Фирма Б към фирма  А  разпределя дивидент  данък 5%, и фирма А към  собственика Иван също с данък 5%. Така ли?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18789.0.html

Данък дължи само ФЛ . :smile1:
Фирма Б може да разпредели и изплати дивидент само на фирма А, а тя от своя страна да направи същото за лицето Иван.
Щом е вписан само като Управител, той може да бъде само по ДУК и да се внасят пълните осигуровки. Ако не искате да го правите и да внасяте само здравни, то следва това лице освен да е Управител, но и съдружник в дружеството.

И само да допълня - да не е с ДУК, а да е СОЛ.
Ще му издадат при изписването.
http://www.microfinance-bg.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94-386.html


Вижте публикацията в частта и за ДУК и ще добавя, че управител , назначен по ДУК  с определено възнаграждение и упражняващ трудова дейност се осигурява за всички осигурителни случаи без значение дали е собственик на фирмата или не, дали е пенсионер или не.
 За щото ми казаха, че и за другите служители на фирмата, които са пенсионери може да не се плаща ДОО ако те били съгласни!

Добре, че преди да си плащат хората данъците държавата не ги пита искат ли, че няма и Закон за държавния бюджет да има.
Моля за помощ дали съм прав и трабва да се плащат само здравните и ДОД на управителя или да се извинявам да счетоводителката ми :)

 Извинете се на жената , че май не и е било лесно - нищо, че от Вашия джоб ще излизат тези пари.  :smile1:
По мои наблюдения почти никъде не се води касова книга под формата на отделен регистър, защото почти никъде не се отразават всички касови операции с ПКО и РКО от прошнорувани и прономеровани кочани.

По мои наблюдения почти навсякъде се води касова книга като отделен регистър - още повече, че вече всяка счетоводна програма генерира такава именно на база осчетоводяванията на счетоводителя / дори и ден за ден би могла независимо, че ще осчетоводявате в края на месеца или в произволен период примерно - все пак документът си има дата / . Може да не се осчетоводява ден за ден касовия отчет , но за месеца със сигурност би трябвало особено за регистрираните по ЗДДС фирми.
Е, то нека не е ден за ден, но касова книга поне за месеца трябва да има.
Единственият проблем би бил, ако няма обяснение за произхода на парите си особено в случай, че сумата е по-голяма.
 Ако ядовете са големи да си разпродадат имуществото на подставени лица и за да са максимално правилно отчетени нещата да се влезе в контакт с грамотен счетоводител.

Ако един счетоводител е грамотен след една такава позиция от собственика
 става дума за това, че управителя и собствениците на фирмата така са си решили и така си действат.
ще ги остави и няма да се занимава с тях , ако не преосмислят действията си .
 Наясно са как трябва да се действа законово, но по разни причини не придобиват така стоката.

Следва обаче след като искат да я придобиват така да я продават на фирмата си, а не да я предоставят безвъзмездно.
Да не вземат да изкарат, че собственикът извършва независима икономическа дейност като физическо лице с тези покупки. И освен това, че се отклонява от данъчното облагане съгласно чл.16 от ЗКПО . Тогава ще търси счети, ама може и да е късно.
145 - трети път.

Продадено !!!  :good:
Да направим едно обобщение за Вашия случай :
- ако напуснете по своя инициатива, подавайки молба за напускане с или без предизвестие ще сте на борсата за 4 месеца при минимално заплащане
- ако инициативата за прекратяване на трудовия договор е на работодателя Ви имате право на борса съобразно трудовия стаж и осигурителния доход
Понеже напускате преди изтичане на предизвестието във Ваш интерес е да Ви освободят по чл.71 КТ, защото мисля ,че чл.326 ал.1  е всъщност за целите на борсата освобождаване аналогично на освобождаването по взаимно съгласие. С една дума желанието да бъдете освободени и инициативата за това са Ваши.
Най-неблагоприятен вариант за Вас като време на борсата и размер на обезщетението Ви е освобождаването по взаимно съгласие. Всичко друго извън чл.325 ал.1 т.1 КТ Ви устройва. :smile1:

ПП : Изключваме, разбира се, дисциплинарното уволнение като вариант.
 договора ми от безсрочен го променят за 6 мес. срок на изпитване

Преназначават Ви на нова длъжност ли ?

 мога ли да напусна преди да изтече срока на изпитване

Зависи дали в договора не е предвидено прекратяването в рамките на изпитателния срок да е право единствено на работодателя - прочетете го внимателно.

дали ще имам право на борса?

Да , ще имате при всяко положение.