ОК, но кога им светва, когато са сгрешени контрагентите или при корекция с +\- в по-късен период в дневника?

Имат възможност за засечка кой доставчик какви фактури Ви е издал и Вие кои сте включили. По такива критерии даже правят и нарочни проверки при големи разминавания.
Здравейте,
не е необходимо да правите нищо във връзка с чл.96 ал.10 . Това щеше да е актуално, ако не се бяхте вече регнали по ЗДДС и отговаряхте на условията на този член и алинея. Той визира именно регистрация по ЗДДС, но при условие, че става дума за свързани лица или лица, действащи съгласувано .
Хубав ден !
Терминът ми беше 27.06.2019, кога е първият ми работен ден - 26.06.2020 или 29.06.2020?

Терминът няма нищо общо с първия работен ден. Първата година не съвпада с годината на детето, а с 410 ден от изтичане на 135 - те дни болнични . За тези 410 дни сте попълвали пак документи и там е фиксирана датата, на която те изтичат. Тези въпроси без точна представа за датите няма да доведат до правилен отговор. По-добре задайте въпросите си на счетоводителя на Вашето предприятие вместо да гадаем.
Когато пазарувам онлайн ми издават фактури и на мястото на ЕГН пише: 999999999999.

Липсата на ЕГН , което е задължителен реквизит на фактурата прави тези документи напълно невалидни като документ тип фактура. Със същия успех биха могли и да не ги издават. По отношение на ЕГН - то - в случая Вие го изисквате на основата на закон / ЗДДС и необходимостта от вписване на ЕГН / . Не се изисква никаква декларация за съгласие. Като не е съгласно лицето да си даде ЕГН не му издавате фактура. В кампанията по новостите, свързани със защитата на личните данни имаше много теми и разяснения в смисъл, че след като изисквате на законово основание лични данни не е необходима декларация за съгласие. Може да потърсите в нета - със сигурност ще намерите доста материали.

Назад във времето това важеше само за неосигурените безработни,

До 31.12.2012 Д1 на СОЛ се е подавала след внесени осигуровки.

http://balans.bg/1438-sol-i-d1/

https://www.odit.info/?s=6&i=272717&f=3
Назад във времето - мисля, че беше до преди 2013 Д1 на СОЛ се подаваше в някакъв срок след плащане на осигуровките, но после това отпадна. В резултат платени или не осигуровките лицето няма прекъсване на здравноосигурителните си права, както и Angel Halembakov вече писа.
Според вас ако дружество няма приходи за 2019, но има лизингови вноски по договор, попада ли в хипотезата на чл.38 ЗСч или трябва да подава отчети и ГДД?

На практика дружеството закрива разчети и не е дружество с дейност по смисъла на ЗСч. Личното ми мнение е, че не следва да подавате ГДД и отчети.
 Кой трябва да подаде СД за месец май и юни и в какъв срок?

ЗДДС
чл.125
(13) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При смърт на физическо лице или на физическо лице - едноличен търговец, декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.
ЗДДС
чл.118
(3а) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) В случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с наредбата по ал. 4.


Не съм гледала дали има развитие с издаването на този документ, който не е издаден от ФУ и се явява заместващ касовата бележка. Ако няма още утвърден такъв бих си издавала КБ .
Значи няма проблем когато фирма продава по Интернет и стоките ги изпраща по Еконт с ППП и след това получава парите в брой в офис на Еконт?
Така ли? И не трябва да има касов апарат?

https://www.facebook.com/TranspressIntelligentLogistics/posts/2040606236036878/

И тука има доста теми, дори и в тази която сте ползвали за питането си има мнения. :smile1:
 следва ли всяка година да подава Пр.11 за остатъка, т.е. за 125 000,00 до падането под 40 000,00?

"Сумата на ред 5 в колона 6 трябва да надхвърля 40 000 лв.."

Падне ли тази сума под 40 000 вече не подавате. Връщате се назад за времето на годината, за която подавате декларацията и предходните 5 г. :
" В Част ІІ се декларират непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години " .
дали мога да си възстановя ДДС-то, ако китайския производител на машината издаде фактура на фирмата ми, регистрирана в България?

Да, ако фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС.
Здравейте,
за годината на предоставяне на заема е следвало да се декларира в ГДД в Приложение 11 :
Част І – Непогасена част по предоставени през годината парични заеми
Според Указанията на Приложение 11
Скрит текст :
За следващите години не следва да декларира нищо като имаме предвид отново Указанията към Приложение 11 :
Скрит текст :
Това което знам е, че е имал ЕТ. Дали е възможно това да е причината

Най-вероятно - с новата фирма започва нова трудова дейност като СОЛ / както е пояснено и в материала на НОИ /, а вероятно има направен избор. Проверете .
Това което знам е, че е имал ЕТ. Дали е възможно това да е причината

Най-вероятно - с новата фирма започва нова трудова дейност като СОЛ, а вероятно има направен избор. Проверете .
Пощенските парични преводи не може да се превеждат по банков път.

Здравейте !
По-горе цитираното изречение не е вярно. Зависи какъв договор имате с куриерската фирма. Имам фирма с онлайн магазин, която има сключен договор с куриерска фирма за ППП по банка. Когато нямате такъв договор и получавате парите в брой следва да се издава и касова бележка. ППП не е непременно само по банка.

Лично мнение - не знам доколко е издържано тези пари да ги получавате в брой , да ги внасяте по банка и това да е основание за неиздаване на касова бележка...много са въпросите около онлайн търговията в този аспект.
Здравейте,
според мене няма ограничения за брой откази. Има съответен член в Закона за насърчаване на заетостта.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.)
(4) Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато:

4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.)откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

На сайта на АЗ има въпроси и отговори и ще намерите пояснение коя работа се счита за подходяща. Според мене има доста голяма доза субективизъм. Може Х пъти да откажете с аргумент, че работата не е подходяща и те да приемат аргумента Ви. А може и при първото предложение да счетат, че са Ви предложили подходяща работа. Принципно не виждам обаче узаконен брой пъти отказ. Даже , ако приемем, че идеята е винаги да правят предложение за подходяща работа да Ви отрегистрират и при първи отказ.

СОЛ с личен труд :
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=5347.160

3- Варианта ,който на мен най много ми допада  да сключи ТД и да му се определи заплата по трудовия договор. В този случай трябва ли да продължи като СОЛ да се осигурява

Да не се впускаме в баналните вече обяснения може ли или не може , правилно или не е ТД на управител с различни мнения по въпроса в дискусиите направи една комбинация от СОЛ на минимума и един ТД за разликата до максимума.
Иначе аз съм за варианта "СОЛ с личен труд", но виж кое ще ти "допадне" като администриране и финансови разходи.