Разглеждате си онлайн магазина отделно от физическия и прилагате въпросните разпоредби.
Точно в цитирания материал и линка към него е ясно подчертан отговора на поставения въпрос. Какво повече очаквате да се каже ? Да коригираме НАП ли ?
Здравейте, установявам 2 пропуснати фактури за гориво в дневник покупки, за които е минал срока за включването им. Как се процедира ?

Може би имате предвид срока за ползване на данъчен кредит, а не за включването им ?
Скрит текст :

Във Вашия случай за намаляване на данъчната основа с месечните авансови вноски - не.
Сумите от 10 и 11,2021 можете да си поискате с подаване на Искане за възстановяване
С подаване на СД ЗДДС за декември е приключила процедурата, която е започнала 10.2021. Сега януари започва нова процедура / евентуално /. Сумите от 10 и 11,2021 можете да си поискате с подаване на Искане за възстановяване, а не чрез СД ЗДДС / пропуснали сте срока за това / .
Да. :smile1:
Ние работим с програма на Резон медия груп  и там не може да се отдели сумата за компенсация.

И моята програма не дава тази възможност, но имам екстрата за експорт на фактурата в Ексел и там, както казва tihomir.petrov "творя" .  :smile1:
За осигурител - ЕИК, а за задължено/осигурено лице - ЕГН.
В чл.38 ал.1 става дума за ликвидационен дял. Вашият случай такъв ли е ?
 Дали от НАП биха разбрали, че договорът ми е фиктивен,

Всички тука разбрахме...НАП не знам. Пишат ли се такива неща по форумите ? Остава да напишете и името на фирмата...
Или нещо се филмирам?

Това е верният отговор.  :good:

Всичко си правиш по обичайния начин.
По скоро бих казал е указание на МФ

Така да го кажем - Указание на МФ, подписано от г-н Василев.
Аз бих си го отразила и като разход и като приход.

 :good:

Точно в този смисъл е и указанието на А.Василев по повод префактурирането на ел.енергия. Можем да направим аналогия.
задължения към доставчици 200, каса около 200.

Тука нещо не може ли да се направи ? Имате каса, равна на задължения към доставчици.
Иначе как да имате скрито разпределение на печалба без да имате печалба ? А и с времето ще трябва тези доставчици да се отписват на приход съгласно ЗКПО с изтичане на 3 годишна давност.
ЗКПО
Чл. 70.
(2) Данъчно задълженото лице упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.
Здравейте,
миналата година пенсията на СОЛ се зареждаше автоматично при попълване на Т2, а сега тази "екстра" не се случва. Знаете ли защо или ще става , но на по-късен етап ?