Не трябва ли КИ да се осчетоводи така :
304           -100
4531           -20
       401    -120

А КИ нали е за 90 ?
 Може ли да се прехвърли майчинството на баба пенсионер, която няма стаж 12 месеца след пенсиониране?

Да, може - стига бабата да има 12 месеца осигурителен стаж изобщо , а не непременно след пенсиониране.
401/304 - 90
609/304 - 10
Няма да има други мнения / в смисъл различни / по въпроса. Човекът си е пенсионер и никъде не се прави разграничение какъв пенсионер е. Дължи си само здравни осигуровки освен, ако доброволно не иска да се осигурява в пълен размер / случаят ми се струва обаче, че не е такъв / . :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18887.msg114029.html

any_p_2000:
"По ЗКПО се обралагат амортизациите по САП,..."

Дааа, явно няма единомислие...

Вземете ли решение да е в годишен размер ще разпределяте по месеци на упражняване на дейността и ще изравнявате помесечно. Ако не искате да е така вземете Решение за еднократно възнаграждение за личен труд през декември и изравнявайте само за декември. Добре аргументирайте този си избор. Важни са месеците на полагане на труда съгласно взетото Решение за заплащане на личен труд, а не еднократното заплащане на същия.
Да. :smile1:

http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2007/number32/item7.htm

от линка :
" Облагане на разходите за леки автомобили, използвани за икономическа дейност
 Разходите на юридическите лица и ЕТ, направени за експлоатацията, поддръжката и ремонта на леки автомобили, които се използват за тяхната икономическа дейност, се признават като разходи преди данъчно облагане. За да бъдат признати като такива, те трябва да се докажат с фактура за получените стоки или услуги, за които са направени, както и с документ - пътен лист, пътна книжка или др.под., който да доказва участието на автомобилите в конкретната дейност. В противен случай разходът няма да бъде документално обоснован и няма да бъде признат за данъчни цели, което ще доведе до увеличаване на счетоводния финансов резултат."
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2036:201307epischet&catid=39:epifin&Itemid=52

от линка :

 
Скрит текст :
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/profs_menu/profs.php?0.view.40.0.2

от линка :
Скрит текст :
4532/4531    -   10
4538/4532   -      2

За да избегнете "подводните" камъни , свързани с тези въпроси и да бъдете най-оптимални във финансово отношение раздайте си просто дивидент. Данъчната ставка на данъка е възможно най-ниската .
Да, подавате Приложение 8 на ГДД чл.50 ЗДДФЛ.

Приложение № 8
Скрит текст :
Цитираното основание за необлагаемостта на дохода Ви от реинвестиция съгласно получения отговор е :
"4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции; "

Всъщност отговорът се крие в това дали отговаряте на това условие. Дали в резултат на реинвестицията имате не увеличаване на дяловете / акциите , а увеличаване само на тяхната номинална стойност. Ако сте уверен в това имате даден отговор и не е нужно да пишете официално запитване до НАП.  Би трябвало и да разполагате с някакъв документ от фонда , в който инвестирате за истинността на това твърдение , защото то всъщност Ви освобождава от данъчно облагане. :smile1:
Е, това вече е друга работа - тези 5 000 , както и p.i.  по-горе писа не бяха много оптимистично начало на приеманите промени . :good:

Колкото до подотчетните лица - по мое мнение, доколкото сумите не напускат пределите на предприятието, то и плащането им не попада в обхвата на закона. Най-обикновенният пример за това са касиерките в магазините - събират се парите в една каса и след това се предават в друга. Има ордери (платежни документи), но не могат да се приемат като плащане по този закон. Разбира се извършването на плащания от подотчетните лица към фирми, физ,лица и т,н следва да се регулира съгласно ЗОПБ.

Много е логично , но се опасявам, че законът малко заобикаля в изключенията този въпрос / и не само него / . Вероятно в бъдеще ще има и съдебна практика , а данъчната май ще е ясна.  :smile1:
Управителят има да върши още работа, мисля .  :smile1:
/ освен, ако няма друго лице, което да извършва различните процедури, а СОЛ не упражнява вече дейност / http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/juridicheski_suveti/2592864_kakvi_sa_pravata_na_slujitelite_pri_nesustoiatelnost/
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2016/05/27/2767263_kak_se_oblagat_lichnite_investicii/
 
Бихте могли да се консултирате с методолог на НАП за компетентен и официален отговор.