Едва ли това ще е толкова голямо прегрешение........ :smile1:
Може, обаче не трябва - записва се основната заплата.  :smile1:
".......ще се знае, че същото дължи данък "

какъвто всъщност не дължи........ :smile1:
Не знам какви отхвърлени декларации имате пред вид - чл.55 ? То не следва и да я подавате.......Питам се само физическото лице дали не дължи все пак този данък въпреки, че е внесен от фирмата-платец. Това внасяне обаче е неправомерно....
В случая ще имате неправомерно удържан ДДФЛ и също неправомерно внесен. Същият не подлежи на деклариране с декларация чл.55 и ще стои като надвнесена сума, необвързана с определено задължение.Смятам, че е редно да го възстановите на лицето, от което е удържан , а надвнесената сума да компенсирате с друго последващо плащане по единната сметка.
Четох, търсих и не намерих ограничение за това колко може да е максималната продължителност на неплатения отпуск / в общия случай, а не целеви -за дете , учене и прочие / .

Дали е правилно " умозаключението " ми ?   :hmmm:
Да, разбира се, че има.
"........а ако се оплаче в инспекцията? "

От какво ?
Трябва да заприходите тази стока след като е имало сделка, но и да я изпишете, ако е продадена. Ще трябва да отразите и прихода от тези продажби, ако има такива . Вероятно ще имате и корекция на резултат за минали години - вижте чл.75 ЗКПО за процедурата в този случай.
За доходи от наем на СОЛ се удържа ДДФЛ .
Да, на практика е станало точно това - полагане на труд без да е регистриран ТД в изискуемия срок.
"А ТД е действителен едва след справката за ПРИЕТО уведомление по чл.62. "

Не съм съгласна, че справката прави действителен ТД. Полагането на труд от лицето и сключеният за това ТД са си действителни, ако лицето се е явило на работа независимо от това дали този ТД е регистриран.
Здравейте,
Искам да попитам как да поправя грешно подадено уведомление / грешна-сменена фамилия/ , не съм проверила , че уведомлението не ми е прието и съм внасяла осигуровки на лицето.
Много съм притеснена и ще съм благодарна , ако някои е имал такъв случай да ми помогне какво да направя.

Всъщност няма как да поправите това уведомление - то все едно не е подавано. Така или иначе лицето работи и сте му внасяли, както е редно и осигуровки - трябва да го подадете с верните данни . Системата ще го приеме и по ел. път . В такива случаи си мисля, че задължителната процедура при назначаване на лицето да му бъде връчено и копие от стравката на НАП за регистриран ТД ни помага - в този момент би била забелязана тази нередност. Успех !
"......могат да ползват само 11 месеца. Съгласни ли сте? "

Да, точно така е .  :ok:
Какви декларации по КСО и ЗДДФЛ трябва да попълнят и има ли бланки за тези декларации?

СОЛ може да попълни декларация свободен текст, че е самоосигуряващо се лице, а другото лице в СИС да отбележи, че е осигурено на максимума и по СИС има нулев осигурителен доход.

Какъв еквивалентен на фактура документ трябва да издаде самоосигуряващото се лице.
Фактурата като бланка си е много подходяща. :smile1:
tarnadjiiska ,

В крайна сметка е важно да се ограничи единият болничен и да не се дублират дните. В случая сте ограничили втория болничен - в местното НОИ точно така ни ги приемат.