:good: Подкрепям Далила !
По-скоро си мисля, че тези служителки от НАП са се оплели..... :smile1: - имате дадени отговори .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12875.msg76770.html#msg76770

А служителката от НАП е права за ДДФЛ и код 8 .
Няма никакъв проблем да имате различни счетоводни и данъчни амортизации и за счетоводни цели активът да се амортизира за 3, а за данъчни за 7 години.При преобразуване на счетоводния резултат ще увеличавате същия с размера на счетоводните амортизации, а ще го намалявате с размера на данъчните.
А това, че няма да се ползва почти 7 години?  :hmmm:

Това не го разбрах - защо е направен, като няма да се ползва ? И при условие, че няма да го ползвате в началото може да стои в сметка 207 Разходи за ДА ,а когато решите вече да го ползвате да го отнесете в съответната сметка за нематериални ДА.
СС 38
...........
т.2
Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
- могат да се съдържат във физическа субстанция, или
- носителят им може да има физическа субстанция;
б) са със съществено значение при употребата им;
в) от използването им се очаква икономическа изгода.

От мене - нематериален актив.
Не разглеждам въпроса дали е изгоден или не договорът за личен труд по принцип, просто наистина се мери с различен аршин в случая с "безвъзмездността" . То дори бих казала, че НАП нямат никакъв интерес и от безвъзмездния ДУК, но това беше компромисният вариант с оглед на събитията от 2010 г. , свързани с осигуряването на управителите.
наново ще трябва да се подават заявления за ПИК за вече издадените, уви

то и в предишните имаше такава опция - за увеличаване обхвата на услугите, след първоначално заявените, които бяха достъп до информация и подаване на искания

така че явно всичките 140 хил човека, с издаден ПИК, ще трябва да минат отново през НАП, ако искат да го ползват за подаване на декларации

Признавам, че въобще, ама въобще не ми хареса това, което си написала, Антеа...... :(

/ явно , за да е лесно ще трябва да е трудно /
Връщам се отново на тази тема "провокирана" от някои свои разсъждения по въпроса. Ясно е, че поставеният в темата въпрос касае възможността с договор за безвъзмезден личен труд да се оформи законово и възможността разходите за командировки на СОЛ да бъдат данъчно признати. Съгласна съм и споделям мнението, че безвъзмездният договор е отклонение от данъчното облагане съгласно чл.16 от ЗКПО.

" 2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:,
..............
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага "

Не разбирам обаче защо признаваме / включително и НАП / възможността да имаме безвъзмезден ДУК , но отказваме това "право" на договора за личен труд ?
Имам издаден ПИК от НАП преди 1 година. Ще мога ли да го ползвам за подаване на декларация или трябва да си извадя нов?

Този ПИК е еднократен и не се издава повторно / освен, ако не го изгубите, естествено / - с него си подавате ГДД.  :smile1:
Опасявам се, че ще трябва да ги преиздаваме по новите образци. И аз имам издадени СБ за данък от наеми и сега наново.

Много ми се иска да не си права в предположението си . :(
Миналата година пак имаше промяна, но приемаха ГДД и с издадените през годината стари, но в сила към датата на издаването им образци.
Да споделя какво стана с този болничен, за който питах.
Занесох попълнено на ръка Приложение 15 и Придружително писмо заедно с болничния. Явно доста хора имат този проблем и бяха звъняли за информация как да постъпят, та без да питам ми казаха при такива болнични, които ще имат за крайна дата месец от 2015 и ще се представят от наетите лица на работодателя сега през 12.2014 да се прави следното :
При избор на година в Приложение 15 се отваря меню с годините, но най-отгоре има една празна позиция.Избира се тя и при избора на празната позиция програмата дава възможност да се пише в квадратчето 2015 г. и така описваме и дните в болнични за 2015.
Ако определената от вещото лице цена е пазарна, то тя ще бъде и данъчната основа за начисляване на ДДС.

Нещо повече по въпроса :

http://qwerty1/6408-sdelki-mejdu-svyrzani-lica-popadashti-v-obhvata-na-zdds-i-zkpo/  :smile1:
Много благодаря още веднъж !

С въвеждането на предстоящите новости съм "улеснена" от сега - ще попълвам на ръка Прил.15 ясно е .  :smile1:
Не съм разглеждала подробно новостите в сайта на НОИ, но е логично да имат заявени някакви стъпки към преминаването към 2015 г..
Благодаря, create , за включването. Най-доброто и единствено май е подаването на хартиен носител на документите за тази майка. Дано ги и приемат, защото и те ще трябва да въведат тези данни за 2015 и трябва приемащият софтуер да има тази възможност за въвеждането на следващата година.
Най-много да ме връщат до "победен край", но и с това ще се справим .

Хубав ден ! :smile1:
Имам наето лице, което ми е донесло болничен лист за 45 дни преди термина. Същият е от 28.11.2014 до 11.01.2015 вкл..Попълвам данните на програмата на НОИ и достигайки до 01.2015 виждам, че въобще нямам опция да избера 2015 г..Озадачена съм от това положение и не знам как да тълкувам ситуацията. След като нямам възможност да избера 2015 сега може би за 2015 ще подам данните с някакъв очакван нов софтуер на НОИ ? А данните от болничния, които не са декларирани в Приложение 15, защото нямам достъп до 2015 ?

Може би някой вече е имал такъв случай ?
Надявам се тука да намерите отговор на въпроса :

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/132184/0/   :smile1:
от Указанията за попълване на обр.1:

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Не само, че не е грешка, но и не следва да се попълва.
Може ли да има нещо по-точно и конкретно от Кодекса на труда ? Как издържахте да очаквате тука готов отговор вместо да го отворите ?
Иначе за улеснение - КТ Раздел трети, от чл.186 нататък - всичко по въпроса.
кое е правилното ново нето.

Бих казала, че правилното ново нетно следва да го получите от правилното ново брутно.