Аз точно за това Ви попитах дали ще Ви издадат фактура за цялата стойност и Вие потвърдихте / което ме учуди /. Обикновено не става така.
И според мене т.1 и 2 да останат непроменени. По т.3 :

204 , 625 / 159 - осчетоводяване на договора за лизинг

159 , 4531 / 401 - осчетоводяване на фактурата
Кои са при Вас сметки 404 и 705 ?
Вие купувате ДМА и го препродавате на Интерлийз като прихващате в случая задължение към доставчик и вземане от клиент ?
Същото това ДМА вземате на лизинг от Интерлийз ?
Те Ви издават фактура за цялата стойност на лизинга ?
Следва да се осигурява във всяко едно от дружествата до достигане на максималния осигурителен доход. ДУК по КТ и по ЗЗД изискват един и същи начин на осигуряване доколкото ДУК по ЗЗД е приравнен на трудово правоотношение по отношение на дължими осигуровки и данъци.
 Д1 с корекция и верни данни /сумарните/, Д6 - нова само с увеличението.

 :good:
При плащането си издайте ПКО или подобен документ с необходимите за това реквизити. Съобразете се и с допустимия праг за плащания в брой в съответната държава / ако има такъв /. :smile1:
Наредбата за касовите апарати има действие само на територията на България.Какъв касов бон при плащане в чужбина ?
НОИ обаче предлага опцията - избор на ТП, където да подавате документите за болнични. Можете да изберете това да е Бургас - ще го направите на място , ако това Ви устройва.
Ами попитайте в НАП. Тука едва ли можем нещо да кажем по въпроса освен лично мнение. Мисля, че служебно няма да го направят.
Докато работодателят не подаде Д1 НАП няма да отмени служебно задълженията на работника. Няма как да се знае този работник дали не е бил в неплатен без трудов стаж, в самоотлъчка и въобще как стоят нещата. Може да е регистриран ТД, а същият да има клауза за започване на работа в по-късен период. Все трябва да има изход от тази ситуация и той определено е в ръцете на работодателя.
Здравейте, предстои ми откриване на фирма за онлайн магазин. Консултирах се с познати и ми казаха да регистрирам ЕООД.
Схемата ще е - искам да купувам стоки от Англия и Германия.
Ще рекламирам в ФБ - казаха ми че това изисква регистрация по ДДС.
Та въпроса ми е какво ще трябва да плащам като данъци
-Пример купувам стоки от амазон за 400паунда тук ги продавам за 3000лева. Какво ще дължа на държавата.

До тука правилно са Ви казали. Питате за данъци, но освен данъци има и осигуряване и данъците са данък печалба, данък дивидент, а също има и други данъци / лично ползване, данък върху разходите и пр./ , които не се знае ще имате ли или не. Не питайте тука, а потърсете счетоводител за сериозна консултация по всички въпроси.
Здравейте ,
не мисля, че промяната на ЕКАТТЕ засяга Д1. Тази промяна следва да се отрази с уведомление по чл.62 , за да има актуална информация в системата на НАП за работното място на даден работник. От кога точно това е станало едва ли е от значение за Д1- там така или иначе не се съдържа информация, свързана точно с този момент. А е и безсмислена информацията кога лицето за последен ден е било осигурено по първото ЕКАТТЕ и кога преминава към второто. То така или иначе остава осигурено без промяна на параметрите на осигуряването като МОД и длъжност.
Вижте Допълнителните разпоредби на Н-18 за касовите апарати. Там още първа точка / ако не се заблуждавам / дава определение на разносна търговия и не става дума за МПС. Не знам каква е целта на "занятието" с това МПС. Искате да избегнете наличието на обект ?
Смятам, че следва да включите и това доплащане, независимо , че се отнася за друг месец.
В чл.228 Кт не се прави разграничение дали БТВ е за месеца на полагане на труда или не.

Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

На ЕТ ПИК се издава само по ЕГН и той обслужва и ЕИК-а.
На практика са пускани фактури без да има реална сделка понеже активът вече не съществува. Би било редно да се анулират фактурите , защото кредитното известие се издава при намаление на количество или цена .
А относно това дали трябва да бъде връчена? С изпращане по куриер или нещо подобно?

Би било желателно - все пак да разбере човекът, че му е прекратен договора. :smile1:
НОИ ще Ви издаде предписания за Д1 , а останалото става вече в НАП. За печата не си спомням - не пречи да го носите.
Здравейте, трябва да коригирам декларация 1 и 6 за стар период. Попълвам в момента заявление до НОИ за издаване на задължителни предписания. Питането ми е кой трябва да се разпише на заявлението - управителя или аз /ТРЗ/, трябва ли да има печат на фирмата. Пълномощно от управителя че ме упълномощава да подам заявлението трябва ли да имам и заверено ли да е от нотариус ?

Здравейте ,
понеже в началото на годината имах същия случай да споделя :
Заявлението се подписва от управителя, а Вие трябва да имате пълномощно. Моето в този случай не беше нотариално заверено , но дори не ми го и поискаха.
Каквито и да са тревогите Ви болничният следва да се подаде. Нищо не се случва - приемат си го без проблем - не се притеснявайте. Даже го изплащат . :smile1: