Благодаря,  delphine данъка е  по голям доста, то в другите месеци си има авансови вноски, но тази съм забравила да я променя, тогава мога ли да я сметна в ред 18 на ГДД , защото в системата на НАП в справки за задължения и плащания излизат само декларирани и внесени  и тази сума си стои като надвнесена  някъде ....

След като не е обвързана с декларация няма да можете. Ще излезе по-голямо задължение по ГДД, но надвнесената сума ще погаси въпросните 5000.
Моето мнение е, че BG компанията оказава услуга на Канадската компания като мястото на изпълнение е Канада

И аз смятам така. По въпроса за посредничеството - какъв посредник е Вашата фирма ? От прочетеното в питането става ясно, че сте подизпълнител на Канадската компания . Ако бяхте посредници трябваше да сте свързващото звено между нея и клиентите им. Може и да не съм права, но някак не виждам посредник тука.  :smile1:

но после като превеждам  данък печалба по ГДД ще си я приспадна нали ?  И естествено ще има и лихва.......  В смисъл  да не се изгуби тази сума......  :blush:

Ако данъкът е по-голям от 5000 то в системата автоматично ще се приспаднат тези 5000 и задължението ще бъде в намален размер. Няма за какво да има лихва.
Българско дружество не регистрирано по ДДС ще предоставя услуги към Американско дружество. Следва ли да се направи някаква регистрация по ДДС, или се издава обикновенна фактура, тъй като нямаме основание за начисляване?

Ако "Американско дружество" е синоним на дружество от трета страна - нямате задължение за регистрация, издавате си обичайна фактура за услугата.
Имам новообразувана фирма в края на 2020г. Същата няма приход, само разход за 150лв-външни услуги  и канцеларски. Закупена е земя за дейността й. В НСИ следва да подам Прилож.11, а ГДД по чл.92- не.

Според мене това е фирма с дейност съгласно ДР т.30 "в" на ЗСч и следва да си подаде и ГДД и ГОД в статистика независимо, че няма приходи. За НСИ - при приходи и разходи под 500 лв - Декларацията, предвидена в този случай.
Вариант 1 - сега подаваме ОКД5 (след срока - голба номер 1), подаваме Д1 за месеците, в които има плащания (глоби с номера 2, 3 и 4) и подаваме декларация по чл. 55 за тримесечието (глоба номер 5)

Реално глоба виждам за ОКД5 - при подаване по електронен път на Д1 по-скоро няма да Ви отразят. Ще се появят лихви и задължения за осигуровките. Д55 може и да "забравите" да подадете. Все пак ще си платите данъка в годишен размер. Все пак лицето преценява и взема решение - както сте описали това е точно по закон. На практика едва ли ще наложат всички тези глоби.


Вариант 2 - "не знаех, че трябва да се плащат данъци и осигуровки" :)

В частта с осигуровките много с доходи от Еконт се спасиха, че и разминаха.
Здравейте,

според мене единствената полза от изчакването / евентуално / е, ако то доведе до изтичане на давностния срок за глоби. Може би обаче няма да стигне времето за "дочакване" на давността. Не знам и при подаване на декларацията по чл.50 дали чекването , че лицето е СОЛ не кореспондира с някаква база данни в НАП. Имам предвид, че нямате подадена ОКД5.
Ако ФЛ има категоричното решение да си декларира този доход не бих изчаквала.
Ако има колебание дали да го декларира - въпросът не стои. :smile1:
2021г. -собственика и управителя се смениха с друго лице и се чудя дали трябва да взема следната операция:
101-1/101-2-5000 или 101-1/426 и 426/101-2 5000
Вие как мислите?

Ако имате аналитичност по сметка 101 - да, направете това записване. Не е обаче задължително да я имате, а още по-малко да я създавате специално.
Миналата година дружеството стана ООД като новият собственик внесе още 1000 лв в капитала на дружеството. Аз взех само следната операция /в 2020г/:
503/101   1000 лв
Не минах през сметка 426. Може ли така да остане

Според мене няма никакъв проблем.
Може ли да ми потвърдите, лице назначено в ЮЛНЦ в обществена полза-ловно сдружение, може ли да ползва неплатен отпуск 30 раб.дни, съответно 90 раб.дни за 2021г.?

Потвърждаваме.  :smile1:
/ с уговорката, че става дума за назначение по КТ, а дните в повече са в изпълнение на условията във връзка с КОВИД19 /
Ами аз съм го разпечатала това писмо и сложила в рамка.Все пак отговаря зам.-директор на НАП .

И аз като bobo не намирам, че писмото дава ясен отговор и то в тази посока, която сте приели. Бих казала, че отговорът е доста "хлъзгав" . Все пак коментираме възможността за едно безопасно за фирмите и счетоводителите "поведение", а в писмото не виждам ясна позиция.

Срещала съм изказани такива позиции от юристи, но тука коментираме мнението на НАП и дали е "безвредно" да действаме по един или друг начин.
Как пък един път не изразиха ясно и недвусмислено становище !!!
Вероятно им е трудно...
до 01.01.2022 г. има промяна

Не съм я видяла къде е отразена нормативно, но видях в разни икономически коментари, че е променено. Благодаря за инфото.
Не знам какво е "МЛМ стоки", но предполагам че регистрацията като свободна професия е за консултантските услуги, така че за продажбата на тези МЛМ стоки е възможно да не се приложи 25 % НПР.

На практика "консултантските услуги" са името, зад което при тези продажби се прикрива печалбата на дистрибутора.
Можем ли сега да ги продадем без ДДС на основание на чл. 80 , ал.1, т.4?

Въпросът би имал смисъл, ако не продавате, а бракувате / примерно /. :smile1:
 има ли нещо по-специфично при счетоводството на електронен магазин? регистрация по ДДС трябва ли?

За регистрацията по ЗДДС - четете си ЗДДС - няма нищо специфично, което да не намерите там. Относно спецификата в работата - тя става ясна като започнете да работите . :smile1:
 Облагат ли се по ЗКПО с 10%  финансиранията па програма„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ?

Въпросът е некоректно зададен - отговор имате в Указанието, предоставено ни от колегата vv2 .
Финансиранията участват във формирането на счетоводния финансов резултат и приходите от тях са данъчно признати.