Има значение, защото нотариусите регистрирани по ДДС задължително данъчния им номер след BG е ЕГН-то им.

Да попитам така - ако нотариус/адвокат има посочен Булстат във фактурата, този Булстат не е ЕГН -то и лицето не е регистрирано по ЗДДС какво правим със справката по чл.73 - по този начин разбирам въпроса, поставен в началото.
/ един вид няма как да им разберем ЕГН-то /
Не са по ДДС ли?

Тука нали въпросът е как да им запишем данните в справката по чл.73 като няма ЕГН / май никак /  , а иначе е без значение регистрацията по ЗДДС.
Нотариусите се с BG и ЕГН-то им. Така че се вижда спокойно и може да се напише :)

Е, не е така - имам една фактура с Булстат, но без ЕГН та ще я мисля...
Често на фактурите има единствено Булстат и няма как да знаем ЕГН-то...
Аз не съм срещнала някъде да има определен срок за корекции на болничен , но си мисля, че подаден с погрешни записи или с липсващи реквизити този болничен не е коректно подаден . Вероятно системата им не прави селекция и да отказва такива болнични, но това не означава, че примерно всичко е ОК и лицето ще си получи обезщетението по този болничен лист. Затова като попълвате гледайте отстрани в ляво съобщенията за грешки и не подавайте без преди това да сте се уверили, че всичко е ОК. А сега , след като сте установили пропуските си,  подайте наново всичко с правилните данни, за да не създавате проблеми с изплащането на парите .
n_alex76 , благодаря ти много !  :air_kiss:

Не ми се е налагало до сега, но ми предстоят такива процедури . Поне на първо четене ми се струва доста обременяващо като администриране .
..."Документът /А1/се представя пред чуждестранния работодател, който изплаща възнаграждението на българския работник или пред приходните власти в съответната страна"..
От това става ясно за кои командировани ще е необходим документа.

 :good:
Нови главоболия.....ще се поровя за подробности, че нещо ми е убягнало това нововъведение.
 Има специални формуляри на страницата на НАП. Ако ви интересува ще ви напиша от къде да ги изтеглите.

Да, интересува ме - благодаря предварително !
Хубава вечер !
Някой намерил ли е къде точно на страницата на НАП има публикувана актуална и достоверна информация по въпроса ? Разгледах, но не намирам...
Аз все още твърдя, че по Д6 не трябва да се прави корекция, а само в Д1.

Ели, по принцип си права, но не се знае примерно дали датата на изплащане не е посочена 31.03.2016 . Дали ще подаде или не ДДФЛ е въпрос на други обстоятелства, които не знаем . Просто трябва да се чекне, че при подаване на Д1 с код К не следва да се подава Д6.
благодаря , точно за тази операция ми са съмненията 304/303 ,че там ще стане двойно отчитане на разходи

По принцип операцията е правилна, но вижте как ще формира ОПР софтуерът Ви.
Винаги има някакво пояснение при отхвърлени данни..........Подайте Д1  с код К и отбележете, че не следва да се подава Д6 - смятам, че така ще Ви я приеме . В случая няма засечка на Д1 с осигурителните вноски, защото има промяна само в ДДФЛ.
" производство 302/401   611/302  611/303    ? 411/701  701/ 303 "
В тази поредица бих добавила 601/302 и едва тогава 611/601 и оттам 303/611 .

" 304/302 част от материалите също се продават като стока "
Правилно според мене - не виждам причина за "двойно изписване" .

"304/303 / част от продукцията се продава на дребно в магазин "
По принцип е правилно, но вижте как ще се прояви това записване в ОПР. От една страна дебитните обороти по група 60 , които влизат в 303 ще отидат в разходната част, а от друга при 702/304 ще имаме в разходната част и запис за "Други разходи - по перо отчетна стойност на продадените стоки " Следва да проконтролирате това било с ръчна редакция или настройка на формулите в софтуера - не знам какви възможности имате там.
къде бъркам???????

Интересен е моментът с Д1 код корекция - подавате корекция за лице с включено обезщетение по чл.224 и Ви  отхвърля тази корекция ? Без пояснение ?
След като ЕТ-то има дейност през 2015 независимо от това , че няма приходи от дейността подава ГДД .
И въпросът по-точно е ? Иначе материалите за производство следва да са в 302 .
 :good:

Правилно ! Д1 с код К само за лицето и Д6 редовна със сумите в увеличение.
Не подава ГДД , подава само Д6 / 13 за 2015 .
Няма как още в първия данъчен период да подадете Прил.6 и да попълните клетка 80. Ако излезете на възстановяване 04.2016 това ще е първият месец от процедурата , а при приключването и ще подадете Прил.6 и попълните кл.80 , ако имате ДДС за възстановяване от първия месец на периода - в случая 04.2016.
/ стана дълго, но дано да е ясно  :smile1: /
ЗДДС
............
чл.125
............
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период

Ако услугата попада в чл.21 ал.2  подавате и ВИЕС.