" Разликата, ако включа сумата, е 400 лв. отгоре, след като вече един път са удържани тези пари през СИС "

Искаш да кажеш, че има доходи като СОЛ повече от авансово избрания осиг. доход и като впишеш тези в 5.5 излиза на довнасяне точно от тях ли ?
........ на човека,ще искам вече всеки месец-справка от трудовите договори,да видя-накъде духа вятъра и ако не му достига-ще внасям разликата до 2200 и Д1.Така-редно ли е?Дано не прекалявам...

Редно е , даже си е и задължително . :smile1:

гарантира избягване на главоболия с корекции и прочие процедури ...
Воистина воскресе !

" .....каква декларация да подам ,така че,да не внасям Д1 през годината,а да изравнявам накрая в ГДД?Има ли такава ? "

Според мене не е необходимо да се подава някаква декларация за това, че няма да се подава Д 1 . В обр.1 в този конкретно случай няма никаква информация за оповестяване - нито за осигурителен доход, нито за дни в осигуряване без осиг. вноски, защото СОЛ е пенсионер.  :smile1:
23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

SBR , ако лицето цялата година е било осигурено на максимума по ТД то съгласно характеристиката на 23 следва да има наистина подадена такава декларация - сега се позачетох в указанията . Правя уговорката обаче, че това е, ако са избрали да подадат еднократно декларация за цялата година и са осигурени на ниския процент. Твоят случай обаче не  е такъв.


" Трябва ли да подам ОКД ,че спира да се осигурява здравно? "

Не, защото СОЛ-ът упражнява дейност. Не се осигурява само, защото е осигурен на максимума по трудов договор.

" Или каква декларация,с какъв код да подам?Нападжийката ми каза-с код 23,но не знам защо? "

Според мене за месеците, когато е осигурен на максимума не следва да подава обр.1.

"И ако залича внесените осигуровки,трябва ли да коригирам приложението за ЕТ в ГДД чл.50,в което съм вписала сумата на внесените здравни?"

Да, трябва , защото са недължимо внесени.Редно е да се коригира и Т 2, ако е отразен осиг. доход от 420 лв. за месеците с осигуровки на максимума по ТД.
Лицето не следва да подава мисля обр.1 за месеците, през които е осигурено на максимален осигурителен доход по трудово правоотношение . За другите месеци , през които не е осиг. на максималния осиг. доход следва да подаде , но отчетете и размера на пенсията като допълваща сума до 2200 лв.. В такъв смисъл следва да се заличат подадените обр.1 и да се подадат такива само за месеците на дължими ЗОВ . Защо да се подава с код 23 еднократно ? СОЛ-ът няма да дължи в това си качество ЗОВ за  всеки месец от годината.........
Има една приказка - покриеш главата, оголят се краката. Покриеш краката - оголи се главата. Та и в тази ситуация е така. Все нещо ще куца.
ХХХХХ, това също е вариант , но от друга страна си е доход на СОЛ и като си го знаем , че е СОЛ / за разлика от другите, дето са се направили, че не знаят /....си е за в Т1 и 2 . Иначе всяко попълване си е еднакво неправилно.  :smile1:
Няма начин при тази ситуация да има коректно попълнена декларация - все нещо някъде няма да е наред. А и реално погледнато тези удържани осигуровки , а и ДДФЛ са недължимо внесени от платеца на дохода.
Привет в работния ден на тези, които работят :)
Кажете ми как процедирате, когато имате СОЛ с доходи от извънтрудови правоотношение, върху които са удържани данъци и осигуровки.
Данъка го вписах в таблицата на приложение 3 на удържан данък от платеца на дохода, осигуровките ги прибавах към тези на СОЛ с внесени през годината, обаче с таблица 1 и 2 не знам какво да правя. Някакви идеи?

В тези случаи вписвам дохода в колона 5.5 за доходи от извънтрудови правоотношения. Иначе ХХХХХ е напълно права, но рядко възложителят си коригира нещата вече постфактум.
Нещо не ми става ясно защо след като е осигурен на максимума по трудов договор внася осигурителни вноски за ЗО ?

" По трудовите договори се осигурява на максимума..."

В Приложение 6 става дума за здравни осигуровки по чл.40 ал.5 от ЗЗО. С една дума това са безработните лица.Вашият случай не е такъв след като през 2013 лицето е било по ДУК . Ако има интервал, когато лицето е било безработно следва за този период да е внесло ЗОВ и да си намали с тях обл. доход.
ДМА от гледна точка на ДАП , а от счетоводна гледна точка зависи от прага на същественост, приет в счетоводната Ви политика.
По принцип касовият апарат е за обект и независимо какво се продава в обекта чрез този КА се отчитат продажбите. А тази земеделска продукция в магазина ли я продава ?
Не, не означава - начисляването на такса не е основание за осигуряване, ако фирмата няма дейност. По принцип осигуряването на управителя / собственик е свързано с упражняване на дейност.
Интересно ми е защо се прави разлика между майка - СОЛ в ЕТ и ЕООД.../ това указание определено разглежда само СОЛ-ЕТ и му " позволява " да е без прокурист / . И в двата случая при липса на прокурист и наличие на дейност във фирмата имаме упражняване на такава от СОЛ-а ............Естествено не говорим за случая, в който ЕООД има управител
 - външен човек.
Какво става тогава - фирма ЕООД получава фактура за билет ? От кого ? Командировала ли е някого някъде ?
" СОЛ в ЕООД фактурира билет за разход за обучение ... "

Искате да кажете, че СОЛ издава фактура за платен от вас разход за билет ? СОЛ е бил в командировка ли ? Не виждам защо да търсите този случай в КТ - нямате взаимоотношения със СОЛ по КТ.
Приемам общоприетото твърдение , че до 410 ден СОЛ не следва да назначава прокурист . Все пак обаче нещо ме гложди по отношение на ЕООД - писмото , прикачено по-горе категорично указва , че до 410 ден майка - СОЛ собственик на ЕТ не следва да назначава прокурист. Писмото не разглежда общия случай на СОЛ-майка независимо от правната форма на фирмата . Ето това ми създава една "задръжка".....
Преди можеше, сега не може - даже и под заглавието на СИС си пише, че не се издава за СОЛ. :smile1:
Бързате да изпреварите данъчните ли с увеличаването на резултата ? А дали не би могъл СОЛ да си има произход на тези пари и наличието им да не е тревожен факт ?