълнителни споразумения. По-скоро става дума за издадена заповед, с която работодателят определя по-високи РЗ на работниците си и затова не е необходимо тяхното съгласие. Пишете си заповедта и я прилагате към досието на работника - може и срещу подпис , че същият е уведомен за тази промяна. :smile1:
И няма нужда от уведомление в този случай, разбира се.
ЗМДТ
........
Чл. 61у. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане ...... и т.н.

И аз така го разбирам - май ясно си е казано :
за таксиметровата дейност - алтернативен данък
за всички останали  дейности          - ЗКПО  , ЗДДФЛ

Изрично визират таксиметровата като облагаема с алтернативен данък  и е изключена от ал.2 за другите дейности, които евентуално биха се облагали по ЗКПО.
http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/51/article/878

ЗОПБ. Въпрос. Законът за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) прилага ли се за суми, които нямат характер на плащания, като предоставени суми на различни подотчетни лица – служители на фирмата с длъжностна характеристика да се разпореждат с такива суми и извършват плащания или закупуват стоки, управители и т.н. ?
Скрит текст :


И аз като Калина мисля, че не следва да прилагаме ЗОПБ по отношение на подотчетните лица, но има и друго мнение / цитираното по-горе / . В интерес на истината е малко предпазливо  - нито категорично да, нито категорично не . Все пак обаче води към размисъл.
Сега аз трябва да отбележа в декларация обр. 1, че има договор като ДУК без възнаграждение и осигурителен доход 495,24лв. / отбелязала съм осиг. доход от правоотношения при друг работодател 2104,76./

Нещо не я разбирам тази комбинация . :no2:
Разгледайте дали в заглавната част не сте чекнали неволно нещо, препращащо после към тази част.
направих го няколко пъти но отново дава грешка и изисква попълване на всички точки.  всички други части са приети и потвърдени
И с премахни ли опитахте ?
Не я попълвайте изобщо. Ако сте опитвали дайте премахни и после подайте.
За документ , издаден от СОЛ можете да ползвате стандартната бланка на фактура.
Начислявате си данъка стандартно Дт123/Кт452 и така ще имате дебитно салдо по 452 , което ще се равнява на надвнесения данък .
5017
Новини » ннн
20.02.2017, 15:15
На практика Вашите отношения с фирма Б не са нито трудовоправни , нито облигационни. Фирмата, издала фактурата вероятно не отговаря на условието тя като фирма да може да бъде съставител в качеството си на счетоводно предприятие. Това изискване за вписване на съставителя в ГДД вероятно ще доведе до прецизиране на взаимоотношенията съставител-фирма.
С голяма изненада установих, че в един такъв случай ми го приспаднали това ДДС от подобно задължение без да съм подавала искане та виж да не са те изненадали и тебе приятно.
  Вижте като не можете да отговорите...защо правите хейтърски отговори.Аз ПРОЧЕТОХ КАКВО Е ОБЛАГАЕМ ДОХОД-НЕ Е НЕОБХОДИМО ДРУГ ДА ЧЕТЕ ВМЕСТО МЕН

Да те нарекат хейтър не звучи лошо - даже е модерно сред тийнейджърите. :smile1:
Вижте какво - може да не мога да отговоря, а може и да не искам да отговоря. Въпросът е друг - Вие като прочетохте какво е облагаем доход каква беше ползата ? Дори и при даден от ХХХХХ отговор искате някой в прав текст да Ви каже дали облагаем доход включва или не удръжките за лични осигуровки. Това е всъщност въпроса .
И наистина какво общо има облагаемият доход с осигурителния ?Благодаря!
А всички части, които не са попълнени, а са с нули, ли се подават, като се даде "премахни"?
Благодаря!

Не, не е нужно да давате премахни и за другите части. Подават си се с нулите. Тази X обаче без премахни не се преодолява - все дава червен надпис.  :smile1: