Спазила сте всичко като срокове. Може би въпросът е в датата на явяване на работа на работника. Тя не може да бъде преди регистрацията на договора в НАП.
Здравейте,
според мене трябва да се попълнят 2.1 + 2.1.1. Когато подава физическо лице следва да поясни, че е и самоосигуряващо. Така го разбирам.

2.1.1 самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО
(т. 2.1.1 се попълва, когато физическото лице, задължено да внася авансов данък по чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ и/или окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО)
Схемата е много заплетена не знам как ще я убедя да си прекъсне за 1 р.ден болничния, ако е в болница точно в този момент това ше е невъзможно   :hmmm:

Какво ли не ни карат да направим за да "спазим" закона...Извинявам се за офтопика - въпросът вече си е получил своето разрешение, но какви еквилибристики се налага да се мислят уникално просто. И човека да си прекъсне болничния, защото трябва да има един ден работен / ама просто непременно /. Как да я убедите - като човек е в болница с убеждаване ли ще го накараме да има 1 работен ден ? Та това е просто абсурдно - всичко, до което сме принудени да прибягваме в името на догмата / така да се каже / .

За пореден път се убеждавам, че някои законови положения нямат никаква връзка с реалността. Случаят е точно такъв.
Написаното не е към никого в случая, а към толкова улесняващите ни закони. Едно ДС би трябвало да може да приведе всичко това в нормален вид без да трябва да убеждаваме човека да си прекъсва болничните и подобни неща, но уви...Какво значи да се промени един договор в основен ? Ами като е единствен си е направо основен...
Не е за коментиране просто - дано понякога от разните институции прочитат някои такива теми да видят как изглеждат нещата отстрани.

Не ми става ясно нещо в питането - искате да кажете, че договорът на лицето при основния работодател е прекратен по време на болничен ли ?
До септември никой не може да ме пипне, след това - май пак?

Много си прав, bobo .
Преди две години ми възстановяваха данък и казаха, че вече ще се промени...

А казаха ли Ви откога ще стане това ? Защото още не е.  :smile1:
Срокът е 30.06.2019 за фирми с дейност без значение размера на приходите или разходите.
Не трябваше ли фирмите, регистрирани по ЗДДС , които нямат СУПТО да приведат касовите си апарати в съответствие с изискванията до 31.03.2019 ?
Излиза така, че искате да се възползвате от отлагането на смяната на касовите апарати до 30.09.2019 за фирмите със СУПТО, а впоследствие да нямате такова . Някак си изглежда като "законен" трик...Признавам, че не знам правилния отговор на въпроса Ви. Иначе, ако нямате СУПТО можете да не регистрирате електронния магазин.
Напротив - има. Вижте линка, който съм посочила по-горе.
за поредността

В конкретния случай - не, няма да дължи като СОЛ при условие, че е на максимума по ТД.
Не знам кое Ви обърква - може би е добре да зададете по-конкретен въпрос. В чл.27 доста обстоятелствено е обяснена процедурата. Завеждате автомобила в имуществото на ЕТ по документално доказана цена и при спазване условията на чл.27 , начислявате амортизации, ползвате разходи за гориво , ремонти и прочие по общия ред.
Вижте чл.27 ЗДДФЛ.
Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Скрит текст :

Не подавате ГДД. :smile1:
По-конкретно ще се признае ли ддс на фактури от м. 4 2018.

Да, до 04.2019 включително.

ЗДДС
Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
Имате вече даден отговор .
Възмножно е. Аз не знам, да са писали, че деня трябва да е работен.

При попълване на декл. по чл. 50 приложение 3 ли се попълва - доходи от друга стопанска дейност /за получената комисионна от застраховките/.

Да, ако лицето е получавало тези доходи като ФЛ , а не като ЕТ . Доколкото знам се изисква и да е самоосигуряващо при извършване на дейност като застрахователен агент.

В коя колона на табл. 1 и 2 трябва да ги посоча, за да може да се изчислят осигуровки.

Единствено възможната е колона 5 на двете таблици.
Ако лицето е на трудов договор и получава наем няма да изравнява.
Ако е безработно и получава наем - ще изравнява.
Ако една част от годината е безработно, а друга - наето по трудов договор ще изравнява за периода на безработица.
Ако се зачетеш още по-внимателно ще се улесниш и повече. :smile1:
Ще минеш и само с един съкратен баланс без нищо друго .